РЕГІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ РОСІЇ

Пріоритетними напрямками російської зовнішньої політики є розвиток двостороннього і багатостороннього співробітництва з державами учасницями СНД, подальше зміцнення Співдружності Незалежних Держав як основи поглиблення регіональної взаємодії його учасників, що мають не тільки спільна історична спадщина, а й великий потенціал інтеграції в різних сферах. Росія вважає пріоритетним завдання формування Євразійського економічного союзу,покликаного не тільки максимально задіяти взаємовигідні господарські зв'язки на просторі СНД, а й стати визначальною майбутнє країн Співдружності моделлю об'єднання, відкритого для інших держав. Будується на універсальних інтеграційних принципах новий союз покликаний стати ефективною з'єднувальною ланкою між Європою та Азіатсько-Тихоокеанським регіоном. В якості одного з найважливіших елементів сучасної системи забезпечення безпеки на пострадянському просторі Росія розглядає Організацію Договору про колективну безпеку(ОДКБ). Зберігається актуальність подальшої трансформації ОДКБ в універсальну міжнародну організацію, здатну протистояти сучасним викликам і загрозам у умовах посилення впливу різнопланових глобальних і регіональних чинників у зоні відповідальності ОДКБ і прилеглих до неї районах.

Пріоритетний характер має розвиток відносин з державами Євро-Атлантичного регіону, з якими Росію пов'язують, крім географії, економіки та історії, глибокі загальцивілізаційні коріння. З урахуванням зростаючої затребуваності колективних зусиль держав перед обличчям транснаціональних викликів і загроз Росія виступає за досягнення єдності регіону без розділових ліній, через забезпечення істинно партнерської взаємодії Росії, Європейського союзу і США. Основним завданням у відносинах з Євросоюзом для Росії як невід'ємної, органічної частини європейської цивілізації є просування до створення єдиного економічного та гуманітарного простору від Атлантики до Тихого океану. Росія виступає за укладення з ЄС нової базової угоди про стратегічне партнерство на принципах рівноправності і взаємної вигоди. Наша країна сприятиме ефективній реалізації спільної ініціативи Росія - ЄС "Партнерство для модернізації", розвитку взаємовигідної енергетичної співпраці з метою створення об'єднаного енергетичного комплексу Європи на основі суворого дотримання наявних двосторонніх і багатосторонніх договірних зобов'язань. Перспективним завданням є побудова єдиного ринку з Європейським союзом.

Росія буде вибудовувати відносини з НАТО з урахуванням ступеня готовності альянсу до рівноправного партнерства, неухильного дотримання принципів і норм міжнародного права, реальних кроків по просуванню до спільного простору миру, безпеки і стабільності в Євро-Атлантичному регіоні на основі взаємної довіри, транспарентності і передбачуваності, виконання всіма членами альянсу взятого на себе в рамках Ради Росія - НАТО зобов'язання не прагнути до забезпечення своєї безпеки за рахунок безпеки інших, а також обязат ельств по військовій стриманості. Разом з тим Росія зберігає негативне ставлення до розширення НАТО і наближення військової інфраструктури НАТО до російських кордонів у цілому як до дій, які порушують принцип рівної безпеки і веде до появи нових роз'єднувальних ліній в Європі.

Російська Федерація вибудовує відносини з США з урахуванням значного потенціалу розвитку взаємовигідного торговельно-інвестиційного, науково-технічного та іншого співробітництва, а також особливої відповідальності обох держав за глобальну стратегічну стабільність і стан міжнародної безпеки в цілому. Росія буде вести активну роботу з метою протидії запровадженню односторонніх екстериторіальних санкцій США проти російських юридичних і фізичних осіб, просувати ініціативи щодо подальшої лібералізації візового режиму між двома країнами.

Росія проводить ініціативну і конструктивну лінію, спрямовану на зміцнення різноформатних міжнародного співробітництва в Арктиці. Крім того, буде продовжена робота по збереженню та розширенню присутності Російської Федерації в антарктичному регіоні, в тому числі на основі ефективного використання механізмів і процедур, передбачених системою Договору про Антарктику.

Дедалі більше значення набуває зміцнення позиції Росії в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР), що обумовлено приналежністю нашої країни до цього самого динамічно розвивається геополітичному просторі, куди послідовно зміщується центр ваги світової економіки і політики. Росія зацікавлена в активній участі в інтеграційних процесах, що відбуваються в регіоні, використовуючи можливості АТР при реалізації програм економічного підйому Сибіру і Далекого Сходу, у створенні в регіоні відкритості і рівноправної архітектури безпеки і співробітництва на колективних засадах. Росія вважає важливими формування і просування в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні партнерської мережі регіональних об'єднань. Особливе значення в цьому контексті надається зміцненню ролі ШОС в регіональних і глобальних справах, конструктивний вплив якої на стан справ в регіоні в цілому помітно зросла. Росія розглядає механізм східноазійські самітів як основний майданчик для стратегічного діалогу лідерів щодо ключових аспектів безпеки та співробітництва в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Найважливіший напрямок російської зовнішньої політики - розвиток дружніх відносин з Китаєм і Індією. Зовнішньополітичне взаємодія з Китаєм Росія розвиватиме на різних напрямках, включаючи пошук відповідей на нові виклики і загрози, рішення гострих регіональних і глобальних проблем, співробітництво в Раді Безпеки ООН, "Групі двадцяти", БРІКС, Східноазіатському саміті, ШОС та інших багатосторонніх об'єднаннях. Наша країна вважає важливим подальше вдосконалення механізму ефективного і взаємовигідного зовнішньополітичного та економічного співробітництва у форматі Росія - Індія - Китай.

Росія продовжить всебічне зміцнення відносин зі країнами Латинської Америки і Карибського басейну з урахуванням зростаючої ролі регіону в світових справах. Розвиток стратегічного співробітництва з Бразилією, в тому числі в рамках БРІКС, а також партнерських відносин з Аргентиною, Венесуелою, Кубою, Мексикою, Нікарагуа та іншими державами Латинської Америки та Карибського басейну буде орієнтоване на розширення політичної взаємодії, просування торговельно-економічного, інвестиційного, інноваційного , культурно-гуманітарного співробітництва, спільний пошук відповідей на нові виклики і загрози, закріплення російських компаній в динамічно розвиваються секторах промисловості, е нергетікі, зв'язку і транспорту країн регіону.

Росія буде розширювати різнопланове взаємодія з африканськими державами на двосторонній і багатосторонній основі з упором на вдосконалення політичного діалогу і просування взаємовигідного торгово-економічного співробітництва, сприяти врегулюванню та запобігання регіональних конфліктів і кризових ситуацій в Африці. Важлива складова частина цієї лінії - розвиток партнерських відносин з Африканським союзом і субрегіональних організацій.

Зовнішня політика Російської Федерації планує зважений багатовекторний підхід нашої країни до вирішення зовнішньополітичних проблем в складній обстановці викликів і загроз нового століття. Головні зовнішньополітичні зусилля зосереджені сьогодні на досягненні таких основних цілей:

  • • забезпечення безпеки країни, збереження і зміцнення її суверенітету і територіальної цілісності, міцних і авторитетних позицій у світовому співтоваристві;
  • • створення сприятливих зовнішніх умов для стійкого і динамічного зростання економіки Росії, її технологічної модернізації та перекладу на інноваційний шлях розвитку;
  • • формування відносин добросусідства з суміжними державами;
  • • сприяння розвитку конструктивного діалогу і партнерства між цивілізаціями в інтересах зміцнення згоди і взаємозбагачення різних культур і релігій.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >