РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОСІЙСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

В результаті вивчення даного розділу навчається повинен:

 • знати про основні регіональні проблеми у взаєминах Росії і ЄС, про проблеми та перспективи транскордонного співробітництва, сценарії розвитку геополітичної ситуації;
 • вміти оперувати поняттями "міжнародне регіональне співробітництво", "транскордонне співробітництво", "Евросфера", "єврорегіон";
 • володіти основними теоретико-методологічними підходами до дослідження регіональних аспектів російсько-європейського співробітництва.

Міжнародні зв'язки регіонів як новий фактор сучасної системи міжнародних відносин

Розвиток міжнародних зв'язків регіонів та регіональної інтеграції - важливий чинник сучасної системи міжнародних відносин. У глобалізованому світі міжнародні зв'язки регіонів дозволяють знаходити і використовувати актуальні форми політичної кооперації, економічної інтеграції та міжкультурної взаємодії, що відкриває світовій спільноті нові перспективи. У певному сенсі розвиток міжнародних зв'язків регіонів свідчить про сучасну тенденції в еволюції системи міжнародних відносин - стирання граней між внутрішньою і зовнішньою політикою держав, коли стратегії розвитку регіонального співробітництва стають важливим чинником формування зовнішньополітичного курсу.

Росія і Європейський союз є найближчими сусідами, тому розвиток міжнародних зв'язків регіонів та регіональної інтеграції в останні роки виступає найважливішим елементом російсько-європейського співробітництва. Росію і ЄС об'єднує спільна зацікавленість у будівництві процвітаючої Європи без розділових ліній. Вітчизняні політики і дипломати неодноразово заявляли про те, що Росія прагне брати активну участь у розвитку міжнародних зв'язків регіонів в європейському напрямку, домагатися більш тісної співпраці в роботі різних міжнародних структур та регіональних організацій. У свою чергу, європейські політики також висловлюють зацікавленість у розвитку більш тісного регіонального співробітництва з Росією.

В даний час діє цілий ряд договорів і угод, що регламентують відносини російсько-європейського регіонального співробітництва. Так, ще в 1994 р в рамках Угоди про партнерство та співробітництво (ст. 73) було заявлено про намір Росії та ЄС розвивати прямі контакти між регіонами і державними структурами, відповідальними за регіональний розвиток, приділяючи особливу увагу підвищенню рівня життя і оздоровлення економіки проблемних регіонів. Трохи пізніше в Стратегії розвитку відносин Російської Федерації з Європейським союзом на середньострокову перспективу (2000-2010 рр.), Була поставлена задача використовувати подовжити кордон Росії та ЄС для підвищення транскордонного міжрегіонального співробітництва та розвитку регіонів обох сторін до рівня стандартів єврорегіонів [1] .

У 2001 р вступила в силу Концепція прикордонного співробітництва в Російській Федерації [2] , яка визначила цілі і принципи діяльності регіональних властей в цьому напрямку. Федеральний закон від 22 липня 2002 № 91-ФЗ "Про ратифікацію Європейської рамкової конвенції про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або властями" відкрив нові можливості для транскордонних регіональних контактів між російськими і європейськими регіонами.

У Європейському союзі створена ціла мережа інститутів, організацій і фондів, покликаних сприяти міжнародному регіональному співробітництву.

Асамблея європейських регіонів (АЄР), яка діє з 1985 р, об'єднує близько 300 європейських регіонів з 33 країн, а також міжрегіональні організації. Росію в Асоціації представляють Інгушетія, Карелія, Самарська область, Мордовія і Татарстан в якості членів, а також Архангельська область в якості спостерігача. У прийнятій Асамблеєю "Стратегії-2000" були визначені дві пріоритетні завдання організації: 1) прискорення процесу розвитку регіоналізації на Європейському континенті з метою створення "Європи регіонів"; 2) сприяння розвитку міжрегіонального співробітництва, культурних, економічних і партнерських зв'язків між регіонами Європи шляхом передачі ноу-хау та обміну досвідом.

Діяльність АЄР включає цілий ряд програм, зокрема:

 • • "центурії" - спільне навчання кадрів і обмін досвідом;
 • • "ЕВРООДІССЕЙ" - надання молоді можливості інтегруватися в ринок праці завдяки досвіду роботи за кордоном;
 • • "Літня школа" - форум з обміну досвідом в області регіонального розвитку в Європі.

Рада європейських муніципалітетів і регіонів (Семра) є найбільшою європейською організацією, яка об'єднує понад 50 національних асоціацій міст, муніципалітетів і регіонів (районів) з 37 країн. Ця організація, заснована в 1951 р, відстоює право регіональних влад брати участь у формуванні політики Європейського союзу і Ради Європи, розвиває відносини між місцевими та регіональними органами влади через співпрацю і споріднення, займається розвитком зв'язків між регіонами європейських країн.

Асоціація європейських прикордонних регіонів (АЄПР), яка була створена в 1975 р, за своїм статусом є єдиною загальноєвропейською організацією, яка об'єднує і представляє інтереси прикордонних регіонів країн Європи. Членами АЄПР в даний час є 90 з 115 реально діючих єврорегіонів. У своїй діяльності АЄПР вирішує наступні завдання:

 • 1) аналізує загальні проблеми прикордонних регіонів;
 • 2) представляє інтереси прикордонних регіонів в Євросоюзі і Раді Європи;
 • 3) координує співпрацю прикордонних регіонів;
 • 4) здійснює обмін досвідом та інформацією з проблем співпраці суміжних регіонів.

Фінансова підтримка міжнародного співробітництва європейських регіонів здійснюється за допомогою численних програм і фондів ЄС і Ради Європи. Зокрема, в рамках ЄС була розроблена програма ІНТЕРРЕГ - транс'європейських співпрацю для збалансованого розвитку (Trans-European Co-operation For Balanced Development - INTERREG), покликана стимулювати транскордонне співробітництво. Для сприяння прискоренню процесу економічних реформ в СНД була заснована програма ТАСІС (Technical Assistance for the Commonwealth of Independent States - TACIS; Технічна допомога Співдружності Незалежних Держав). Серед інших фондів, які забезпечують фінансування співпраці регіонів, можна назвати Європейський фонд регіонального співробітництва (FEDER), також має вельми солідний бюджет.

 • [1] Див. Стратегію розвитку відносин Російської Федерації з Європейським союзом на середньострокову перспективу (2000-2010 рр.) На сайті МЗС Росії. URL: mid.ru/bdomp/sitemap.nsf
 • [2] Концепція затверджена розпорядженням Уряду РФ від 9 лютого 2001 № 196-р
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >