ДІЛОВА ГРА "РОЗРОБІТЬ СВОЮ КОНЦЕПЦІЮ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КАМПАНІЇ, ЯКА СУПРОВОДЖУЄ НЕПОПУЛЯРНІ ПОЛІТИЧНІ РІШЕННЯ ПІД ЧАС КРИЗИ"

Мета гри : освоєння прийомів розробки концепції інформаційної кампанії, яка супроводжує непопулярні політичні рішення під час кризи

Організація гри : група студентів розбивається на дві підгрупи. Перша підгрупа повинна представляти і захищати свою концепцію інформаційної кампанії, яка супроводжує непопулярні політичні рішення під час кризи. Друга підгрупа представляє уряд, парламент і громадськість країни, на суд якої виноситься стратегія інформаційної кампанії.

Етапи гри

 • 1. Опис кризової ситуації і непопулярних антикризових рішень уряду в цих складних умовах (наприклад, введення прогресивного податку, введення податку на розкіш, заморожування заробітної плати бюджетникам, скорочення робочих місць і т.п.). Обидві групи проводять попередній аналіз ситуації.
 • 2. Розподіл ролей всередині груп. У першій групі вибирається керівник інформаційної кампанії і призначаються експерти з найважливіших напрямів підготовки концепції. Група отримує завдання: використовуючи рекомендації з наведених нижче таблиць, під керівництвом лідера розробити свою концепцію інформаційної кампанії, яка супроводжує позначені на першому етапі гри непопулярні політичні рішення під час кризи. Це може бути домашнє завдання до наступного семінару. Друга група вибирає уряд, парламент і громадськість (бізнес, профспілки, громадська палата).
 • 3. Керівник першої групи виносить на загальне обговорення стратегію інформаційної кампанії, дає її розгорнутий обгрунтування. Проводиться дискусія. Забезпечується зняття суперечностей у рішеннях. Вносяться нові пропозиції громадськості. Здійснюється пошук балансу інтересів за заданими умовами гри. Відбувається коригування стратегії кампанії.
 • 4. Підведення підсумків гри. Формулювання позитивних принципів колективної розробки стратегії інформаційної кампанії в умовах кризи.

Рекомендації з табл. 1 і 2 використовуються для розробки концепції інформаційної кампанії. У табл. 1 наведені основні етапи розробки інформаційної кампанії в період кризи і передбачувані дії фахівців зі зв'язків з громадськістю.

Таблиця 1. Основні етапи розробки інформаційної кампанії

Етап інформаційної кампанії

Зміст етапу, основні дії

1

Аналіз обстановки, проведення необхідних досліджень, постановка основного завдання кампанії

 • 1. Визначте передбачувані терміни кампанії, її ресурси, а також узгодьте структуру інформаційної кампанії з презентацією антикризових політичних рішень уряду.
 • 2. Проведіть аналіз загальної політичної або ділової ситуації навколо передбачуваних антикризових політичних рішень, визначте стан громадської думки всередині країни і за кордоном з приводу передбачуваних рішень, проведіть контент-аналіз ЗМІ за останній період часу

2

Розробка програми дій, відбір каналів масових комунікацій, вибір технік впливу, планування бюджету

 • 1. Виберіть конкретні канали ЗМІ, що володіють ключовим впливом в області передбачуваних антикризових політичних рішень.
 • 2. Опрацюйте питання про публікацію передбачуваних доповідей і виступів політиків і громадських діячів.
 • 3. Заплануйте сюжети інформаційних звісток, визначте необхідну частоту згадки в ЗМІ даної теми.
 • 4. Визначте порядок акредитації журналістів на прес-конференції голови уряду.
 • 5. Виберіть техніки впливу на громадську думку

3

Здійснення наміченої програми, розкрутка теми

 • 1. Оптимальний термін розкрутки теми - від одного до двох місяців.
 • 2. У період презентації в ЗМІ антикризових політичних рішень проведіть інформаційну атаку, особливо в новинної інформації. Особливу увагу при цьому слід залучати до подачі ексклюзивної інформації з місця проведення прес-конференції, а також до заяв політиків і громадських діячів.
 • 3. Використовуйте ефективні прийоми дроблення теми на "яскраві осколки" і "гострі фрагменти", витік ексклюзивної інформації, проведення теми крізь кілька циклів обертання, щоб її підхопили різні ЗМІ

Закінчення табл. 1

Етап інформаційної кампанії

Зміст етапу, основні дії

4

Інформаційне прикриття, оцінка результатів кампанії, основні висновки

 • 1. Постарайтеся раніше опонентів висвітлити в ЗМІ позитивні сторони антикризових рішень уряду, які влаштовують громадськість. Це дозволить вам продемонструвати успіх політичної акції.
 • 2. Забезпечте інформаційне прикриття після завершення інформаційної кампанії. Завдання інформаційного прикриття полягає в тому, щоб тривалі дискусії навколо теми антикризових рішень не повернули вістря кампанії проти самих ініціаторів (створивши ефект бумеранга). Для цього робіть акцент на нейтральних сюжетах, намагайтеся прибрати полеміку з інформаційних повідомлень.
 • 3. На закінчення кампанії важливо підвести її підсумки. Потрібно з'ясувати, чи вдалося вам реально досягти поставлених цілей, які були допущені помилки, як їх можна виправити. Пам'ятайте, що в цьому - запорука успіху майбутніх інформаційних кампаній

Використовуючи відомості, представлені в табл. 2, експерти вибирають інформаційні технології, які дозволять вплинути на громадську думку під час кризи.

Таблиця 2 . Інформаційні технології, що дозволяють впливати на громадську думку

Типи інформаційних технологій

зміст технологій

Завищення інформаційного приводу

Темі надається невиправдано високий рівень сенсаційності

солодкий контекст

Публікується серія репортажів, безпосередньо не пов'язаних з фактом майбутніх антикризових рішень уряду, але з різних сторін подають майбутню тему як суспільно актуальну

Глас народу

Діє принцип "глас народу - глас Божий"

закладання шашок

Проводяться публікації на суміжні теми, які зачіпають окремі аспекти майбутніх дискусій в потрібному ракурсі, щоб пізніше вони "здетонували" разом з темою антикризових заходів уряду

Анімація (пожвавлення)

Спроба поглянути на політиків як на яскраві особистості, підкресливши в них "людське, занадто людське" (Ф. Ніцше)

Канонізація фокус-групи

Освітлення думок спеціально створеної групи респондентів

Закінчення табл. 2

Типи інформаційних технологій

зміст технологій

Кластеризація (членування)

Дроблення теми на яскраві значущі осколки, які можна обговорювати окремо, кожен раз звертаючись до нового соціального прошарку суспільства

Канонізація соцопитування

Посилання на "правильно" проведене соціологічне опитування

фальшива витік

Посилання на добре поінформовані анонімні джерела

Пластиковий експерт ( "говорить голова")

Публікація авторитетної думки впливового політика

Наша людина в натовпі

Інтерв'ю з "випадковими" перехожими на вулиці

Штучний супутник

Будь-яка знаменитість у фокусі обговорюваних проблем

Методичні рекомендації

 • 1. При постановці ситуації задаються зміни параметрів громадської думки під час кризи за шкалою позитивних і негативних змін.
 • 2. Під час розробки кампанії вибираються тільки такі рішення, які (на думку більшості членів першої групи) здатні знизити негативні суспільні настрої в умовах кризи і привести до підтримки населенням непопулярних рішень уряду.
 • 3. Умови узгодження рішень під час дискусії з громадськістю: кожне рішення повинно бути схвалено трьома групами громадськості, лише одне рішення може бути резервом уряду. Воно приймається без схвалення і тільки в останній момент: в цьому виражається пріоритет держави в управлінні в умовах кризи.
 • 4. Запропоновані рішення фіксуються в програмі і вивішуються на дошці. Їх аналіз є імпульсом для боротьби думок, пошуку згоди, отримання підсумкового набору рішень.
 • 5. Голосування при неможливості досягнення згоди проводиться індивідуально усіма учасниками гри.
 • 6. За прийнятому варіанту рішень обидві групи заново оцінюють ситуацію і визначають свою поведінку в цій ситуації.
 • 7. Підсумок гри підводить викладач, можливо, за участю спеціально обраної з числа слухачів групи експертів. Підсумки формулюються у вигляді принципів розробки інформаційної кампанії, захисту та обґрунтування інтересів громадськості, пошуку позитивного і ефективної взаємодії, вміння знаходити головне, оцінювати інтереси опонентів і т.п.
 • 8. Ефективність ділової гри можна оцінити за допомогою анкетування за наступними критеріями: корисно, цікаво, важливо, доступно, інформативно.

Встановлення ефективних зв'язків з громадськістю - важлива складова сучасного стилю розробки і супроводу російської політики. Фахівці зі зв'язків з громадськістю виділяють наступні основні напрямки в своїй діяльності:

 • • формування громадської думки і позитивного іміджу Росії як усередині країни, так і за кордоном;
 • • вплив на динаміку російських громадських відносин;
 • • висвітлення діяльності російського уряду, органів державної влади суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування та ін.

Експерти рекомендують великі заходи, спрямовані на розвиток державної політики, супроводжувати спеціальними інформаційними кампаніями - комплексними, заздалегідь запланованими і узгодженими діями в сфері політичних комунікацій за певною програмою. В сучасних умовах затяжної економічної кризи особливого значення набуває формування антикризових політичних комунікацій, здатних ефективно регулювати процес управління кризою.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >