ШКАЛИРОВАНИЕ ВЕЛИЧИНИ

До числа методів шкалювання величини відносять два дуже схожих один на одного методу: метод оцінки величини з заданим модулем і метод оцінки величини без заданого модуля. Продуктивною різновидом цих методів є метод встановлення заданої величини.

Простота методів шкалювання величини сприяла їх широкому поширенню. В даний час ці методи використовуються не тільки в якості психофізичних, а й знаходять застосування в псіхометріке.

Метод оцінки величини з заданим модулем

Процедура оцінки величини з заданим модулем полягає в наступному. Спочатку випробуваному пред'являють еталонний стимул. Експериментатор позначає для випробуваного величину відчуття, яка відповідає певному стимулу. Цей стимул використовується в якості модуля для подальших оцінок. Після цього випробуваному повідомляється, що йому буде запропонований ряд стимулів, які відрізняються за величиною від заданого модуля. Завдання випробуваного полягає в тому, щоб позначити величину свого відчуття, використовуючи будь-які числа. Єдиним обмеженням для випробуваного є вимога співвідносити свої оцінки з величиною заданого модуля і з уже даними їм оцінками інших стимулів.

Зазвичай для отримання надійної шкали потрібно здійснити досить багато вимірів. Однак кожен випробовуваний, як правило, дає нe більше двох оцінок одного й того ж стимулу. Тому в експериментах такого роду бере участь значна частина піддослідних (рекомендовану кількість - не менше 15). Стимули пред'являються у випадковому порядку. Зазвичай пред'явленню кожного стимулу передує пред'явлення зразка, який використовується в якості модуля.

Стівенс розробив ряд рекомендацій щодо організації процедури вимірювання. Вони стосуються найрізноманітніших аспектів експериментальної ситуації.

Перш за все, вказується на те, що в якості стандартного стимулу не слід використовувати стимули, що знаходяться на краях вимірюваного діапазону відчуттів. Змінні стимули, які пред'являються випробуваному в ході експерименту, повинні бути дещо вищими, так і нижче але значенням величини заданого модуля, а саме значення модуля має виражатися якимось стандартним числом - наприклад, 10. У виборі чисел для позначення своїх відчуттів інших стимулів випробувані залишаються абсолютно вільними. Вони можуть вибирати будь-які числа, не обов'язково цілі. Наприклад, якщо в якості стандарту використовується число 10 і випробуваному здається, що пред'являється йому стимул в 20 разів слабкіше стандарту, він може позначити його як 0,5.

Порядок пред'явлення стимулів повинен бути випадковим, хоча починати рекомендується з оцінки стимулів, не дуже сильно відрізняються від еталону. Сам експеримент повинен бути досить коротким - близько 10 хв. Але при цьому не рекомендується обмежувати час випробуваного на оцінку кожного стимулу окремо.

Стівенс також вказував на те, що в кожної експериментальної серії необхідно використовувати один і той же стандартний стимул як заданого модуля, але в цілому в експерименті необхідно варіювати стандарти, щоб отримати більш точне уявлення про форму психофізичної залежності.

Обробка отриманих результатів передбачає обчислення середнього значення для кожного експериментального стимулу. При цьому не рекомендується використовувати середнє арифметичне значення з огляду на те, що розкид одержуваних в експерименті оцінок для кожного стимулу може бути досить значним. У зв'язку з цим використовуються величини середнього геометричного або медіани.

Величина середнього геометричного може бути обчислена за формулою (9.5), де n - число оцінок х i .

При великій кількості вимірів можна використовувати такий вираз:

Отримані таким чином суб'єктивні оцінки стимулів в психофізичних дослідженнях співвідносяться з фізичними величинами стимулів.

(9.5)

Як правило, одержувана залежність в цілому відповідає степеневим законом Стівенса. Однак величина ступеня в рівнянні (9.1), як з'ясовується, сильно залежить від стимулу, який вибирається в якості еталону. Найбільша величина ступеня виявляється при виборі еталону середньої величини. Чим ближче заданий модуль виявляється до країв досліджуваного діапазону стимулів, тим це показник виявляється нижче.

З метою вирішення даної проблеми був розроблений метод оцінки величини без заданого модуля.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >