ІНДИВІДУАЛЬНО-ГРУПОВА КАРТА РОЗВИТКУ

Ця карта складається з метою отримання загальної характеристики групи і індивідуальних особливостей кожної дитини. За змістом вона аналогічна попередній, але відрізняється за формою. Щоб карта не була надто громіздкою, її можна представити у вигляді окремих складових по кожному напрямку розвитку. Наведемо приклад такої карти.

Орієнтовна індивідуально-групова карта розвитку спілкування з однолітками (третій рік життя)

Спілкування з однолітками

виявляє

доброзичливість

Спостерігає за дітьми

грає поруч

Грає разом з однолітками

Приймається дітьми в гру

Охоче бере участь в групових заняттях

Катя В.

Так

Так

Так

зрідка

Так

Так

Саша А.

Так

зрідка

зрідка

немає

-

зрідка

Денис І.

немає

зрідка

немає

немає

-

немає

Ваня М.

зрідка

зрідка

зрідка

зрідка

зрідка

Так

Маша С.

Так

Так

зрідка

Так

Так

Так

і т.д.

На підставі даної карти вихователь робить висновок про те, що в цілому в групі переважають доброзичливі відносини між дітьми, але при цьому інтерес до однолітків розвинений недостатньо. Благополучніше всього спілкування з однолітками розвивається у Каті і Маші. Слід звернути увагу на виховання у Дениса емоційно-позитивного ставлення до ровесників, залучати його в емоційні ігри з дітьми. А по відношенню до всієї групи - частіше організовувати спільні ігри і заняття з малюками.

Аналогічно складаються карти і по інших напрямках розвитку. Ведення їх особливо корисно педагогу, оскільки це націлює його на вміння систематизувати свої спостереження, дозволяє побачити групу в цілому і індивідуальні особливості кожного. Порівняння карт, заповнених в різні періоди часу, дозволить педагогу виявити динаміку розвитку групи і окремих дітей, оцінити якість своєї роботи.

КАРТИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА РОЗВИТКОМ "ПРОБЛЕМНИХ" ДІТЕЙ

Деякі діти можуть викликати у вихователя особливу тривогу. У групі може виявитися, наприклад, гіперактивна дитина, дитина з невропатією, дуже агресивний або сором'язливий і т.д. Спостереження за такими дітьми особливо важливо. Необхідно виявити частоту проявів "труднощів" протягом дня, тижня, підібрати ситуації, в яких вони проявляються найбільш яскраво, постаратися зрозуміти їх причини. Зміст карт спостереження найкраще розробити разом з психологом для кожного випадку окремо. Після того, як психолог зробить свій висновок з приводу дитини і дасть необхідні рекомендації, вихователь по ходу корекційної роботи заносить свої спостереження в індивідуальну карту дитини. В цьому випадку частота заповнення карти може бути збільшена.

Загальне значення спостережень полягає в тому, що вони допомагають дорослим краще пізнати кожну дитину, придбати власний досвід розуміння дітей, дають можливість конструктивно взаємодіяти з батьками, здійснювати індивідуальний підхід до дітей і планувати життя групи в цілому.

підсумки

Планування діяльності педагога необхідно для ефективної реалізації педагогічного процесу. З його допомогою вихователь веде підготовку до реалізації освітньої програми: визначає педагогічні завдання, розподіляє їх у часі, намічає, коли і які слід провести заходи, продумує, як організувати середу, які підібрати матеріали, посібники та іграшки. Планування має бути довгостроковим і короткостроковим. Перше дає можливість намітити основні заходи на рік або на кілька років. Друге проводиться щотижня і щодня; включає розклад заходів та занять в групі і підгрупах. Планування має будуватися на принципах повноти, інтеграції, координації, індивідуалізації.

Для відстеження процесу розвитку дитини і планування своєї діяльності педагогу необхідно систематичне спостереження за поведінкою дітей . Воно дозволяє здійснювати індивідуальний підхід до кожної дитини, гнучко будувати графік роботи, цілеспрямовано керувати групою в цілому, дає можливість конструктивно взаємодіяти з колегами і батьками.

Спостереження повинно бути цілеспрямованим, осмисленим, систематичним. Для більшої ефективності необхідно фіксувати його результати з метою подальшого аналізу. Існують різні форми фіксації спостережень, що залежить від характеру спостережень і педагогічних цілей. Для щоденних спостережень використовуються картки, в які заносяться ситуативні неструктуровані спостереження, характерні епізоди з життя дитини або групи дітей. Для структурованої фіксації інформації використовуються тематичні карти-схеми, в які заносяться дані, отримані у вихователя в ході щоденних спостережень за тиждень або місяць.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >