Навігація
Головна
 
Головна arrow Маркетинг arrow Маркетинг
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

Характеристики звіту маркетингового дослідження

Звіт про дослідження повинен максимально повно і точно передати читачам цілі, завдання, методологію дослідження, а також основні результати та висновки, зроблені в ході його проведення. Досягти досконалості в усному та письмовому поданні результатів досліджень можна, якщо складати звіт ясно, коротко, без помилок, надавши повну інформацію і логічно послідовно виклавши матеріал.

Інформація про методології та результатах дослідження має бути викладена у звіті доступно і зрозуміло, з урахуванням аудиторії, для якої звіт призначений. Ясність викладу звіту дозволить зосередитися на тому, що було виявлено в ході дослідження, і зрозуміти значення результатів. Стислість звіту збереже час і сили аудиторії, яка зазвичай складається з професіоналів з напруженим графіком роботи. Вони воліють отримувати інформацію в найбільш стислому вигляді.

При складанні звіту про дослідження необхідно дотримуватися наступних рекомендацій:

 • • Не писати зайвих слів і формулювань, які можна уникнути або замінити більш доступними словами;
 • • використовувати переважно загальновживані слова, уникаючи "хитромудрих" термінів і виразів;
 • • менше вживати технічний жаргон, використовувати словниковий запас, близький даним читачеві або слухачеві. Якщо не можна уникнути технічної термінології, то в тому місці звіту, де вводиться технічний термін, слід дати його тлумачення доступною мовою;
 • • уникати довгих перевантажених пропозицій, оскільки це стомлює читача і йому важко засвоїти інформацію;
 • • при побудові фраз використовувати активні, а не пасивні конструкції, оскільки інформація, передана за допомогою активної конструкції, викликає інтерес, відповідає критеріям стислості і ясності.

Звіт вважається повним, якщо вся інформація в ньому викладена докладно, глибоко і доступно. Він повинен бути правильним за змістом, стилем і формою. Будь-які помилки при поданні даних незалежно від того, наскільки незначні вони на тлі загальної картини, знижують довіру до результатів дослідження і до дослідника.

Матеріал у звіті повинен викладатися в логічній послідовності, під якою розуміється плавний перехід від однієї думки до іншої в ході викладу інформації. Звіт про дослідження задовольняє критерію логічній послідовності, якщо:

 • • перехід від однієї думки до іншої логічний;
 • • логічно пов'язані один з одним частини інформації у звіті згруповані і подані разом;
 • • теми слідують одна за одною в логічному порядку.

Письмові та усні звіти про дослідження, як правило, складаються з тексту і графічних ілюстрацій. Наочне уявлення даних можливе за допомогою таблиць, лінійних графіків, столбикових і секторних діаграм. Таблиці, графіки та діаграми є важливими складовими звіту про дослідження, тому що:

 • • з їх допомогою привертається увага аудиторії до окремих аспектів даних;
 • • вони сприяють кращій передачі результатів і тенденцій;
 • • вони викликають зоровий інтерес.

Табличне оформлення даних застосовується, якщо перед дослідником стоїть завдання представити точні цифри по одній або декількох пов'язаним між собою темам. До оформлення таблиць пред'являються наступні вимоги:

 • • вона повинна мати порядковий номер і назва;
 • • назва граф має бути лаконічною і чітко сформульованим;
 • • цифри повинні бути округлені до розумного рівня точності;
 • • коми, що відокремлюють десяткову дріб від цілого числа, повинні перебувати на одній вертикалі;
 • • цифри, наведені в графах, повинні сходитися в сумі.

Лінійні графіки використовують для відображення тенденцій,

зокрема тенденцій за певний період часу. Як і таблиця, графік повинен мати відповідний номер і назва. Осі і всі лінії графіка також повинні бути забезпечені необхідними позначеннями.

Стовпчикові діаграми - Найпоширеніший графічний метод представлення матеріалів дослідження. Використання таких діаграм доречно, якщо ставиться мета порівняти чисельність або обсяг в різні часові періоди.

Секторні (кругові) діаграми застосовуються у випадках, коли потрібно зобразити частку або частину цілого, наприклад пропорцію або відсоток. Коло приймається за ціле (100%), а кожен сегмент - за частину цілого. При побудові секторних діаграм кожен сектор забарвлюється в свій колір, забезпечується назвою із зазначенням відсотка. При створенні секторних діаграм необхідно пам'ятати, що оптимальним є сім секторів заввишки.

Таблиці та графіки повинні збільшувати цінність усного або письмового звіту про дослідження, а не відволікати від нього увагу. Щоб досягти максимально ефективного використання таблиць, графіків і діаграм, необхідно дотримуватися таких правил:

 • 1) переконатися у тому, що в даному конкретному випадку краще використовувати таблицю, графік або діаграму, ніж викладати ті ж дані в оповідної формі;
 • 2) дотримуватися принципу простоти при підготовці таблиць і графіків. Не слід розміщувати в них більше інформації, ніж аудиторія здатна зрозуміти. Якщо виникає необхідність передати складну інформацію (наприклад, співвідношення між багатьма параметрами), краще використовувати декілька графіків, розташованих один біля одного, а висновки уявити безпосередньо на графіку;
 • 3) бути послідовним у використанні діаграм. Бажано не передавати однотипну інформацію і секторними, і стовпчикові діаграм. Наприклад, якщо спочатку аналіз підгрупи представлений столбиковой діаграмою, надалі для представлення подібних даних необхідно використовувати цей же тип діаграми;
 • 4) переконатися у тому, що таблиця або діаграма добре поєднується з текстом. Сприйняття знижується, якщо таблиці поміщені в додатку в кінці звіту, а в тексті на них даються посилання;
 • 5) користуватися таблицями та діаграмами для представлення даних, а розповіддю - для їх інтерпретації. Оповідання має підкреслювати значимість інформації, представленої в таблиці або діаграмі, і роль цієї інформації як підстави для наступних висновків і рекомендацій. Діаграми і таблиці повинні точно передавати відповідні тенденції і висновки.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук