ФУНКЦІЇ І ЗАКОНИ КРЕДИТУ ТА ПОЗИКИ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

  • • функції кредиту при реалізації економічних інтересів кредитора і функції позики при реалізації економічних інтересів позичальника;
  • • вимоги законів кредиту і позики, які повинні виконуватися при здійсненні ринкових відносин;

вміти

  • • аналізувати процес реалізації функцій кредиту та позики;
  • • виявляти проблеми, що виникають при виконанні вимог законів кредиту і позики;

володіти

  • • діалектичним мисленням при розгляді функцій і законів кредиту і позики;
  • • поняттями, що розкривають зміст функцій і законів кредиту і позики.

Функції кредиту та позики

Кредит як об'єкт кредитно-позикової угоди існує не сам по собі і не сам для себе, а знаходиться у власності одного з учасників угоди і служить задоволенню його визначеної потреби. Як було зазначено вище, в задоволенні тієї чи іншої потреби кредитора з певною відстрочкою в часі полягає один з сутнісних аспектів кредиту. Сутність як щось властиве об'єкту проявляється (повинна виявлятися) в процесі його використання суб'єктом. У процесі використання (функціонування) об'єкта реалізується його призначення, тобто та функція, заради якої існує об'єкт. В ході використання кредиту проявляється його сутність і тим самим реалізується його функція. Один з аспектів сутності кредиту і його функція корелюються між собою. При цьому сутність знаходиться на стороні кредиту, а функція - на стороні кредитора. З гносеологічної точки зору функція є те, що знаходиться на поверхні ринкових явищ, що цілком очевидно, в той час як сутність кредиту є щось трансцендентне.

Те ж саме можна сказати і щодо позики, який знаходиться у власності одного з учасників угоди і в той же час - в розпорядженні, користуванні іншого учасника цієї угоди, що використовує його (позика) для задоволення своїх потреб. В задоволенні тієї чи іншої потреби позичальника вже в даний час складається один з аспектів сутності позики. В ході використання позикових коштів реалізується

їх сутність і тим самим реалізується їх призначення (функція), заради якої ці кошти були залучені. Таким чином, один з аспектів сутності позики і його функція тотожні. Тільки сутність позики знаходиться на стороні самої позики, а його функція - на боці позичальника і реалізується в процесі прояву сутності.

Таким чином, один і той же об'єкт кредитно-позикової угоди, що розглядається з позицій різних сторін угоди, має різні функції: з одного боку - функцію кредиту, а з іншого - позики.

Якщо в кредит надається товар з відстрочкою отримання за нього ціни, тобто якщо реалізується властивість грошей виступати засобом платежу, то функція кредиту полягає в привласненні грошей, тобто в дійсному задоволенні зовнішньої потреби продавця-кредитора в грошах, в отриманні доходу з певною відстрочкою в часі. Мри цьому той самий об'єкт, виступаючи для покупця-позичальника залучаються товарним продуктом, тобто позикою, має іншу функцію, яка полягає в дійсному задоволенні їм будь-якої своєї особливої потреби отриманим продуктом вже в даний час, ще до надання його (повної) ціни продавцю-кредитору.

Якщо ж кредитором виступає не продавець товару, а покупець товарного продукту, то функція кредиту полягає в привласненні даного продукту і дійсному задоволенні їм будь-якої особливої потреби покупця-кредитора з певною відстрочкою в часі. При цьому функція цього ж об'єкта, але виступає вже позикою, полягає в дійсному присвоєння ціни за нього, тобто в задоволенні зовнішньої потреби продавця-позичальника в грошах, в доході вже в даний час за умови надання товару - товарного продукту покупателю- кредитору у встановлений термін.

Якщо об'єктом і кредиту, і позики є гроші, то їх функції мають свою специфіку. Так, функція кредиту, що виступає в грошовій формі, полягає в привласненні позичкового відсотка, в задоволенні не просто зовнішньої потреби кредитора в грошах, а в отриманні доходу на позичали кошти після закінчення терміну кредитно-позикової угоди. Функція цих же коштів, але розглянута вже з боку позичальника, полягає в привласненні властивості грошей виступати засобом придбання (купівлі) товарних продуктів - відчуження товарів, в покритті дефіциту свого бюджету в даний час. Після закінчення обумовленого часу позичальник повинен повернути гроші кредитору, попередньо задовольнивши ними свою зовнішню потреба, покривши ними дефіцит свого бюджету, реалізувавши їх назване властивість.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >