КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ І ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ

В результаті вивчення даного розділу студент повинен:

знати

 • • дуалізм статусу комерційних банків в рамках сучасного пристрою банківської системи;
 • • структуру власних і позикових коштів комерційних банків;
 • • структуру активів комерційних банків і зміст активних операцій;

вміти

 • • здійснювати пошук даних, що ілюструють діяльність комерційних банків, спрямовану на отримання прибутку;
 • • аналізувати отриману інформацію про діяльність комерційних банків і пропонувати шляхи підвищення її ефективності;

володіти

 • • методологією аналізу діяльності комерційного банку;
 • • поняттями, що відображають суть операцій, що виконуються комерційними банками.

Сутність і функції комерційних банків

Визначення компанії як комерційної означає, що вона:

 • 1) знаходиться в приватній власності і тому самостійно відповідає (в тій чи іншій мірі) своїм майном згідно з прийнятими на себе зобов'язаннями;
 • 2) є учасником конкурентних економічних відносин;
 • 3) прагне до отримання максимального розміру прибутку, більш стійкого рівноважного розвитку.

Широко поширене в сучасних умовах визначення банків, які обслуговують фізичних та юридичних осіб, як комерційних установ, очевидно, має говорити про те, що їх діяльність включає в себе всі перераховані аспекти. Однак чи є вони насправді у банків, які здійснюють свою діяльність в рамках сучасного пристрою банківської системи?

Для комерційних банків в сучасних умовах, безумовно, характерний такий аспект їх сутності, як знаходження в приватній власності; з чого органічно повинно випливати наявність самостійного несення банками відповідальності за прийнятими на себе зобов'язаннями. Але тут відразу ж виникає питання: чи самостійно несуть комерційні банки перед вкладниками, перш за все фізичними особами, відповідальність за збереження їхніх вкладів? Відомо, що самостійно такої відповідальності вони не несуть. Так, в Росії вони її поділяють з державною корпорацією "Агентство по страхуванню внесків", більшу частину коштів якої складають відрахування з державного бюджету [1] . І в разі банкрутства того чи іншого комерційного банку, що знаходиться в приватній власності, саме дане державна установа приймає на себе відповідальність за збереження вкладів фізичних осіб. З грудня 2014 держава стала гарантувати збереження вкладів фізичних осіб, розміщених в комерційних банках, в розмірі 1 млн 400 тис. Руб. Наявність такої практики вказує на те, що комерційні банки не в повній мірі відповідають одному з найважливіших сутнісних аспектів, характерних для компаній, що знаходяться в приватній власності і, відповідно, мають статус комерційних установ. Така практика свідчить про те, що за спиною комерційних байків знаходиться держава, представлене, зокрема, названим Агентством, за яким, у свою чергу, варто Міністерство фінансів РФ. Іншими словами, така практика говорить про те, що банки в певній мірі знаходяться під "дахом" держави, є як би його периферичних продовженням.

Слід зауважити, що держава не несе відповідальності не тільки за діяльність приватних компаній в будь-який інший ринкової сфері. Воно не несе відповідальності за зобов'язаннями навіть тих галузевих компаній, які частково належать йому самому. І в той же час воно приймає на себе тягар відповідальності за зобов'язаннями банків, що перебувають у приватній власності і переслідують виключно свої власні інтереси. Такий стан справ в пристрої банківської системи свідчить про дуалізм статусу комерційних банків, внутрішньої суперечливості їх функціонування: з одного боку, вони є приватними компаніями, а з іншого - виступають своєрідним продовженням держави, яке, повторимо, бере на себе кінцеву відповідальність за виконання їх зобов'язань перед вкладниками за збереження вкладів. Тому об'єктивно виникає питання: хто ж дійсно виступає вихідним початком комерційних банків - приватні особи (акціонери банків) або ж держава (Мінфін Росії)? Фактичний дуалізм статусу комерційних банків не дає можливості однозначно відповісти на дане питання; але спонукає до того, щоб задуматися над подоланням такої суперечливості в рамках сучасного пристрою банківської системи Росії.

Роздвоєність, внутрішня суперечливість статусу комерційних банків обумовлюється також певною мірою їх відносинами з ЦБ, що вимагає формування обов'язкових резервів і рефінансує їх діяльність.

Беручи від комерційних банків обов'язкові резерви під нульову процентну ставку (в той час як самі банки залучають пасиви під ставку більше 0%), Банк Росії тим самим також приймає на себе

часткову відповідальність за результати діяльності банків. Справа в тому, що відсотки, які комерційні банки не отримують на свої кошти, що знаходяться в якості обов'язкових резервів у Центральному банку РФ, перекладаються на кошти, що залишилися в їх розпорядженні. Внаслідок цього розмір банківського відсотка зростає; а разом з ним зростають кредитні ризики, породжені використанням відповідного інструменту ЦБ. Оскільки ці ризики зумовлюються діяльністю ЦБ, він частково розділяє (повинен розділяти) відповідальність за діяльність комерційних банків. У зв'язку з цим питання про дуалізм статусу комерційних банків слід поставити трохи ширше: вихідним початком банків виступають їх акціонери (власники контрольних пакетів акцій) або ж Мінфін Росії укупі з ЦБ РФ?

Вважається, що в сучасних умовах одне з цільових призначень обов'язкових резервів комерційних банків полягає в проведенні ЦБ антициклічної політики при регулюванні динаміки ринкових процесів за допомогою встановлення відповідного розміру грошових коштів в обороті. Грошові кошти є те, чим оперують комерційні банки. І ЦБ встановлює сукупний обсяг їх наявності та використання. Зауважимо, що ні в жодній іншій сфері ринкової діяльності будь-якої центральний (державний) орган не встановлює розмір застосування тих об'єктів, які компанії використовують при виробництві і реалізації своїх товарів. Єдиною такою сферою є банківська. І це також змушує задуматися над питанням про статус комерційних банків. До поставленому вище питання можна додати ще один: комерційні банки повинні проводити політику в інтересах забезпечення власного сталого розвитку або в інтересах щодо сталого рівноважного розвитку ринку в цілому?

Дуалізм статусу комерційних банків проявляється і в ставленні використання рефінансуються засобів. Ці кошти, що виділяються ЦБ, в принципі належать державі, покликаному відстоювати національні інтереси. Тому однією з умов залучення і використання таких коштів має бути їх відповідне цільове призначення. Тим часом таке в більшості випадків практично відсутня. Комерційні банки використовують рефінансуються кошти для вилучення власної вигоди. Причому таке відбувається навіть в тому випадку, коли держава чітко визначає призначення використання цих коштів. Так, отримавши в кінці 2008 р від держави багатомільярдні кошти для рефінансування кредиторської заборгованості вітчизняних компаній перед іноземними кредиторами, російські комерційні банки, керуючись власним інтересом, більшу частину цих коштів обміняли на вільно конвертовану валюту і перевели на свої рахунки в іноземні банки, а не направили на цілі, визначені Урядом РФ. Статус банків як комерційних установ дозволив їм зробити це на цілком законних підставах. Рефінансуються кошти комерційні банки використовують в своїх інтересах, а відповідальність за своїми зобов'язаннями перед вкладниками поділяють з державою.

Статутний капітал банків формується приватними особами [2] , але ліцензія на заняття банківською діяльністю видається ЦБ; корпоративний контроль над діяльністю банків здійснюється акціонерами, але системний об'єктивний моніторинг проводиться Банком Росії; виконавче керівництво комерційних банків керується в своїй діяльності установками акціонерів, але виконує розпорядження ЦБ; проводячи свої операції, банки приймають ризики формально на себе, але фактичну відповідальність за результати цих операцій в частині збереження вкладів поділяють з державою. Всі ці обставини свідчать саме про внутрішню суперечливість, дуалізм статусу комерційних банків і не дають можливості однозначно визначати їх як комерційні установи. Внутрішня суперечливість в статусі і, отже, в діяльності тієї чи іншої особи, пристрої тієї чи іншої сфери ринку не може мати позитивних наслідків для його функціонування.

Слід також зазначити, що при визначенні суті комерційних банків найчастіше звертається увага лише на одну сторону їх діяльності - надання кредитів; і тому банки часто визначають, як кредитні установи. Таке визначення справедливо лише почасти. Іншим напрямком діяльності комерційних банків є залучення тимчасово вільних грошових коштів учасників ринкових відносин. Залучаючи ці кошти, комерційні банки виступають позиковими установами. Виступаючи в якості позичальників, вони проводять пасивні операції. Відповідно, з точки зору виконання своїх основних функцій комерційні банки слід визначати не тільки як кредитні, а й як позикові установи. Перш ніж кредитувати, банки самі займають; вони мають не тільки дебіторську, а й кредиторську заборгованість; у них є не тільки вимоги, але і зобов'язання. І оскільки позикові операції комерційних банків логічно передують кредитними операціями, банки слід визначати не тільки як кредитні, але як позиково-кредитні установи; не забуваючи при цьому, що вони виступають ще і розрахунковими установами. Через них в сучасних умовах здійснюється основна частина безготівкових розрахунків між контрагентами ринкових відносин. Тому з точки зору основних функцій, які виконуються банками, вони виступають ще і розрахунковими установами.

Причому проведення розрахункових операцій є навіть більш властивою функцією банків, ніж позиково-кредитна діяльність. Залученням позик - наданням кредитів в грошовій формі займаються не тільки банки, а й інші учасники ринкових відносин, зокрема галузеві компанії. Тільки у останніх рух залучаються позик - наданих кредитів є частиною фінансових відносин, так як проходить через їх бюджети, в той час як у банків такий рух коштів не є частиною фінансових відносин, не проходить через їх бюджети. Для банків залучені позики і надаються

кредити виступають інструментами їх діяльності. Основу доходної та видаткової частин бюджету банків складають в основному банківські відсотки і відсотки за вкладами. Банки є інфраструктурним елементом системи фінансових відносин всіх інших учасників ринкового процесу. Банки є власники рахунків учасників ринкових відносин. І оскільки ці рахунки як безпосередні законні носії числа грошових одиниць складають частину структури банків, банки є також носії цього числа. Повторимо, більш іманентною функцією банків є проведення розрахункових операцій між своїми клієнтами. Клієнти ж банків виступають власниками свого числа грошових одиниць і користувачами банківських рахунків. Відповідно, банки по відношенню до своїх клієнтів у проведенні ними своїх грошових розрахунків грають обслуговуючу, підпорядковану, пасивну роль.

В принципі таку ж роль вони повинні грати і в позику но-кредитної діяльності. Тим часом тут вони діють надзвичайно активно, при цьому постійно порушуючи вимоги закону пропорційності (рівноваги) позики. Так, якщо у клієнтів банку згідно з вимогою даного закону, питома вага власних коштів перевищує питому вагу залучених коштів, то у банків це співвідношення зворотне. У більшості випадків питома вага власних коштів у пасивах банку становить близько 10%; відповідно, позикові кошти займають іншу частину. Оскільки таке грубе порушення закону рівноваги (пропорційності) позик робить досить ризикованим розміщення коштів на рахунках в комерційних банках, свого часу виникла необхідність створення Агентств зі страхування вкладів і розробки коефіцієнта достатності власних коштів по відношенню до середньозваженого ризику за наданими кредитами. Втім, розмір коштів, якими володіє в пашів країні АСВ, становить всього 0,75% загального обсягу вкладів фізичних осіб в системі всіх комерційних банків [3] . Наявність явної різниці в співвідношенні власних і позикових коштів у комерційних банків і у галузевих компаній також свідчить на користь того, що їх суті не цілком збігаються. Банки, по суті, є безпосередні законні функціонують носії числа грошових одиниць, що знаходиться у власності вкладників, в той час як галузеві компанії є такими вкладниками. Діяльність банків в сучасних умовах грунтується на грубому порушенні вимоги закону пропорційності (рівноваги) позики, в той час як галузеві компанії в своїй кредитно-позикової діяльності вимоги цього закону дотримуються. Звідси банки в рамках сучасного пристрою банківської системи не можуть нести в повній мірі відповідальності за своїми зобов'язаннями, зокрема перед вкладниками, і тому їм необхідна підтримка з боку держави, в той час як галузеві компанії відповідальність за своїми зобов'язаннями можуть нести і практично несуть самі повною мірою. Внаслідок цього трансформувати кредитно-позикових діяльність галузевих компаній немає необхідності, в той час як відносно такої ж діяльності банків така необхідність явно існує.

Іншим аспектом сутності, який повинен бути характерний для банків як комерційних установ, є участь в конкурентній боротьбі. Чи присутній даний аспект повною мірою в діяльності комерційних банків? Ні, він існує лише частково, на відміну знову-таки від діяльності галузевих компаній. Так, якщо галузеві компанії постійно знаходяться в стані внутрішньогалузевої конкуренції, то комерційні банки знаходяться в стані постійного і тісного "внутрішньогалузевого" співпраці. Вони мають кореспондентські рахунки один у одного і виробляють відповідне грошові перерахування коштів своїх клієнтів; вони надають один одному кредити - залучають один у одного позики і т.п. Така співпраця в принципі виключено між галузевими компаніями. Наприклад, компанія з виробництва автомобілів в силу очевидних причин не братиме їх у позику у компанії-конкурента. У той час як між банками, що оперують з одним і тим же ринковим феноменом - грошовими коштами, подібна співпраця не тільки можливо, по і об'єктивно необхідно. Це свідчить про те, що комерційні банки є не тільки і навіть не стільки конкурують між собою компаніями однієї ринкової сфери, скільки становлять взаємопов'язані і взаємодоповнюючі ланки єдиної національної банківської системи.

Конкуренція галузевих компаній відбувається головним чином за якістю вироблених товарів і по величині їх ціни. Тим часом той основний товар, який пропонують своїм клієнтам банки: властивість грошей виступати засобом придбання товарних продуктів - засобом відчуження товарів - має однакову якість, так як гроші є національною приналежністю, а не приналежністю конкуруючих між собою банків. Звідси конкуренція між банками має, по суті, умовний характер. У плані ж величини ціни тих товарів, які банки продають своїм клієнтам, тобто величини ціни названого властивості грошей, у них також не може бути великої розбіжності, так як вона спочатку визначається ЦБ - величиною ставки рефінансування. Крім того, оскільки ця властивість грошей випливає з їх національної приналежності, ціпа цієї властивості має бути також в принципі однаковою у всіх банків. Отже, все банки повинні складати частини єдиної цілісної системи.

Єдність навіть сучасного пристрою банківської системи підкріплюється й тією обставиною, що за спиною у комерційних банків стоїть один і той же орган - центральний банк, який поширює на всіх одні і ті ж вимоги і здійснює контроль над їх виконанням. Крім того, в сучасних умовах високих банківських технологій співробітництво між банками, їх взаємозв'язок в рамках єдиної національної системи доповнюється наявністю мережі банкоматів, в яких міститься інформація про стан рахунків фізичних осіб незалежно від того, в якому саме банку знаходяться їхні рахунки. Відповідно, отримати кошти готівкою або, навпаки, поповнити свій рахунок власник пластикової карти може майже в будь-якому банкоматі незалежно від того, яким саме байку він належить. Такі обставини, які б поєднували комерційні банки країни на всіх рівнях в єдину систему, також вносить свою специфіку в їх сутність, яку, повторимо, не можна ототожнити з сутністю звичайних галузевих комерційних компаній. В даному випадку ця специфіка полягає в тому, що комерційні банки виступають не тільки і навіть не стільки конкурентами один одному ' "скільки, маючи загальний керівний орган, оперуючи ринковим феноменом, що має однакову якість, одні і ті ж властивості, і співпрацюючи один з одним за різними напрямками, складають взаємодоповнюючі ланки єдиної цілісної системи.

Їх співпраця призводить до перерозподілу тимчасово вільних грошових коштів вкладників між різними галузями національної економіки та регіонами країни. В такому перерозподілі полягає одна з важливих функцій національної банківської системи. Однак її практична реалізація дуже ускладнена в зв'язку з наявністю економічної відособленості банків. Щодо просто і оперативно перерозподіл коштів відбувається лише в рамках окремого банку, але не в системі економічно відокремлених один від одного комерційних банків. Для того щоб так само оперативно і ефективно перерозподіл коштів відбувалося в межах всієї національної банківської системи, необхідно, щоб вона представляла собою єдину систему державних банківських підприємств.

Що стосується останнього (третього) аспекту сутності, характерного для комерційних установ, - прагнення до отримання максимального розміру прибутку, то з усією визначеністю можна сказати, що він притаманний банкам повною мірою. Більш того, прагнення банків до отримання можливо більшого розміру прибутку є для ринку найважливішим обставиною, що впливає на весь ринковий оборот, на його обсяг і швидкість. Банки оперують коштами, які є штучним початком і в той же час штучної метою ринкової діяльності. Грошові кошти більшості учасників ринкових відносин розміщені в банках на ощадних, термінових рахунках або на рахунках до запитання. Крім того, банки мають у своєму розпорядженні власними коштами. Інтерес банків до отримання можливо більшого розміру прибутку спонукає їх знаходити застосування грошовим коштам, що знаходяться в їх розпорядженні. Звідси кошти, якими володіють комерційні банки, як дамоклів меч нависають над ринком, погрожуючи інфляцією; банки зацікавлені в "розкручуванні" грошового обороту. Шукаючи різне застосування наявних у них засобів, вкладаючи їх у різних напрямах, банки тим самим штучно розігрівають ринкову кон'юнктуру. Прагнучи до більшого отримання прибутку, вони часом нехтують високими ризиками, вимогами відповідних об'єктивних законів розвитку ринку.

Оперуючи з штучним початком ринкових відносин, банки тим самим мимоволі штучно розігрівають ринкову кон'юнктуру, провокуючи інфляцію, яка, в свою чергу, тягне за собою чимало відомих негативних наслідків у соціально-економічному розвитку країни. Перегрів кон'юнктури ринку призводить до руху ринку по ніс-

ходить траєкторії розвитку, обумовлює депресивні і згодом кризові явища. Коливання ринкової кон'юнктури, що обумовлюються інтересом комерційних банків до отримання прибутку, змушують державу, центральний банк проводити антициклічної політику, яка формально спрямована на згладжування амплітуди коливання розвитку ринку, але насправді лише погіршує її. Причини коливання ринку часто відносять до "стихії ринкових сил". Насправді ж одним з найважливіших джерел цієї стихії, тобто порушником рівного розвитку ринку виступає штучне нагнітання швидкості обороту капіталу, що обумовлюється "перекредитування ринку", прагненням банків як звичайних приватних компаній до отримання максимального розміру прибутку. Відповідно, скасування причини штучного нагнітання ринкової кон'юнктури за допомогою усунення інтересу банків до отримання прибутку забезпечить рівний плин ринкових процесів, рівноважний розвиток ринку.

У західній економічній літературі, як відомо, протиборствують дві основні школи: (нео) ліберальна і (нео) кейнсіанська. Їх спільна риса полягає в тому, що вони борються саме за високу динаміку розвитку ринку. Відмінність між цими школами зводиться головним чином до шляхів і методів, які вони пропонують для забезпечення такої динаміки. Перші є прихильниками використання переважно грошово-валютних інструментів і кредитно-позикових методів, а другі виступають поборниками застосування фінансових інструментів, що знаходяться в розпорядженні держави. Тим часом у світовій економічній науці є ще одна школа - російська , яка не поділяє думки про те, що ринкові процеси обов'язково повинні мати високі темпи зростання, штучно нагнітатися за допомогою додаткових вливань коштів з боку банків або держави. Дана школа вважає, що динаміка ринкових процесів повинна мати органічний (природний) характер, що обумовлюється розміром коштів в сімейних бюджетах, які направляються на особисте споживання. Природним початком і природною метою ринкової діяльності виступає людина, сім'ї, які мають свої потреби і фінансові можливості. І тому імпульси ринкової діяльності, органічно що визначають швидкість і обсяг обороту національного капіталу, повинні виходити і визначатися саме розміром сімейних бюджетів, які у більшості сімей залежать від розміру оплати праці, так як більшість населення будь-якої країни складають особи найманої купа. Розмір же оплати праці залежить головним чином від загального рівня розвитку ринку. Таким чином, який загальний рівень розвитку ринку, його технічної основи, якість вироблених товарів, такий і рівень оплати праці; а що це за останній (і, отже, розмір сімейних бюджетів), такий і обсяг роздрібного обороту, який, в свою чергу, визначає обсяг замовлень компаніям, що виробляють товари особистого споживання. Ці компанії, відповідно, роблять замовлення компаніям технологічно наступних галузей національної економіки аж до добувної промисловості. В результаті виходить не замкнуте порочне, а цілісний, самодостатній "національно-господарський" коло, в якому природне початок визначає основні параметри динаміки і обсягу ринкового обороту. Повторимо, таким початком виступає людина, сім'ї, які мають свої відповідні потреби і мають в своєму розпорядженні тими чи іншими фінансовими можливостями.

З яких структурних частин повинна складатися ціна і оплата праці - це окреме питання, який ми тут не розглядаємо 1 . В даному випадку для нас важливим є лише те, що ринок не повинен піддаватися впливу штучних стимуляторів, які виступають, зокрема, у вигляді інтересу банків до отримання прибутку. Тому сутність байків, які обслуговують фізичних та юридичних осіб, не повинна зводитися до суті галузевих приватних компаній, що прагнуть до отримання максимального прибутку, забезпечення граничної ефективності своєї діяльності. Вона повинна бути іншою. По суті, діяльність банків повинна бути спрямована не на отримання максимального розміру власного прибутку, а па сприяння створенню максимальної величини національного валового доходу шляхом надання кредитів в об'єктивно обумовленому обсязі на необхідний термін під прийнятний розмір відсотків.

Очевидно, що сутність того чи іншого ринкового явища або процесу визначає та його частина, яка виступає в його складі домінуючою. У засобах, якими володіють комерційні банки, таку (домінуючу) частину складають залучені кошти. Повторимо, їх питома вага в сучасних умовах становить майже 90%. Звідси також повинна визначатися сутність банків. Вона повинна зводитися не до прагнення отримати власний прибуток за рахунок використання чужих коштів, а до забезпечення 100% -ної гарантії збереження коштів вкладників, сприятливих умов для їх збереження та примноження. З точки зору національних інтересів найбільше важить отримання прибутку компаніями галузей національної економіки, а не банками. Банки у своїй діяльності повинні керуватися не власними, а національними інтересами. Практично таке може бути за умови подолання дуалізму (суперечливості) в статусі і діяльності банків.

Даний дуалізм (суперечливість) може бути подолана в рамках двох варіантів.

Перший варіант полягає в перетворенні банків в комерційні установи в повному розумінні цього поняття. Він передбачає організацію національної банківської системи, умовно кажучи, за американським зразком. Найважливішим елементом цього варіанту є знаходження центрального банку країни в приватній власності комерційних банків (деякою модифікацією цього варіанту може бути знаходження ЦБ в частковій власності комерційних банків і держави). Однак даний варіант, як було розглянуто в параграфі 19.1, містить в собі цілий ряд істотних протиріч, які не дають можливість оцінити його як перспективний і прийнятний для нашої країни.

Інший варіант подолання внутрішньої суперечливості в статусі комерційних банків випливає із самої сутності національної банківської системи, визначеної в параграфі 17.1. Він передбачає перетворення відокремлених комерційних банків в єдину мережу державних банківських підприємств. В цілому зміст цього варіанту було розкрито в параграфі 19.2. В рамках даного варіанту дійсно можливо буде з мінімальними витратами, максимальною оперативністю і безпекою здійснювати грошові розрахунки між контрагентами ринкових відносин, надавати кредити - залучати позики в необхідному обсязі па достатній термін за прийнятною величиною відсотка. Як уже зазначалося, національна банківська система в рамках даного варіанту буде:

- національної по суті , так як тимчасово вільні грошові кошти приватних осіб і держави будуть використовуватися в національних інтересах і не загрожуватимуть ринку інфляцією;

державної по формі , так як банки як своєрідні живі (функціонуючі) грошові знаки - законні носії числа грошових одиниць будуть належати державі;

приватної по утриманню , гак як грошові кошти, що знаходяться на особових рахунках в банках, будуть перебувати у приватній власності.

При цьому одним з найважливіших орієнтирів діяльності банків стане закон пропорційності (рівноваги) позик. А переважна ініціатива залучення позикових коштів - надання кредитів буде виходити від клієнтів банків, а не від банківських підприємств. Початкові імпульси, що впливають на динаміку ринкових процесів, обсяг ринкового обороту, будуть визначатися природним чином - розміром сімейних бюджетів, які направляються на задоволення особистих потреб.

Банки повинні виконувати наступні функції :

 • - приймати грошові кошти фізичних і юридичних осіб на рахунки на визначений термін під встановлений відсоток;
 • - надавати кредити;
 • - відкривати і вести розрахункові рахунки (рахунки до запитання) за дорученням клієнтів;
 • - управляти грошовими коштами клієнтів за їх дорученням;
 • - купувати права вимоги по виконанню грошових зобов'язань від третіх осіб;
 • - виробляти інкасацію грошових коштів, касове обслуговування клієнтів;

надавати консультаційні та інформаційні послуги;

 • - надавати в оренду приміщення або знаходяться в них сейфи для зберігання речей високої цінності;
 • - виробляти лізингові операції, а також ряд інших операцій, що відповідають дійсної сутності банку і не суперечать відповідним юридичним нормам банківської діяльності.

З усіх перерахованих функцій найбільш важливими для банків є операції із залучення грошових коштів та надання кредитів. Перші являють собою пасивні, а другі - активні операції банків. Розглянемо їх.

 • [1] До речі, аналогічна компанія є в банківській системі США - Федеральна корпорація зі страхування депозитів.
 • [2] У сучасних умовах розмір статутного капіталу комерційного банку в Росії повинен становити не менше 300 млн руб.
 • [3] Див .: Аналітичний банківський журнал. 2014. № 02 (215). С. 11.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >