БАРИЧНЕ ВПЛИВ

Нормальний атмосферний тиск на рівні моря в середньому становить 760 мм рт. ст. (1,103-105 Па). З висотою тиск повітря зменшується і стає небезпечним для людини на висоті 4-5 км над рівнем моря через кисневу недостатність. При зниженні щодо рівня моря (наприклад, в шахті) атмосферний тиск зростає на кожні 100 м приблизно на 9 мм рт. ст. При зануренні у водне середовище тиск водяного стовпа зростає на одну атмосферу на кожні 10 метрів глибини. Тому безпечним вважається занурення без спеціальних засобів на 2-3 м.

ВПЛИВ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ПОЛЯ ЗЕМЛІ

Електромагнітні поля природного походження є постійно діючим фізичним фактором навколишнього середовища, необхідним для виникнення і існування життя на планеті. Природними джерелами геомагнітного поля є: атмосферну електрику, випромінювання Сонця, електричні і магнітні поля Землі. На поверхні Землі, яка має надлишковим електричним зарядом, існує напруженість електричного поля, зазвичай рівна 100-200 В / м і зростаюча в кілька разів при грозової активності.

Напруженість магнітного поля Землі при спокійній магнітної обстановці становить 70-150 А / м. Під час магнітних бур магнітна напруженість зростає на порядок.

В умовах дефіциту природних електромагнітних полів виникає дисбаланс основних нервових процесів у вигляді переважання гальмування, дистонії мозкових судин, розвитку змін з боку серцево-судинної, імунної та інших систем.

Коефіцієнт ослаблення інтенсивності геомагнітного поля на робочих місцях персоналу в приміщенні не повинен перевищувати 2.

Випромінювання Сонця, що представляє собою електромагнітні хвилі різної довжини, вкрай значуща для живої природи і людини. Воно є основним зовнішнім джерелом енергії, визначає тривалість світлового дня, його видимий діапазон випромінювання, забезпечує безпосередній зв'язок організму з навколишнім світом, даючи до 90% інформації про нього. Але сучасній людині не вистачає денного природного світла. Значна частина роботи і відпочинку людини протікає при штучному освітленні.

ВПЛИВ ПРИРОДНОЇ РАДІАЦІЇ

Природні джерела випромінювання можна поділити наступним чином: зовнішні джерела позаземного походження (космічне випромінювання); джерела земного походження (природні радіонукліди).

З космічного простору земну атмосферу безперервно атакує потік ядерних частинок дуже високих енергій, що складається з приблизно 90% протонів і близько 10% альфа-частинок. Це так зване первинне космічне випромінювання. Впливаючи на ядра нуклідів, що входять до складу земної атмосфери, первинне космічне випромінювання ініціює цілий каскад ядерних перетворень, в результаті якого утворюються різного типу елементарні частинки і гамма-випромінювання. Це так зване вторинне космічне випромінювання. У поверхні землі (до висоти близько 25 км) доза зовнішнього опромінення обумовлена, в основному, гамма-випромінюванням.

З віддаленням від поверхні землі інтенсивність космічного випромінювання зростає (рис. 2.3). Тому дозо- вая навантаження на людей, що проживають в гірській місцевості, в кілька разів більше, вона дорівнює приблизно 0,7 і 5,0 мЗв на рік відповідно на висотах 2 і 4-5 км. На висоті польотів сучасних літаків рівень космічного випромінювання в кілька десятків разів більше, ніж на рівні моря.

Рівні космічного випромінювання на різних висотах

Мал. 2.3. Рівні космічного випромінювання на різних висотах

До основних природним радіонуклідам, випромінювання яких формує природний радіаційний фон, відносяться: U238, U235 і Th232, а також один з продуктів розпаду U238 - радон (Ra226).

Зовнішнє опромінення обумовлене радіонуклідами, що містяться в грунті і гірських породах, внутрішнє - радіонуклідами, що містяться в повітрі, воді та продуктах харчування. Середня доза опромінення населення Росії становить 3,4 мЗв / чол. на рік.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >