Навігація
Головна
 
Головна arrow БЖД arrow Ноксология
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

МОНІТОРИНГ ЗДОРОВ'Я ПРАЦЮЮЧИХ І НАСЕЛЕННЯ

Моніторинг здоров'я проводиться шляхом аналізу захворюваності населення різних груп і вікових груп у зіставленні з рівнем забруднення довкілля з урахуванням негативного впливу об'єктів економіки. За цими даними визначається роль забруднень навколишнього середовища і факторів виробничого середовища в погіршенні здоров'я населення

і зниженні його тривалості життя. Матеріали моніторингу здоров'я населення входять окремими розділами в річні звіти Мінзравсоцразвітія Росії і Мінприроди Росії.

Негативний вплив небезпек на людину найбільшою мірою проявляється в великих містах і промислових центрах. Картографічне опис патології людини в регіонах - одна з найважливіших завдань медицини в найближчому майбутньому. Дані про характер захворювань населення будуть одним з основних показників для прийняття рішень в області безпеки життєдіяльності.

Для достовірної оцінки показників негативності техносфери необхідно чітко уявляти справжній стан здоров'я працюючих на промисловому підприємстві та різних груп населення міста і регіону. Оцінка стану здоров'я, що базується на даних зверненнями населення до медичних установ, недостовірна і суттєво відрізняється в кращу сторону від реальної, одержуваної при активному виявленні захворювань. Для ілюстрації сказаного досить зіставити наступні цифри: у нас в країні щорічно діагностується близько 9000 випадків професійних захворювань, а в США - більше 450 000.

Ці дані свідчать про низький рівень профілактичних оглядів, проведених сьогодні на промислових підприємствах. Що стосується регулярних профілактичних оглядів міського населення, то на сьогодні вони практично відсутні. Можливо ситуацію дещо поліпшать створювані з 2009 р по всій Росії Центри здоров'я, де будь-який громадянин може пройти повноцінне обстеження та отримати рекомендації лікарів щодо здорового способу життя. До теперішнього моменту відкрито понад 500 таких центрів.

При проведенні моніторингу здоров'я населення використовується діагностика зниження функцій людини під впливом окремих небезпек. Так, наприклад, оцінка стану слухової функції базується на кількісному визначенні втрат слуху і проводиться за показниками аудіометричного дослідження. Основним методом дослідження слуху є тональна аудіометрія. При оцінці слухової функції визначальними прийняті середні показники порогів слуху в області сприйняття мовних частот (500, 1000, 2000 Гц), а також втрата слухового сприйняття

в області 4000 Гц (рис. 4.2). Критерієм професійного зниження слуху прийнятий показник середньої арифметичної величини зниження слуху в мовному діапазоні, рівний 11 дБ і більше.

Вимірюючи зниження чутливості рук до механічних коливань, можна визначити ступінь небезпеки впливу локальних вібрацій. Для оцінки впливу вібрацій зазвичай застосовують датчики віброприскорень - акселерометри, встановлені на віброактивність поверхнях (рукоятки ручних машин, сидіння водіїв транспортних засобів і т.п.).

C 1-червня 2008 р введений в дію ГОСТ 31192.1-2004. Стандарт встановлює загальні вимоги з вимірювання і поданням результатів вимірів локальної вібрації в трьох напрямках. Отримувані оцінки можуть бути використані для передбачення негативних ефектів впливу локальної вібрації в діапазоні частот 5,6-1400 Гц. Розташування долонь кистей рук на вібруючих поверхнях показано на рис. 4.3.

Аудіограми, що відображають різні ступені втрати слуху, викликаної шумом

Мал. 4.2. Аудіограми, що відображають різні ступені втрати слуху, викликаної шумом:

А - нормальний хороший слух; В і В - ранні етапи ослаблення слуху від впливу шуму; Г - значні зміни слуху; Д - втрата слуху, викликана тривалим впливом шуму

Схеми розташування долонь

Мал. 4.3. Схеми розташування долонь:

а - положення "стиснута долоня" (кисть охоплює циліндричну рукоятку); б-положення "плоска долоню" (кисть натискає на сферичну поверхню)

Негативний вплив трудової діяльності адміністративно-управлінського апарату оцінюється по напруженості його праці (табл. 4.1).

Таблиця 4.1

Оцінка напруженості праці працівників адміністративно-управлінського апарату

показник

бал

Ступінь відповідальності в роботі:

відповідальність за виконання власних функціональних обов'язків

1

відповідальність за виконання роботи невеликої групи осіб (до 5 осіб)

2

організаційне та (або) технічне керівництво діяльністю підрозділу (відділ, сектор, лабораторія)

3

організаційне керівництво основними напрямками діяльності колективу, галузі. Розробка довгострокових планів, прогнозів, програм, концепцій в масштабах галузі

4

Необхідність прийняття рішень:

рішення простих питань але чіткої інструкції

1

рішення складних питань по серії інструкцій, посібників і т.п.

2-3

евристична (творча) діяльність у рідко повторюваних ситуаціях

4

Ступінь завантаження:

недовантажений періодично

1

завантажений повністю

2

перевантажений періодично

3

перевантажений постійно

4

Понаднормова робота:

Відсутнє

1

Ступінь відповідальності в роботі:

рідше ніж один раз на тиждень

2

один-два рази на тиждень

3

щодня

4

Ритмічність завантаження:

рівномірна завантаження

1

буває неритмічна протягом дня, тижня, місяця, року

2

систематична неритмічна робота

3

Дефіцит часу:

робота за індивідуальним графіком

1

робота по точному графіку з можливістю коригування по ходу діяльності

2

робота періодично в умовах дефіциту часу

3

робота в умовах постійного дефіциту часу і недостатньої інформації для прийняття термінового рішення

4

Організація праці:

характер і організація праці відповідають посадовим обов'язкам

1

періодично (в повному обсязі) не відповідає

2

не відповідає

3

Частота стресових ситуацій:

Відсутнє

1

рідше ніж один раз на тиждень

2

один-два рази на тиждень

3

щодня

4

Тривалість стресових ситуацій :

до 10 хв

1

до 30 хв

2

понад 30 хв

3

Дефіцит рухової активності па роботі (нерухома робота):

до 5 ч

1

6 ч

2

7 ч

3

8 ч

4

Визначення категорії напруженості праці проводиться після розрахунку сумарного показника за всіма критеріями в балах. Якщо сума балів не перевищує 16, роботу слід відносити до першої категорії - мало напружена праця, якщо вона становить 17-22 бала - до другої категорії - напружена праця і 22 бали і вище - до третьої категорії - дуже напружена праця.

Значні професійні навантаження працівників апарату призводять до підвищення робочої напруги і стомлення, критеріями яких є якісні і кількісні зрушення в стані функціональних систем організму.

Кількісні критерії, що характеризують високий ступінь ризику:

  • • серцевий ритм - 100 уд. / Хв;
  • • артеріальний тиск: систолічний - 160 мм рт. ст .; діастолічний 105 мм рт. ст.

Фізіологічними критеріями стомлення поряд з відчуттям втоми і зниження працездатності є: зменшення функціональної активності фізіологічних систем до кінця робочого дня і тижня, збільшення періоду рефлекторних реакцій, порушення реакції на звук і світло, погіршення функції уваги, пам'яті, порушення мозкового кровообігу та ін.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук