ОБ'ЄКТИ ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИ ГЕОЛОГОЗНІМАЛЬНИХ І ПОШУКОВИХ РОБОТАХ

Основними об'єктами вивчення і прогнозування в процесі геологознімальних і пошукових робіт є рудоносні території і ділянки - мінерагенічній провінції і зони, рудні райони, рудні вузли, рудні поля і родовища корисних копалин.

Прогноз рудоносности територій, локальних ділянок здійснюється на основі виявлення закономірностей просторового розміщення родовищ корисних копалин в структурно-формаційних зонах, мінерагенічних поясах, в рудних районах, рудних вузлах, рудних полях. Стосовно до геологорозвідувальної практиці (етапне і етапне виконання геологорозвідувальних робіт) прогнозування полягає в обґрунтуванні найбільшої ймовірності просторової локалізації рудних об'єктів на площах різних стадій геологорозвідувальних робіт. Звідси геологічне прогнозування поділяється на регіональне, дрібно-, середньо-, великомасштабне і локальне. Метою такого прогнозу будь-якого масштабу є виділення і кількісна оцінка рудоносности перспективних площ, структур, ділянок в рангах мінерагенічній провінції і зони, рудного району, рудного вузла, рудного поля, родовища, рудного покладу. Тоді завданнями прогнозно-мінерагенічних досліджень будуть: 1) збір, узагальнення і систематизація наявної геологічної інформації в масштабі планованих робіт; 2) аналіз отриманих даних з виявленням основних геологічних передумов об'єкта прогнозування (мінерагенічна провінція - рудна поклад) і його реальні моделі; 3) синтез даних і загальна оцінка перспектив досліджуваної площі з виділенням потенційно рудоносних ділянок і структур, що відповідають масштабу і типу моделі прогнозу; 4) кількісна оцінка прогнозних ресурсів рудоносних обсягів надр (потенційна мінерагенічна провінція - рудна поклад) і їх геолого-економічної значущості в умовах конкретного регіону; 5) визначення раціональних шляхів, комплексу методів і обсягів геологорозвідувальних робіт для реалізації прогнозу.

За умовами проведення прогнозно-мінерагенічних досліджень велике значення набуває типізація територій. Ця типізація дозволяє намітити раціональний комплекс методів прогнозу і скласти уявлення про можливу промислово значимої мінералізації на досліджуваної площі. На умови проведення прогнозних робіт впливають ландшафтно-геохімічні, географо-економічні особливості, геолого-тектонічна обстановка і зональне розміщення родовищ. Розрізняють три типи регіонів, що мають специфіку використання різних методів прогнозно-мінерагенічних досліджень [Інструкція ..., 1983]:

  • 1) гірничо-складчасті з покровом пухких відкладень - виявлені добре вторинні ореоли і потоки розсіювання рудних елементів;
  • 2) регіони переважного розвитку потужних осадових товщ, з глибоко залягає кристалічним фундаментом - вторинні ореоли і потоки розсіювання мінералів, елементів не виявлені;
  • 3) закриті складчасті регіони акумулятивно-денудаційних рівнин з чохлом алохтонних відкладень до 500 м потужності - вторинні ореоли і потоки розсіювання мінералів і елементів залягають в чохлі.

З географо-економічних умов проведення прогнозно-мінерагенічних досліджень важливу роль відіграє промислова освоєність району. Вона визначає глибинність робіт, обсяг попередньої інформації, детальність вивчення об'єктів, обґрунтованість прогнозів. Рекомендується виділяти такі території: освоєння і вивчені потенційно перспективні, неосвоєні і невивчені, в межах яких не встановлено промислових родовищ, але потенційно перспективні.

Найважливішими геолого-тектонічними умовами проведення прогнозно- мінерагенічних досліджень є ярусність будови території і геолого-тектонічні обстановки в се межах. Від ярусности району залежать комплекс робіт і глибинність застосовуваних методів досліджень. Кожен ярус зазвичай характеризується своїм ступенем літіфікаціі і дислоційованості порід. Розрізняють одноярусні, двоярусні, багатоярусні регіони: четветрічний комплекс пухких відкладень + покривний осадовий комплекс + покривний вулканічний комплекс + складчастий кристалічний комплекс.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >