РУДНО-МЕТАСОМАТИЧНІ ЗОНАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВА ПРОГНОЗУВАННЯ ПРИХОВАНОГО ЗРУДЕНІННЯ

Розвиток мінералообразующих розчинів у часі і просторі на тлі структурних і теплових флюідопроводніков призводить до зональному розміщення продуктів минералообразования. Але масштабами прояви і напрямками векторів ендогенної зональності можна виділити зональність рудних зон, рудних полів, родовищ і рудних тіл. Для багатьох типів родовищ виявляється однотипна вертикальна рудно-метасоматичні зональність - зміна від низу до верху майданних лужних (К, Na) метасоматитов на околотрещінного локальні березитов-ліствсніти, грейзени, гумбеіти або ейсіти, пропилитами, аргіллізіти з вкраплені-Прожілковая, штокверкового рудами внизу і сульфідними тілами , кварцево-сульфідними жилами вгорі колони (рис. 30, 53, 66-69). В межах найбільш розкритих рудних полів ця зональність висловилася в розвитку ранніх більш високотемпературних (460-360 ° С) альбіт-калішпатових метасоматитов в нижній частині палеогідротермальной колони; вище по розрізу розміщені грейзени, гумбеіги або березитов-лиственити, аргіллізіти, ейсіги (380-110 ° С) з різними структурно-морфологічними і мінеральними типами руд. Основні рудні скупчення розміщуються на ділянках зміни майданних метасоматитов K-Na складу на локальні метасоматіти стадії кислотного вилуговування (березитов-лиственити) загального послемагматіческой процесу.

Модель метасоматической зональності в центральному перерізі штокверки родовища Дальнє  (по ІМ. Голованову і ін.)

Мал. 66. Модель метасоматической зональності в центральному перерізі штокверки родовища Дальнє (по ІМ. Голованову і ін.):

1 - кварцові монцоніт-порфіри. 2 - монцоніти, 3 - розломи, 4 - кварцити, 5 - ортоклазіти, 6 - філлізіти, 7 аргіллізіти. 8 - пропилитами

Модель рудної зональності в центральному перерізі штокверки родовища Дальнє

Мал. 67. Модель рудної зональності в центральному перерізі штокверки родовища Дальнє

  • (По Н.М. Голованову і ін.):
    • 1 - монцоніти, 2 - діорити, 3 кварцові монцоніт-порфіри, 4 - розломи, 5 - межі порід (а), кордони зон (б), 6 - ядро мідних руд. 7 - внутрішня зона, 8 проміжна. 9 - зовнішня

Рудно-метасоматичні зональність Центрального золоторудного поля

Мал. 68. Рудно-метасоматичні зональність Центрального золоторудного поля,

розріз (по В.Г Ворошилову):

1 - контур Центральнінского гранитоидного масиву; 2 - регіональні розриви; 3 - амфіболові метасоматіти; 4 - кварц-калішпатовие метасоматіти; 5 - польовошпат-епідот-хлоритові метасоматіти; 6 - березитов; 7 - кварц-золото-сульфідні жили; 8 - зони розвитку шеелита; 9 - зони розвитку молібденіту; 10 зони розвитку арсенопіріта; 11 зони розвитку халькопирита; 12 - зони розвитку сфалериту; 13 - зони розвитку галеніту; 14 - потоки рудообразующих палеогідротерм

У скарново-рудних полях гранитоидних интрузий проявилася мінералогічна зональність руд відповідно до фациальной зональностью контактовому метасоматитов. Виділяються наступні рудно-метасоматичні зони (рис. 69): внутрішня гранатова золото-віттіхеніт-молибденит-борніг-халькопірітовая (1); середня (2) епідот актінолітовая золото-Герсдорф-арсенопірит-кабальтіновая; зовнішня (3) кварц-кальцит-хлоритові арсснопіріт-кобальтіновая; жильна (4) кварц-галеніт-сфалерітовая.

Рудно-метасоматичні зональність скарнових комплексних родовищ Санкской групи  (по Л.А.Мірошніческо і ін., 1970)

Мал. 69. Рудно-метасоматичні зональність скарнових комплексних родовищ Санкской групи (по Л.А.Мірошніческо і ін., 1970).

Зони: I - гранатова золото-віттехеніт-молібдеііт-халькопірітовая; 2 - епідот-актінолітовая золото-вісмутін-пірротіновая; 3 - кварц-кальцит-хлоритові золото-Герсдорф-арсснопіріт-кобальтіновая; 4 - жильна кварц-хлорит-галеніт-сфалерітовая; 5 - пісковики; 6 - туфоалевроліти; 7 - вапняки; 8 - гранодіорити

У внутрішній скарновой зоні сконцентровані мідні руди з Au, Mo, ВІ, а зовнішня зона метасоматоза збагачена Со, Ni, Аu, особливо Аu. У ендоконтакте гранодіорітового интрузива відзначається інтенсивна альбітізаціі інтрузивних порід.

В Ольховський-Чібіжекском рудному полі також проявилася контактового рудно- метасоматичні зональність: в контактах гранітоїдів з кальцифиров розвинені магнезіальні і вапняні скарни з золото-пирротин-медносульфіднимі покладами; в ендоконтакте проявлені березитов з кварцево-золото-платіноідно-медносульфіднимі і теллуріднимі рудами жильного типу; в мраморах віддалених контактів гранітоїдів сформувалися золотоносні карбонатно-гематитові тіла. Золото-сульфідні тіла представлені гніздами, трубами, лінзами, жилами в верхніх частинах скарнових зон. Склад таких метасоматічеських зон представлений реліктами від заміщення гідросилікатами і сульфідами: фассаітом, форстеритів, шпинелью, монтічеллітом, диопсидом, гроссуляр-андрадіта, волластонитом, актинолітом, хлоритом. Рудні мінерали представлені пирротином, піритом, халькопіритом, арсенопіритом, бляклої рудою, креннерітом, калаверітом, гессітом, тетрадімітом, теллуровісмутом, золотом (проби 958 ... 568% о) (рис. 60).

Рудно-метасоматичні зональність проявляється в рудних полях мідно молібден-порфіровою формації. Мідно-порфірові, золото-мідно-порфірові родовища також характеризуються зональним розподілом мідно-золото-сульфідної продуктивної мінералізації серед зон метасоматитов. Виявляються ядерна, внутрішня, проміжна і зовнішня зони, складені пропилитами, аргіллізітамі, окварцованние гранитоидами, що містять неоднакове мідно-молібден-вольфрамовое оруденение з Аu, Ті, Bi, Pd (рис. 66, 67). Серед руд виділяються магнетит-піритовими, халькопірит-борнітовий, пірит-халькопірітовий, молібденітовий, енаргіт-полісульфідний мінеральні типи [Прогнозно- пошукові ..., 1984]. Серед родовищ порфірового сімейства переважають мідно-порфіровий (Аu 0,4 г / т) і золото-мідно-порфіровий (0,5-3 г / т Аu) типи [А.І. Грабіж, А.Ф.Коробейніков і ін., 1995 г.]. Халькопірит-борнітовие руди приурочені до центральних частин рудних зон, а пірит-халькопірітовие - до зовнішніх. Халькопірит-борнітовие парагенезиси несуть включення мінералів Bi, Ті, Se, Mo, Au, Ag, Pt, Pd. Зміст Au, Ag, Pt, Pd в таких рудах перевищують 1-3 г / т, іноді досягаючи значень 11 г / т Аі. Благородні метали концентруються в агрегатах халькопирита і борніту. Самородне золото проби 850-550% о у вигляді дисперсних виділень знаходиться в цих сульфідах, розміри виділень складають 0,01-0,07 мм. Халькопірит і борніт асоціюють з сульфідами Ag, Bi, Sn, теллу- рідамі Pb, Ag, Bi, з самородними Au, Ag, Bi.

На рис. 66, 67 показана метасоматичні і рудна зональність родовища Далекого найбільшого Алмаликський мідно-золото-порфірового рудного поля. Тут серед штоків карбонового віку проявляється рудно-метасоматичні зональність - ядро багатьох мідних руд (з магнетитом, халькопіритом, молібденітом, золотом, сріблом); внутрішня зона багатих мідних руд (пірит, гематит, титаномагнетит, блякла руда, сфалерит, галеніт, халькопірит, молібденіт, золото, срібло); проміжна зовнішня зона (пірит, халькопірит, молібденіт). Ядро мідних руд поєднується з ортоклазітамі і низами філлізітов. Внутрішня зона збігається з філлізітамі і ранніми пропилитами, а верхня зона - з пізніми пропилитами. Золото в сульфіду дисперсне 0,01 мм, рідше видиме до 0,3 мм, а в жильному кварці видиме 0,1-1 мм. Проби його складають 591 ... 900% о. У халькопирит міститься до 10 ... 50 г / т Аu. Зустрінуті теллуріди Аu Калавера, креннеріт, мінерали Ag - акангіт, Айкіна, самородне срібло.

Отже, при прогнозуванні промислового комплексного зруденіння в порфірових та інших рудних полях слід враховувати прояв рудно- метасоматической зональності щодо фацій інтрузівов або дайкового світ в окремих структурних блоках.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >