КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОГНОЗНИХ РЕСУРСІВ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Згідно з наказом Міністра природних ресурсів Російської Федерації від 11.12.06 № 278 введена нова "Класифікація запасів родовищ і прогнозних ресурсів твердих корисних копалин".

Кількісна оцінка прогнозних ресурсів проводиться по завершенні кожної стадії геологорозвідувального процесу. Характер об'єктів прогнозу, ступінь їх вивченості, точність і надійність прогнозування змінюються від стадії до стадії.

Прогнозними вважаються ресурси нерозвіданих або невиявлених родовищ корисних копалин, наявність яких передбачається на підставі сприятливої геологічної обстановки, прямих або непрямих пошукових ознак освіти, розміщення родовищ певних генетичних, формаційних, промислових типів. Прогнозні ресурси встановлюються переважно без прив'язки до конкретних рудним тілам і характеризують обсяг надр, в якому передбачається залягання рудних тіл.

Прогнозні ресурси категорії Р 1 враховують можливість розширення меж поширення корисних копалин за контури запасів С? або виявлення нових рудних тіл корисної копалини на рудовиявленнях, розвіданих або разведуемих родовищах. Для кількісної оцінки ресурсів цієї категорії використовуються геологічно обгрунтовані уявлення про розміри та умови залягання відомих тел. Оцінка ресурсів грунтується на результатах геологічних, геофізичних і геохімічних досліджень ділянок надр можливого знаходження корисних копалин, на матеріалах структурних і пошукових свердловин, а в межах родовищ - на геологічній екстраполяції структурних, литологических, стратиграфических та інших особливостей, встановлених на більш вивченої їх частини, що обмежують площі і глибину поширення корисних копалин, що представляє промисловий інтерес.

Прогнозні ресурси категорії Р2 враховують можливість виявлення в басейні, рудному районі, вузлі, поле нових родовищ корисних копалин, передбачуване наявність яких грунтується на позитивній оцінці виявлених під час великомасштабної (в окремих випадках середньомасштабні) геологічній зйомці і пошукових роботах проявів корисних копалин, а також геофізичних і геохімічних аномалій, природа і можлива перспективність яких встановлені одиничними виробками. Кількісна оцінка ресурсів, уявлення про розміри передбачуваних родовищ, мінеральному складі і якості руд засновані на комплексі прямих і непрямих ознак рудоносности, на матеріалах окремих рудних перетинів, а також за аналогією з відомими родовищами того ж формаційного (геолого-промислового) типу. Прогнозні ресурси виявляються при великомасштабної геологічної зйомки, пошуках і (частково) при геологічних зйомках з комплексом прогнозно-пошукових робіт, геолого-мінерагенічній картировании масштабу 1: 200000. Прогнозні ресурси в кількісному вираженні з прив'язкою до локальних площах служать основою для постановки детальних пошукових робіт.

Прогнозні ресурси категорії Р3 враховують лише потенційну можливість відкриття родовищ того чи іншого виду корисної копалини на підставі сприятливих геологічних і палеогеографічних передумов, виявлених в оціненого районі при середньо-дрібномасштабних геологогеофізіческіх і геологознімальних роботах, дешифруванні космічних знімків, а також при аналізі результатів геофізичних і геохімічних досліджень . Прогнозні ресурси категорії Рз оцінюються при геологознімальних роботах масштабу 1: 200000 з комплексом прогнозно-пошукових робіт, геолого-мінсрагснічсском картировании масштабів 1: 200000 і 1: 500000, а також за підсумками геологічного картографування масштабу 1: 1000000. Їх кількісна оцінка проводиться без прив'язки до конкретних об'єктів.

Кількісно оцінені ресурси служать підставою для постановки геологічного картографування масштабу 1: 50000 та пошукових робіт.

Кількісна і якісна оцінка прогнозних ресурсів проводиться до глибин, доступних для експлуатації при сучасному і можливе в найближчій перспективі рівні техніки і технології розробки родовищ, на основі орієнтовних техніко-економічних розрахунків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >