Службова дисципліна на цивільній службі

Службова дисципліна на цивільній службі. Заохочення та нагородження за цивільну службу. Дисциплінарні стягнення на цивільній службі. Порядок застосування і зняття дисциплінарного стягнення. Службова перевірка.

Службова дисципліна на цивільній службі являє собою обов'язкове для цивільних службовців дотримання службового розпорядку державного органу і службової регламенту, встановлених відповідно до Закону про державну цивільну службу, іншими федеральними законами, іншими нормативними правовими актами, нормативними актами державного органу та службовим контрактом. Службовий розпорядок державного органу визначається нормативним актом державного органу, який регламентує режим служби (роботи) і час відпочинку. Він затверджується представником наймача з урахуванням думки виборного профспілкового органу даного державного органу.

Представник наймача зобов'язаний створювати умови, необхідні для дотримання цивільними службовцями службової дисципліни. Засоби її підтримки передбачають федеральні закони, інші нормативні правові акти про цивільну службу. До них відносяться: а) заохочення та нагородження за цивільну службу; б) дисциплінарні стягнення за порушення службової дисципліни.

Застосування заохочень і нагороджень за цивільну службу

За бездоганну та ефективну цивільну службу застосовуються такі види заохочення і нагороджень: 1) оголошення подяки з виплатою одноразової заохочення; 2) нагородження почесною грамотою державного органу з виплатою одноразової заохочення або з врученням цінного подарунка; 3) інші види заохочення та нагородження; 4) виплата одноразової заохочення у зв'язку з виходом на державну пенсію за вислугу років; 5) заохочення Уряду РФ; 6) заохочення Президента РФ; 7) присвоєння почесних звань РФ; 8) нагородження відзнаками РФ; 9) нагородження орденами і медалями РФ.

Законами та іншими нормативними правовими актами суб'єкта РФ встановлюються порядок та умови виплати одноразової заохочення державним цивільним службовцям суб'єкта РФ з урахуванням відповідних положень Закону про державну цивільну службу.

Застосування дисциплінарних стягнень за порушення службової дисципліни

Існують три види підстав застосування дисциплінарних стягнень (заходів дисциплінарної відповідальності): а) нормативне підгрунтя; б) фактична підстава; в) конкретне підставу (правозастосовний акт). Нормативною підставою в даному випадку є конкретні норми права, що містяться у Законі про державну цивільну службу та інших федеральних законах, що встановлюють дисциплінарні стягнення (відповідальність) за порушення службової дисципліни.

Фактичне підставу укладено в самому дисциплінарне правопорушення (дисциплінарний проступок) і його складі як юридичний факт. У Законі про державну цивільну службу дисциплінарний проступок визначений як невиконання або неналежне виконання цивільним службовцям з його вини покладених на нього посадових обов'язків.

Конкретне підстава - це правозастосовний акт, що приймається представником наймача, що передбачає застосування дисциплінарного стягнення за вчинення цивільним службовцям дисциплінарного проступку.

За вчинення дисциплінарного проступку представник наймача має право застосувати такі дисциплінарні стягнення: 1) зауваження; 2) догану; 3) попередження про неповну посадову відповідність; 4) звільнення від замещаемой посади цивільної служби; 5) звільнення з цивільної служби.

Підстави звільнення з цивільної служби передбачені в Законі про державну цивільну службу [69. Ст. 37, ч. 1, п. 2; п. 3, подп. "а Б В Г"; п. 5 і 6]. Такими підставами є: 1) неодноразове невиконання цивільним службовцям без поважних причин посадових обов'язків, якщо він має дисциплінарне стягнення; 2) прогул (відсутність на службовому місці без поважних причин більше чотирьох годин підряд протягом службового дня); 3) поява на службі в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп'яніння; 4) розголошення відомостей, що становлять державну та іншу охоронювану федеральним законом таємницю, та службової інформації, що стали відомими цивільному службовцю у зв'язку з виконанням ним посадових обов'язків; 5) вчинення за місцем служби розкрадання (в тому числі дрібного) чужого майна, розтрати, умисного знищення або пошкодження такого майна, встановлених набрав законної сили вироком суду або постановою органу, уповноваженого розглядати справи про адміністративні правопорушення; 6) прийняття цивільним службовцям, що заміщає посаду державної цивільної служби категорії "керівники", необгрунтованого рішення, що спричинило за собою порушення збереження майна, неправомірне його використання або інше заподіяння шкоди майну державного органу; 7) одноразове грубе порушення цивільним службовцям, що заміщає посаду цивільної служби категорії "керівники", своїх посадових обов'язків, що спричинило за собою заподіяння шкоди державному органу та (або) порушення федерального законодавства.

За кожний дисциплінарний проступок може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >