Призначення адміністративного покарання при вчиненні кількох адміністративних правопорушень

У цьому випадку адміністративне покарання призначається за кожне вчинене адміністративне правопорушення. Однак при вчиненні особою однієї дії (бездіяльності), що містить склади адміністративних правопорушень, відповідальність за які передбачена двома і більше статтями (частинами статей) КоАП РФ і розгляд справ про яких підвідомча одному і тому ж судді, органу, посадової особи, адміністративне покарання призначається до межах санкції, передбачає більш суворе адміністративне покарання [45. Ст. 4.41.

Давність притягнення особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, до адміністративної відповідальності

За загальним правилом постанова у справі про адміністративне правопорушення не може бути винесено після закінчення двох місяців з дня вчинення адміністративного правопорушення. З цього правила є винятки. Кодекс РФ про адміністративні правопорушення встановив термін давності до одного року відносно багатьох складів адміністративних правопорушень, пов'язаних з порушенням федерального законодавства, наприклад: 1) про внутрішніх морських водах, територіальному морі, континентальному шельфі, про виняткову економічну зону РФ; 2) митного, патентного, антимонопольного, бюджетного, валютного та актів органів валютного регулювання; 3) про охорону навколишнього середовища, про енергозбереження і про підвищення енергетичної ефективності; 4) про охорону здоров'я громадян, в області санітарно-епідеміологічного благополуччя населення; 5) про податки і збори; 6) про вибори і референдуми; 7) про участь у будівництві багатоквартирних будинків і інших об'єктів нерухомості.

При триваючому (незакінченому) адміністративне правопорушення строки давності починають обчислюватися з дня виявлення адміністративного правопорушення.

За адміністративні правопорушення, що тягнуть застосування адміністративного покарання у вигляді дискваліфікації, особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності не пізніше одного року з дня вчинення адміністративного правопорушення, а при триваючому адміністративне правопорушення - одного року з дня його виявлення. У разі відмови в порушенні кримінальної справи або припинення кримінальної справи, але при наявності в діях особи ознак адміністративного правопорушення зазначені терміни починають обчислюватися з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про його припинення [45. Ст. 4.5].

Особа, якій призначено адміністративне покарання за вчинення адміністративного правопорушення, вважається підданим даного покарання протягом одного року з дня закінчення виконання постанови про призначення адміністративного покарання [45. Ст. 4.6].

Порядок відшкодування майнової шкоди та моральної шкоди, заподіяних адміністративним правопорушенням

Суддя, розглядаючи справу про адміністративне правопорушення, вправі при відсутності спору про відшкодування майнової шкоди одночасно з призначенням адміністративного покарання вирішити питання про відшкодування майнової шкоди. Спори про відшкодування майнової шкоди вирішуються судом в порядку цивільного судочинства. У справі про адміністративне правопорушення, що розглядається іншими уповноваженими органом або посадовою особою, суперечка про відшкодування майнової шкоди вирішується судом у порядку цивільного судочинства. Спори про відшкодування моральної шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, розглядаються судом у порядку цивільного судочинства [45. Ст. 4.7].

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >