Розділ VI. Законність і правопорядок у діяльності суб'єктів адміністративної влади

Забезпечення законності і правопорядку у діяльності суб'єктів адміністративної влади

Поняття законності та способів її забезпечення

Поняття законності та правопорядку. Роль органів державної влади та місцевого самоврядування у забезпеченні законності і правопорядку. Режим законності і його принципи. Співвідношення і взаємодія законності і правопорядку. Поняття способів забезпечення законності та їх види.

Категорії "законність" і "правопорядок" характеризують рівень реалізації права, законодавства, а тому відіграють важливу практичну роль у правовому регулюванні взагалі, адміністративно-правовому регулюванні та адміністративному (державному) управлінні зокрема. Законність - складне правове явище про що свідчить багатозначність даного поняття. Її досліджують в єдності трьох складових:

  • 1) основоположною правової ідеї (загальноправового принципу);
  • 2) методу (способу) діяльності конкретних учасників суспільних відносин; 3) режиму панування права і закону в суспільстві, державі.

Законність як основоположна правова ідея (общеправовой принцип)

Дана ідея, проходячи через суспільну правосвідомість і втілюючись в праві, законодавстві як загальноправовий принцип, опановуючи умами і помислами учасників правовідносин, стає серйозною передумовою формування дійсно правової держави і суспільства. Принцип законності передбачає реалізацію охоплених ним інших загальноправових почав, зокрема верховенства закону перед іншими правовими актами, рівності будь-яких осіб перед законом, невідворотність юридичної відповідальності за правопорушення. Він орієнтує всіх і кожного на загальобов'язковість права і його велінь, доцільність правомірної поведінки як необхідних умов суспільного свободи, наділення громадян і організацій правами і свободами, виключення свавілля і адміністративного розсуду влади, правопорушень з суспільного життя.

Ідея (принцип) законності розглядається як місток до реального правопорядку у суспільстві, державі. Вона на основі дії юридичних законів вказує шлях формування організаційно комфортних, типових, стабільних і щодо соціально справедливих умов, що забезпечують активне і ефективне функціонування, розвиток соціуму, проживання в ньому людей. Як і всяка ідея, законність не дорівнює своєму втіленню, тобто правопорядку. Вона є його ідеалізованим чином і відображенням. Навряд чи правопорядок у суспільстві коли-небудь досягне повного збігу з ідеєю законності.

Законність як спосіб (метод) діяльності конкретних учасників суспільних відносин

У правознавстві законність розглядають і в якості методу (способу) законослухняного мислення і правомірного поведінки конкретних учасників правових відносин. Проходячи через їх правосвідомість, ідея законності перетвориться в установки, цінності законослухняності та правомірності, які потім знаходять втілення в поведінці. Завдяки цьому методу мислення і поведінки багато суб'єктів права (але далеко не всі) виробляють у собі здатність, звичку постійно мислити і діяти відповідно до правом і законом, не допускаючи відступів від правових велінь і приписів як в поведінці, так і в думках.

У той же час у всякому суспільстві існує нерозв'язна проблема, яка полягає в тому, що багато його фізичні особи та організації не бажають користуватися методом законності, не розвивають в собі відповідну здатність, не діють законослухняно і правомірно. Вони, навпаки, схильні мислити категоріями неправомірної поведінки і несвідомо чи свідомо скоюють правопорушення.

Російське суспільство поки не може вирішити цю проблему або хоча б зменшити її масштаб. Воно не знає чудового засобу, за допомогою якого вдасться озброїти всіх без винятку суб'єктів права методом законності, мотивувати їх до використання цього методу в мисленні та поведінці. Завдання попередження, ліквідації неправомірної поведінки в повному обсязі об'єктивно нездійсненна для будь-якого суспільства в найближчій історичній перспективі. В рамках методу законності доречна постановка проблеми мінімізації обсягу неправомірної поведінки і числа правопорушень.

Особлива роль у реалізації методу законності належить органам державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовим особам. По-перше, дуже багато хто з них зайняті правотворчеством і застосуванням права, беруть участь у підтримці та розвитку правової системи. Кому як не їм підтримувати дію принципу і методу законності.

По-друге, вони, вступаючи в суспільні відносини, створюють права та обов'язки, організаційно-правові умови життя і діяльності для себе та інших суб'єктів права (громадян, комерційних і некомерційних юридичних осіб). Навпаки, особи, які не мають компетенцією, діють у власних інтересах, створюють права, обов'язки, організаційно-правові умови для себе, якщо не представляють у відносинах інших суб'єктів.

По-третє, органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи за своїм статусом і соціальному призначенню зобов'язані боротися з правовими аномаліями, правопорушеннями, тобто підтримувати високий рівень законності.

По-четверте, вони самі у власному мисленні та поведінці зобов'язані дотримуватися принципу і методу законності, покликані виконувати свою юридичну діяльність виключно і тільки правовими засобами. У силу особливостей їх правового становища їм не може бути прощено навіть найменший відступ від ідеї і методу законності.

На жаль, в сучасній Росії далеко не вага органи державної влади, місцевого самоврядування та посадові особи мислять законослухняно і діють правомірно. Нерідко всупереч принципу і методу законності вони переслідують власні цілі та інтереси, "дбають рідному чоловічкові". Боротьба з корупцією стоїть у ряду найгостріших проблем сучасного російського суспільства. Корупція дуже сильно підриває довіру до держави, його посадовим особам, державної і муніципальної влади, послаблює правові підвалини суспільства і держави, правову систему, кидає тінь на всю публічну владу та її носіїв. Вона є свідченням значних конструктивних недоліків в пристрій і функціонування суспільства, держави та місцевого самоврядування, органів законодавчої, виконавчої влади, правоохоронних органів, у правосудді і правозастосовчій процесі, правовій системі.

Одну з найактуальніших для сучасного російського суспільства проблем сформулюємо у формі питання: Як змусити апарат публічної влади та його посадових осіб працювати виключно на основі принципу і методу законності? Будемо сподіватися на створення і в нашій Батьківщині публічної влади найсуворішої законності, якою вона і повинна бути по своєму покликанню і визначенням.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >