Особлива частина

Розділ VII. Адміністративне управління і адміністративно-правове регулювання в економіці

Адміністративне управління та адміністративно-правове регулювання у сфері економічного розвитку

У сучасний період в Росії сформована організаційна система адміністративного управління та адміністративно-правового регулювання, що отримала найменування "Економічний розвиток". Відповідно предметною основою зазначеної системи є економіка країни і забезпечення її розвитку.

В управлінській частини системи дві групи федеральних органів виконавчої влади, що здійснюють адміністративне управління в області економічного розвитку. У першу групу органів входять Міністерство економічного розвитку Російської Федерації, а також підвідомчі йому федеральні служби й федеральні агентства: 1) Федеральна служба з акредитації; 2) Федеральна служба державної реєстрації, кадастру і картографії; 3) Федеральна служба з інтелектуальної власності; 4) Федеральне агентство з управління державним майном; 5) Федеральне агентство по державних резервах. Другу групу органів складають федеральні служби: 1) Федеральна антимонопольна служба; 2) Федеральна служба державної статистики; 3) Федеральна митна служба; 4) Федеральна служба по тарифах; 5) Федеральна служба з регулювання алкогольного ринку. Керівництво діяльністю Міністерства економічного розвитку РФ і діяльністю другої групи федеральних органів виконавчої влади, тобто федеральних служб, покладено на Уряд РФ.

Організація і компетенція Міністерства економічного розвитку РФ, підвідомчих йому федеральних служб і федеральних агентств

Основи організації та правового становища, сфера діяльності та компетенція Міністерства економічного розвитку РФ, підвідомчих йому федеральних служб і федеральних агентств: Федеральної служби з акредитації. Федеральної служби державної реєстрації, кадастру і картографії, Федеральної служби з інтелектуальної власності. Федерального агентства з управління державним майном, Федерального агентства з державних резервів.

Міністерство економічного розвитку Російської Федерації (Мінекономрозвитку Росії)

Основи його організації та діяльності, правового статусу та компетенції встановлені в Положенні про Міністерство економічного розвитку Російської Федерації, затвердженому постановою Уряду РФ від 5 червня 2008 року № 437 [335]. Керівництво діяльністю Мінекономрозвитку Росії покладено на Уряд РФ.

Мінекономрозвитку Росії здійснює свою діяльність безпосередньо та через територіальні органи. Міністерство має загранаппарата, який включає торгові представництва РФ в іноземних державах і фахівців у постійних представництвах РФ при міжнародних організаціях. У його системі, включаючи підвідомчі йому федеральні служби й федеральні агентства, є федеральні державні унітарні підприємства та федеральні державні установи.

Сферу діяльності Мінекономрозвитку Росії складають аналіз і прогнозування соціально-економічного розвитку, розвитку підприємницької діяльності. Вона включає: 1) системи акредитації; 2) середній і малий бізнес; 3) зовнішньоекономічну діяльність (за винятком зовнішньої торгівлі); 4) майнові відносини; 5) неспроможність (банкрутство) і фінансове оздоровлення; 6) оціночну діяльність; 7) земельні відносини (за винятком земель сільськогосподарського призначення); державний кадастр нерухомості, здійснення державного кадастрового обліку та кадастрової діяльності, державної кадастрової оцінки земель; 8) державний моніторинг земель (за винятком земель сільськогосподарського призначення); 9) державну реєстрацію прав на нерухоме майно; 10) геодезію і картографію; 11) діяльність у сфері інтелектуальної власності; 12) інвестиційну діяльність та державні інвестиції; 13) формування міждержавних і федеральних цільових програм (довгострокових цільових програм), відомстві цільових програм, розробку і реалізацію програм соціально-економічного розвитку РФ; 14) створення та функціонування особливих економічних зон на території РФ; 15) управління державним матеріальним резервом; 16) розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб.

Мінекономрозвитку Росії є: 1) уповноваженим федеральним органом виконавчої влади, що здійснює регулювання оціночної діяльності; 2) регулюючим органом з питань неспроможності (банкрутства); 3) федеральним органом виконавчої влади, сфера діяльності якого полягає в забезпеченні енергетичної ефективності при розміщенні замовлень для державних або муніципальних потреб, забезпеченні енергозбереження та підвищення енергетичної ефективності бюджетними установами, організаціями, що здійснюють регульовані види діяльності, підвищення енергетичної ефективності економіки РФ.

У встановленій сфері діяльності Мінекономрозвитку Росії виконує функції: а) вироблення державної політики; б) нормативно-правового регулювання; в) митно-тарифного регулювання. На нього була покладена функція приєднання Російської Федерації до Світової організації торгівлі (СОТ).

Багата за змістом сфера діяльності Мінекономрозвитку Росії врегульована численними федеральними законами, в тому числі: "Про державне прогнозування та програмах соціально-економічного розвитку Російської Федерації;" Про захист конкуренції ";" Про неспроможність (банкрутство) ";" Про приватизацію державного та муніципального майна ";" Про розвиток малого і середнього підприємництва в Російській Федерації ";" Про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб ";" Про особливі економічні зони в Російській Федерації ";" Про оціночної діяльності в Російській Федерації "| 88; 102; 118; 129; 141; 143; 211; 216]. В ряду нормативних правових актів, що визначають основи організації економічного розвитку, важливе місце займають Концепція довгострокового соціально-економічного розвитку Російської Федерації па період до 2020 року (розпорядження Уряду РФ від 17 листопада 2008 Х ° 1662-р) та Правила розробки прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації (постанова Уряду РФ від 22 липня 2009 року № 596 [293; +4021.

Мінекономрозвитку Росії наділене повноваженнями на виконання певних видів діяльності у встановленій сфері | 335. П. 5]. Воно вносить в Уряд РФ проекти федеральних законів, нормативних правових актів Президента РФ і Уряду РФ та інші документи, за якими потрібно рішення Уряду РФ, з питань, віднесених до сфери діяльності Міністерства та до сфер діяльності підвідомчих йому федеральних служб і федеральних агентств.

На підставі та на виконання федерального законодавства Мінекономрозвитку Росії самостійно приймає численні нормативні правові акти, види яких конкретизовані у Положенні про нього [335. П. 5.2].

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >