Організація і компетенція Міністерства транспорту РФ, підвідомчих йому федеральної служби і федеральних агентств

Міністерство транспорту Російської Федерації (Мінтранс Росії)

Основи його організації та діяльності, правового статусу та компетенції встановлені в Положенні про Міністерство транспорту Російської Федерації, затвердженому постановою Уряду РФ від 30 липня 2004 № 395 [332]. Керівництво діяльністю Міністерства транспорту РФ покладено на Уряд РФ.

Мінтранс Росії здійснює діяльність безпосередньо, через підвідомчі йому федеральну службу й федеральні агентства, федеральні державні унітарні підприємства та федеральні державні установи.

Мінтранс Росії здійснює керівництво та організацію діяльності Представництва РФ при Міжнародній організації цивільної авіації та Представництва РФ при Міжнародній морській організації. Працівники зазначених представництв з числа працівників Мінтрансу Росії входять до складу працівників його зарубіжного апарату.

Сфера діяльності Мінтрансу Росії включає: 1) цивільну авіацію; 2) використання повітряного простору та аеронавігаційне обслуговування користувачів повітряного простору РФ; 3) авіаційно-космічний пошук і рятування; 4) морський транспорт (включаючи морські порти, крім портів рибопромислових колгоспів); 5) внутрішній водний транспорт; 6) залізничний транспорт; 7) автомобільний транспорт; 8) міський електричний транспорт (включаючи метрополітен); 9) промисловий транспорт; 10) дорожнє господарство; 11) забезпечення транспортної безпеки; 12) державну реєстрацію прав на повітряні судна та угод з ними; 13) організацію дорожнього руху (в частині організаційно-правових заходів з управління рухом на автомобільних дорогах).

У встановленій сфері діяльності Мінтранс Росії здійснює функції: а) вироблення державної політики; б) нормативно-правового регулювання.

Мінтранс Росії організовує проведення переговорів і укладення міжнародних договорів. При реалізації зобов'язань, що випливають з міжнародних договорів РФ, він здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання як компетентний орган в галузі цивільної авіації, морського, внутрішнього водного, залізничного, автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

Мінтранс Росії наділений повноваженнями на здійснення певних видів діяльності у встановленій сфері [332. П. 5]. Він вносить в Уряд РФ проекти федеральних законів, нормативних правових актів Президента РФ і Уряду РФ, за якими потрібно рішення Уряду РФ, з питань, віднесених до сфери відання Міністерства і підвідомчих йому федеральної служби і федеральних агентств.

Мінтранс Росії приймає нормативні правові акти з питань підвідомчих йому транспортних галузей:

  • 1) правила перевезень пасажирів, багажу, вантажу, вантажобагажу на підставі та на виконання транспортних статутів і кодексів;
  • 2) правила формування, застосування тарифів, стягування зборів галузі цивільної авіації, а також правила продажу квитків, видачі вантажних накладних та інших перевізних документів; 3) правила державної реєстрації цивільних повітряних суден; 4) положення про розслідування капітанами морських портів аварійних випадків із суднами; 5) правила (порядок) здійснення державної реєстрації у відповідному державному реєстрі морських суден, суден внутрішнього плавання, у тому числі спортивних вітрильних суден; 6) правила технічної експлуатації залізниць РФ; 7) правила обов'язкової сертифікації юридичних осіб у сфері цивільної авіації та аеронавігаційного обслуговування користувачів повітряного простору РФ; 8) правила здійснення радіозв'язку при виробництві польотів; 9) правила проведення незалежної технічної експертизи транспортного засобу; 10) порядок розробки планів забезпечення транспортної безпеки об'єктів транспортної інфраструктури і транспортних засобів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >