ЗНАЧЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

Зростання продуктивності праці і його значення

Продуктивність праці, інших факторів виробництва, загальна продуктивність можуть характеризуватися:

 • • результатом в розрахунку на одиницю витрат того чи іншого ресурсу (продуктивність);
 • • зворотним показником - витратами на одиницю отриманого результату (ресурсомісткість).

Відповідно зростання продуктивності може бути охарактеризований і як зниження ресурсоємності.

Зростання продуктивності може бути обумовлений:

 • • зростанням результату при незмінних витратах ресурсу або їх зниження:
 • • одночасним зростанням результату і витрат при випереджаючому темпі зростання результату;
 • • зниженням витрат при незмінному або зростаючому результаті;
 • • одночасним зниженням результату і витрат при випереджаючому темпі зниження витрат.

Виходячи з викладених вище положень про сутність продуктивності праці, можна сказати, що на рівні підприємства її зростання проявляється в наступному:

 • • збільшення кількості продукції, створюваної при використанні одиниці ресурсу праці;
 • • зниження витрат праці (трудомісткості) на одиницю продукції;
 • • зниження витрат заробітної плати на один рубль продукції;
 • • зниження частки витрат на працю в собівартості продукції;
 • • підвищення якості продукції;
 • • скорочення часу виробництва і обігу товарів;
 • • збільшення кількості нової продукції і скорочення часу просування її на ринок;
 • • збільшення маси і норми прибутку.

Зростання продуктивності обумовлює зниження витрат виробництва і отримання прибутку, необхідного для його подальшого розвитку. Природно, зростають і особисті доходи підприємця. Поряд з цим зростання продуктивності є основою підвищення добробуту працівників: тільки якщо темпи зростання продуктивності праці випереджають темпи зростання середньої заробітної плати, заробітна зарплата може зростати без збільшення або навіть при зниженні її питомих витрат на одиницю (рубль) продукції. Інакше кажучи, тільки зростання продуктивності праці забезпечує узгодженість економічних інтересів роботодавця та працюючих за наймом.

Слід зазначити, що високий рівень реальної заробітної плати, можливість забезпечити працівникам додаткові соціальні пільги та виплати з прибутку роблять підприємця більш конкурентноздатним як покупця на ринку праці: він може залучити й утримати кваліфіковані кадри, провести їх якісний відбір, заклавши тим самим базу для подальшого розвитку фірми.

Іноді зростання продуктивності праці розцінюють як фактор, що негативно впливає на зайнятість населення, маючи на увазі, що для випуску того ж обсягу продукції буде потрібно менша чисельність працівників. Однак якщо з деякою мірою умовності це положення і можна визнати вірним для короткострокового періоду, то, розглядаючи загальну тенденцію, слід зазначити, що підвищення продуктивності створює передумови для розширеного відтворення, економічного зростання, що підвищує гарантії зайнятості і покращує умови найму.

Общепризнанна провідна роль продуктивності праці в забезпеченні економічного зростання та підвищення добробуту населення країни. По-перше, економічне зростання в умовах обмеженості ресурсів забезпечується, насамперед, за рахунок більшої ефективності їх використання. По-друге, досягнення економічного зростання вимагає збільшення витрат на накопичення в структурі валового внутрішнього продукту (ВВП), з тим щоб оновлення зношених та розширювати основні виробничі фонди. Збільшення споживання на душу населення одночасно із зростанням накопичення можливо лише при виході на новий, більш високий рівень продуктивності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >