Навігація
Головна
 
Головна arrow Економіка arrow Економіка і соціологія праці

ФОРМУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ І ЙОГО ЧИСЕЛЬНОСТІ

В результаті вивчення глави 10 студент повинен:

знати

 • • основи процесу кадрового планування;
 • • основні види та стадії кадрового планування;
 • • місце кадрового планування в системі управління персоналом;

вміти

 • • планувати процес кадрового забезпечення, визначати чисельність працівників для виконання певного виду робіт;
 • • використовувати нормативні правові документи в своїй діяльності;
 • • застосовувати кількісні та якісні методи аналізу дослідження складу і структури персоналу;

володіти

 • • методами кількісного аналізу і моделювання трудових показників, теоретичного і експериментального дослідження чисельності працівників;
 • • способами визначення потреби в кадрах;
 • • засобами програмного забезпечення аналізу та кількісного моделювання персоналу організації.

Основні поняття трудового колективу

Класифікація та функції трудового колективу

В сучасних економічних умовах ефективність роботи і конкурентоспроможність підприємства багато в чому визначаються складом найманої робочої сили. Саме від трудових ресурсів залежить, наскільки ефективно використовуються кошти виробництва та наскільки успішно працює організація в цілому. На підприємствах людей об'єднують в трудові колективи таким чином, щоб у організації була реальна можливість вирішувати виробничі, соціальні, організаційні та інші загальні питання.

Успіх господарювання часто залежить від наявності кваліфікованих, відповідальних і виконавчих працівників одного підприємства, які складають трудовий колектив.

Трудовий колектив - це сукупність людей, об'єднаних спільними цілями, інтересами і роботою. Поняття "трудовий колектив" прийнято відносити до всіх працівників підприємства. Для більш дрібних структурних підрозділів, що входять в підприємство, вживають термін "виробничий колектив".

Люди, як правило, працюють не поодинці, а в складі групи, об'єднаної за будь-якою принципом, наприклад спільності території, професії, соціальних умов, випадкових обставин, в яких вони опинилися. Це не означає, що вони постійно повинні знаходитися поруч і спільно виконувати роботу, головне - включеність у певну систему міжособистісних відносин.

Трудовий колектив - це об'єднання, організоване таким чином, щоб у нього була реальна можливість вирішувати виробничі, соціальні, організаційні та інші загальні для всіх або багатьох його членів питання.

У зв'язку з різноманіттям існуючих трудових колективів потрібно їх класифікація (рис. 10.1).

Класифікація трудових колективів

Мал. 10.1. Класифікація трудових колективів

В залежності від виду діяльності та особливостей що випускається кінцевого продукту можна визначити п'ять основних видів трудових колективів: виробничі; сфери обслуговування; установ охорони здоров'я і освіти; наукові; органів управління.

За тривалістю існування трудові колективи можуть бути безперервної діяльності та тимчасові - для розробки і впровадження конкретних проектів.

За механізмом утворення слід розрізняти трудові колективи, офіційно створені за розпорядженням керівництва, і колективи, які склалися стихійно (неофіційно).

Залежно від розміру доцільно класифікувати малі - від трьох до п'яти-семи учасників, середні - від одного до двох-трьох десятків людей і великі - від кількох десятків до кількох сотень трудящих. Рівень спілкування і взаємодії в таких трудових колективах різний, а середні і великі колективи можуть включати також ряд малих колективів і розділятися ще на групи і підгрупи. Отже, кожна людина може бути одночасно членом двох і більше колективів, однак може входити до складу лише одного трудового колективу.

За характером внутрішніх зв'язків можна виділити формальні і неформальні трудові колективи, що формуються на основі різних психологічних чинників. Виконуючи свої обов'язки, працівник вступає з іншими членами трудового колективу в офіційні або формальні відносини, які відображають професійно-трудову сторону життя трудового колективу. Формальні групи є підрозділами фірми і утворюють структуру підприємства.

Будь-який трудовий колектив виконує певні функції, основними з яких є:

 • 1) цільова функція - виробництво товарів або надання послуг;
 • 2) функція задоволення соціальних потреб - забезпечення працівників матеріальними благами;
 • 3) соціально-виховна функція - вплив на поведінку працівників, залучення трудового колективу до норм життя і цінностям підприємства;
 • 4) функція участі трудового колективу в суспільному житті.

У той же час трудовий колектив є певною соціальним середовищем. З урахуванням різних інтересів працівників трудового колективу в ньому поряд з формальною структурою утворюються різні соціальні групи, які називають неформальними. Основними факторами, на основі яких можуть створюватися неформальні колективи, служать: спільність занять і виробничих інтересів; фактори впливу корпоративної культури підприємства (художня самодіяльність); статусні або престижні елементи; позавиробничі показники (нація, релігія і т.п.).

Кожен з цих факторів може бути самостійним критерієм неформального группообразования.

При вивченні трудового колективу доцільно враховувати класифікацію персоналу за різними ознаками.

 • 1. За характером трудових функцій - робітники і службовці. Службовці включають керівників, фахівців та інших працівників, які стосуються службовцям (діловоди, архіваріуси).
 • 2. По сфері діяльності - зайняті в основній діяльності (промислово-виробничий персонал) і зайняті в неосновної діяльності (персонал непромислових організацій, що входять до складу підприємства).
 • 3. За майнових відносин - власники підприємства, наймані працівники.
 • 4. За місцем основної роботи - складаються в штаті і не перебувають в штаті.

Одним із значущих показників, що характеризують виробничі можливості підприємства, є чисельність промислово-виробничого персоналу. Чим більше ця чисельність, тим більше обсяг виробленої продукції за інших рівних умов. Такий шлях збільшення обсягу виробництва класифікується як екстенсивний.

При вивченні трудового колективу доцільно враховувати, що его не просто сукупність окремих особистостей, але в більшій мірі сукупність малих груп. Мала група - це невелике об'єднання людей (від 2-3 до 20-30 чоловік), зайнятих якою-небудь спільною справою і знаходяться в прямих стосунках один з одним. Трудовий колектив складається з декількох малих груп, кожна з яких виконує конкретні функції і займає в технологічному процесі певну позицію. Іншими словами, в процесі спільної праці малі групи прямо чи опосередковано пов'язані між собою і в той же час кожна володіє деякою відособленістю. В силу цього при управлінні персоналом значення набуває не тільки особливість групи, але її зв'язки і відносини з іншими групами. Значення малих груп в трудовому колективі визначається для керівника тим, що вони є безпосередніми провідниками і виконавцями цілей колективу.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук