АНАЛІТИЧНИЙ ОБЛІК І ЙОГО РОЛЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯМ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ

Аналітичний облік матеріальних запасів ведеться за їх групами (видами), найменуваннями, сортами і кількістю, в розрізі матеріально відповідальних осіб і (або) місць зберігання (рис. 7.1).

Аналітичний облік матеріальних запасів

Мал. 7.1. Аналітичний облік матеріальних запасів

Документальне відображення матеріальних запасів в аналітичному обліку

Мал. 7.2. Документальне відображення матеріальних запасів в аналітичному обліку

Для відображення матеріальних запасів в аналітичному обліку застосовується ряд облікових регістрів (рис. 7.2, 7.3).

Записи в Оборотну відомість по нефінансовим активів здійснюються на підставі даних Накопичувальної відомості по приходу продуктів харчування і Накопичувальної відомості щодо витрат продуктів харчування. Щомісяця в Зворотним відомості по нефінансовим активів підраховуються обороти і виводяться залишки на кінець місяця.

Матеріально відповідальні особи ведуть облік матеріальних запасів в Книзі (Картці) обліку матеріальних цінностей за найменуваннями, сортами і кількістю.

Рахунок 010604000 "Вкладення в матеріальні запаси" призначений для обліку операцій з виготовлення установою матеріальних запасів, необхідних для забезпечення діяльності установи і не призначених для продажу (реалізації). Також на ньому обліковуються операції, пов'язані з придбанням матеріальних запасів (при відображенні вироблених вкладень в сумі витрат, що формують фактичну вартість об'єкта матеріальних запасів).

СИНТЕТИЧНИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПО ОПРИБУТКУВАННЮ, ВИБУТТЯ, ПЕРЕМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЗАПАСІВ УСТАНОВИ, ПЕРЕДАЧІ ЇХ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Для обліку операцій з матеріальними запасами застосовується активний рахунок 0105 00000 "Матеріальні запаси" (табл. 7.2), що включає два группіровочних рахунку (табл. 7.3).

Відображення операцій з надходження, вибуття та переміщення матеріальних запасів в облікових регістрах

Мал. 7.3. Відображення операцій з надходження, вибуття та переміщення матеріальних запасів в облікових регістрах

Таблиця 7.2. Структура рахунку 010500000 "Матеріальні запаси"

Рахунок 010500000 "Матеріальні запаси"

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Оприбуткування матеріальних запасів в сумі їх фактичної вартості, сформованої при безоплатному отриманні, в тому числі в рамках декількох договорів

Вкладення об'єктів матеріальних запасів до статутного капіталу (фонду) організацій відбивається в розмірі їх балансової вартості

Оприбуткування матеріальних запасів в сумі їх фактичної вартості, сформованої при їх придбанні

Безоплатне отримання матеріальних запасів, в тому числі з централізованого постачання, розпорядженням, повідомленню

Придбання матеріальних запасів за фактичною (сформованої) вартості

Оприбуткування матеріальних запасів в сумі їх фактичної вартості, сформованої при їх виготовленні господарським способом (не для продажу)

Оприбуткування матеріальних запасів, отриманих від ліквідації основних засобів і залишаються в розпорядженні установи

Списання матеріальних запасів, знищених в результаті терористичних актів, інших дій, вироблених незалежно від волі установи як правовласника

Списання втрат матеріальних запасів, що стали непридатними внаслідок стихійних лих та інших лих, небезпечного природного явища, катастрофи

Списання матеріальних запасів при виявленні недостач, розкрадань

Списання матеріальних запасів при їх реалізації

Безоплатна передача матеріальних запасів

Прийняття до бюджетного обліку матеріальних запасів (матеріалів, комплектуючих, запасних частин, дрантя, дров і т.п.), що залишаються в розпорядженні установи за результатами проведення демонтажних, ремонтних робіт, в тому числі робіт по разукомплектации об'єктів нефінансових активів

Оприбуткування лишків матеріальних цінностей, виявлених при інвентаризації

Передача матеріальних запасів для виготовлення нефінансових активів

Списання витрачених матеріальних запасів, втрат в обсязі норм природних втрат матеріальних запасів, а також тих, хто прийшов в непридатність предметів м'якого інвентарю та посуду, на підставі виправдувальних документів

Прийняття до бюджетного обліку матеріальних запасів, що надійшли в натуральній формі при відшкодуванні шкоди, заподіяної винною особою

Оборот по кредиту

Ухвалення на баланс спецобладнання після виконання робіт відповідно до умов договору (в разі якщо спец- обладнання не підлягає поверненню замовнику) за ринковою вартістю на дату прийняття до бюджетного обліку

Оборот по дебету

Таблиця 7.3. Группіровочние рахунки для обліку операцій з матеріальними запасами

рахунок

Найменування

010530 000

"Матеріальні запаси - інше рухоме майно установи"

010540 000

"Матеріальні запаси - предмети лізингу"

Облік операцій з матеріальними запасами ведеться на таких рахунках (табл. 7.4).

Таблиця 7.4. Рахунки обліку операцій з матеріальними запасами

рахунок

Найменування

010531000

"Медикаменти та перев'язувальні засоби - інше рухоме майно установи"

010532 000

"Продукти харчування - інше рухоме майно установи"

010533 000

"Паливно-мастильні матеріали - інше рухоме майно установи"

010534 000

"Будівельні матеріали - інше рухоме майно установи"

010535 000

"М'який інвентар - інше рухоме майно установи"

010536 000

"Інші матеріальні запаси - інше рухоме майно установи"

010537 000

"Готова продукція - інше рухоме майно установи"

010538000

"Товари - інше рухоме майно установи"

010539 000

"Націнка на товари - інше рухоме майно установи"

010544 000

"Будівельні матеріали - предмети лізингу"

010546 000

"Інші матеріальні запаси - предмети лізингу"

Оприбуткування матеріальних запасів відбивається в регістрах бюджетного обліку на підставі первинних облікових документів. У тих випадках, коли є розбіжності з даними документів постачальника, складається Акт про приймання матеріалів (ф. 0315004).

Кореспонденція рахунків з обліку операцій з матеріальними запасами наведена в табл. 7.5.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >