Адміністративне управління та адміністративно-правове регулювання у сфері юстиції

Організація галузі юстиції, правові основи управління та регулювання в галузі юстиції

У Росії сформована організаційна система адміністративного управління та адміністративно-правового регулювання, що отримала найменування "Юстиція". Її предметну основу складає державно-політична царина - юстиція. У управлінську частину вказаної системи входить Міністерство юстиції Російської Федерації (Мін'юст Росії) і підвідомчі йому федеральні служби: 1) Федеральна служба виконання покарань; 2) Федеральна служба судових приставів. Керівництво діяльністю Міністерства юстиції РФ здійснює Президент PФ.

Термін "юстиція" утворений від лат. justitia - справедливість, законність, правосуддя. У правознавстві термін використовується в трьох значеннях: а) правосуддя; б) система судових установ; в) система спеціалізованих установ, що здійснюють різні види юридичної діяльності (судової, прокурорської, правоохоронної, виконавчо-юридичної, нотаріальної, адвокатської, консультаційно-юридичної).

Для здійснення адміністративного управління та адміністративно-правового регулювання в галузі юстиції держави традиційно створюють міністерства юстиції. Згідно федеральному законодавству основними напрямками діяльності органів виконавчої влади є: 1) участь у правовому забезпеченні нормотворчої діяльності; 2) державна реєстрація нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади; 3) державна реєстрація статутів муніципальних утворень; 4) державна реєстрація некомерційних юридичних осіб; 5) державна реєстрація актів цивільного стану; 6) забезпечення діяльності судів, виконання судових актів і актів інших органів; 7) виконання кримінальних покарань у вигляді позбавлення волі; 8) участь у регулюванні сфери адвокатури та нотаріату; 9) правова інформатизація; 10) розвиток судово-експертних установ.

Участь у правовому забезпеченні нормотворчої діяльності

У Концепції реформування органів та установ юстиції Російської Федерації встановлено, що Мін'юст Росії бере участь у проведенні за дорученнями Президента РФ експертизи законів РФ, направлених йому для підписання. Міністерство за дорученнями Уряду РФ розглядає і узагальнює пропозиції федеральних органів виконавчої влади з питань законопроектної діяльності Уряду РФ, дає правовий висновок про необхідність розробки законопроектів. Воно координує роботу федеральних органів виконавчої влади з підготовки законопроектів, розробляє законопроекти, внесені Урядом РФ в порядку законодавчої ініціативи, або бере участь у їх підготовці. Мін'юст Росії здійснює юридичну експертизу проектів законів, інших нормативних правових актів, що вносяться федеральними органами виконавчої влади в Уряд РФ, а також проводить юридичну експертизу правових актів, прийнятих органами державної влади суб'єктів РФ. Він здійснює роботу з систематизації законодавства, веде банк нормативних актів РФ, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства [296; 321. П. 2-5].

При виконанні даного виду діяльності Мін'юст Росії керується постановою Уряду РФ "Про затвердження Правил підготовки нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади та їх державної реєстрації" | 397 |.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >