ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В БЮДЖЕТНОМУ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ УСТАНОВИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У ТИМЧАСОВОМУ РОЗПОРЯДЖЕННІ

Згідно п. 21 Інструкції № 157н кошти, перебувають у тимчасовому розпорядженні, відносяться до виду фінансового забезпечення під номером 3. У табл. 11.10 представлені приклади бухгалтерських записів за цим рахунком.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ГРОШОВИХ КОШТІВ УСТАНОВИ В ДОРОЗІ

Рахунок 020103 000 "Грошові кошти установи в дорозі" призначений для обліку операцій по руху грошових коштів установи в валюті РФ і в іноземній валюті в дорозі (рис. 11.3).

Таблиця 11.9. Бухгалтерські записи за рахунком 020127 000 "Грошові кошти установи в іноземній валюті на рахунках в кредитній організації"

Факт господарського життя

Первинний обліковий документ

Бухгалтерські записи

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Надходження грошових коштів головному розпоряднику, розпоряднику, одержувачу бюджетних коштів для здійснення платежів відповідно до бюджетного розпису

Повідомлення Платіжне доручення Повідомлення за розрахунками за міжбюджетними трансфертами

X 20127510 "Надходження грошових коштів установи в іноземній валюті на рахунок в кредитній організації"

X 20123 610 "Вибуття грошових коштів установи в кредитній організації в шляху"

Надходження грошових коштів по поверненню позичок і кредитів

Повідомлення Платіжне доручення

X 20127510 "Надходження грошових коштів установи в іноземній валюті на рахунок в кредитній організації"

X 207 XX 640 "Розрахунки за кредитами, позиками (позиками)" (крім X 20724 640)

Надходження грошових коштів, пов'язане з виникненням боргових зобов'язань

Повідомлення Платіжне доручення

X 20127 510 "Надходження грошових коштів установи в іноземній валюті на рахунок в кредитній організації"

X 301XX 7хх "Розрахунки з кредиторами за борговими зобов'язаннями"

(X 30111710-X 30113 710, X 30121710, X 30123 720, X 30131710, X 30133 720,

X 30142 720, X 30143 720)

Надходження грошових коштів у звітному році на відновлення видатків, в погашення дебіторської заборгованості

Повідомлення Платіжне доручення Повідомлення за розрахунками за міжбюджетними трансфертами

X 20127510 "Надходження грошових коштів установи в іноземній валюті на рахунок в кредитній організації"

X 20134610 "Вибуття з каси установи"

X 20600660 "Розрахунки за виданими авансами"

(X 206 2Х 660, X 206 зх 660, X 20641660, X 206 51660, X 206 61660, X 206 62 660,

X 20691 660),

X 303 00 730 "Розрахунки по платежах до бюджетів" (X 303 04 730, X 303 05 730)

Надходження грошових коштів, пов'язане із зарахуванням адмініструються установою доходів на валютний рахунок установи

Повідомлення Платіжне доручення

X 20127510 "Надходження грошових коштів установи в іноземній валюті на рахунок в кредитній організації"

X 205 XX 660 "Розрахунки по доходах",

X 40110100 "Доходи господарюючого суб'єкта"

Перерахування коштів установам, які у віданні головного розпорядника, розпорядника бюджетних коштів

Повідомлення Платіжне доручення

X 304 04 XXX

"Внутрішньовідомчі розрахунки"

(X 30404 2IX-X 30404 26Х, X 30404290, X 30404 ЗХХ,

X 304 04 520-X 304 04 550,

X 30404810, X 30404 820)

X 20127 610 "Вибуття грошових коштів установи в іноземній валюті з рахунку в кредитній організації"

Перерахування попередньої оплати відповідно до укладених договорів на придбання матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, здійснення інших виплат

Повідомлення Платіжне доручення

X 206 XX 560 "Розрахунки за виданими авансами"

(X 206 2Х 560, X 206 зх 560, X 206 91 560)

X 20127 610 "Вибуття грошових коштів установи в іноземній валюті з рахунку в кредитній організації"

Перерахування коштів в оплату рахунків постачальників за поставлені матеріальні цінності, надані послуги

Повідомлення Платіжне доручення

X 302 XX 830 "Розрахунки за прийнятими зобов'язаннями"

(X 302 2Х 830, X 302 зх 830,

X 302 91 830)

X 20127 610 "Вибуття грошових коштів установи в іноземній валюті з рахунку в кредитній організації"

надання кредитів

Повідомлення Платіжне доручення

X 207 XX 540 "Розрахунки за кредитами, позиками (позиками)" (крім X 20724540,

X 207 34 540)

X 20127 610 "Вибуття грошових коштів установи в іноземній валюті з рахунку в кредитній організації"

Перерахування коштів за державними і муніципальних гарантій, за якими виникають еквівалентні вимоги з боку гаранта до боржника

Повідомлення Платіжне доручення Повідомлення за розрахунками за міжбюджетними трансфертами

X 207 XX 540 "Розрахунки за кредитами, позиками (позиками)" (крім X 20724540,

X 20734 540)

X 20127 610 "Вибуття грошових коштів установи в іноземній валюті з рахунку в кредитній організації"

Перерахування коштів за державними і муніципальних гарантій, за якими не виникають еквівалентні вимоги з боку гаранта до боржника

Повідомлення Платіжне доручення Повідомлення за розрахунками за міжбюджетними трансфертами

X 40120 290 "Інші витрати поточного фінансового року"

X 20127 610 "Вибуття грошових коштів установи в іноземній валюті з рахунку в кредитній організації"

Погашення боргових зобов'язань

Повідомлення Платіжне доручення

X 301 XX 8хх "Розрахунки з кредиторами за борговими зобов'язаннями" (Х30111810,

X 30112810, X 30113810,

X 30121810, X 30123810,

X 30131810, X 30133 820,

X 30142 820, X 30143 820)

X 20127 610 "Вибуття грошових коштів установи в іноземній валюті з рахунку в кредитній організації"

Суми, отримані готівкою в касу установи, та інші виплати, здійснювані установою

Прибутковий касовий ордер Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів Розрахунково-платіжна відомість Платіжна відомість Касова книга Повідомлення

X 20134510 "Надходження в касу установи"

X 20126510 "Надходження коштів на акредитивний рахунок установи в кредитній організації"

X 40110100 "Доходи господарюючого суб'єкта"

X 303 XX 830 "Розрахунки по платежах до бюджетів"

(X 303 04 830, X 303 05 830)

X 30403830 "Зменшення кредиторської заборгованості по утримань із виплат з оплати праці"

X 304 02 830 "Зменшення кредиторської заборгованості за розрахунками з депонентами"

X 20127 610 "Вибуття грошових коштів установи в іноземній валюті з рахунку в кредитній організації"

Операції з конвертації валюти РФ в іноземну валюту

Повідомлення Платіжне доручення Повідомлення за розрахунками за міжбюджетними трансфертами

X 20127510 "Надходження грошових коштів установи в іноземній валюті на рахунок в кредитній організації"

X 20123 510 "Надходження грошових коштів установи в кредитній організації в шляху"

X 20121610 "Вибуття грошових коштів установи з рахунків в кредитній організації"

X 20123 610 "Вибуття грошових коштів установи в кредитній організації в шляху"

Операції з конвертації іноземної валюти в валюту РФ

Повідомлення Платіжне доручення Повідомлення по расчегам за міжбюджетними трансфертами

X 20121510 "Надходження грошових коштів установи на рахунки в кредитній організації"

X 20123 510 "Надходження грошових коштів установи в кредитній організації в шляху"

X 20127 610 "Вибуття грошових коштів установи в іноземній валюті з рахунку в кредитній організації"

X 20123 610 "Вибуття грошових коштів установи в кредитній організації в шляху"

Витрати на надані послуги по конвертації

Повідомлення Платіжне доручення

X 40120 226 "Витрати на інші роботи, послуги"

X 20127 610 "Вибуття грошових коштів установи в іноземній валюті з рахунку в кредитній організації"

Якщо з'явилася позитивна курсова різниця

Повідомлення Платіжне доручення Довідка, що оформляється при розрахунку курсової різниці

X 20127510 "Надходження грошових коштів установи в іноземній валюті на рахунок в кредитній організації"

X 40110171 "Доходи від переоцінки активів"

Якщо з'явилася негативна курсова різниця

Повідомлення Платіжне доручення

Довідка, що оформляється при розрахунку курсової різниці

X 40110171 "Доходи від переоцінки активів"

X 20127610 "Вибуття грошових коштів установи в іноземній валюті з рахунку в кредитній організації"

Перерахування коштів в інші фінансові активи, в тому числі в активи в управляючих компаніях

Повідомлення

Платіжне доручення, Повідомлення за розрахунками за міжбюджетними трансфертами

X 204 5Х 550 "Інші фінансові активи"

X 20127 610 "Вибуття грошових коштів установи в іноземній валюті з рахунку в кредитній організації"

Повернення зайво отриманих доходів

X 205 XX 560 "Розрахунки по доходах"

(X 205 21560, X 205 31560 X 205 7Х 560, X 205 81 560)

X 20127 610 "Вибуття грошових коштів установи в іноземній валюті з рахунку в кредитній організації"

Таблиця 11.10. Бухгалтерські записи по рахунку 3 20100 000

Факт господарського життя

Первинний обліковий документ

Бухгалтерські записи

ДЕБЕТ

КРЕДИТ

Повернення грошових коштів власнику або передача їх за призначенням у встановленому порядку

Повідомлення за розрахунками за міжбюджетними трансфертами Повідомлення Платіжне доручення Довідка про фінансування і касових виплати

3 30401830 "Зменшення кредиторської заборгованості за коштами, отриманими в тимчасове розпорядження"

3 20111610 "Вибуття грошових коштів установи з особових рахунків в органі казначейства"

Надходження готівкових коштів, отриманих у тимчасове розпорядження, з рахунку грошових коштів у тимчасовому розпорядженні

Прибутковий касовий ордер

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів

Платіжне доручення

Розрахунково-платіжна відомість

Платіжна відомість

Касова книга

Повідомлення

3 20134 510 "Надходження коштів в касу установи"

3 20121610 "Вибуття грошових коштів установи з рахунків в кредитній організації 3 210 03 660" Зменшення дебіторської заборгованості з фінансовим органом за готівковими коштами "

Прийом готівкових коштів у тимчасове розпорядження

3 20134 510 "Надходження коштів в касу установи"

330401730 "Збільшення кредиторської заборгованості за коштами, отриманими в тимчасове розпорядження"

Внесення готівкових коштів, отриманих у тимчасове розпорядження, на банківський рахунок установи або особовий рахунок одержувача бюджетних коштів, відкритий у фінансовій органі (в органі казначейства)

Видатковий касовий ордер Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів Платіжне доручення Повідомлення за розрахунками за міжбюджетними трансфертами Розрахунково-платіжна відомість Платіжна відомість Касова книга Повідомлення

Оголошення на внесок готівкою Довідка про фінансування і касових виплати

  • 3 20121510 "Надходження грошових коштів установи на рахунки в кредитній організації"
  • 3 210 03 560 "Збільшення дебіторської заборгованості за операціями з фінансовим органом за готівковими коштами"

3 20134610 "Вибуття коштів з каси установи"

Видача готівкових грошових коштів, що знаходяться в тимчасовому розпорядженні установи

Видатковий касовий ордер

Журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових ордерів

Розрахунково-платіжна відомість

Платіжна відомість

Касова книга

Повідомлення

Довідка про фінансування і касових виплати

3 30401830 "Зменшення кредиторської заборгованості за коштами, отриманими в тимчасове розпорядження"

320134610 "Вибуття коштів з каси установи"

Надходження грошових коштів у тимчасове розпорядження

3 20121510 "Надходження грошових коштів установи на рахунки в кредитній організації"

  • 330401730 "Збільшення кредиторської заборгованості за коштами, отриманими в тимчасове розпорядження"
  • 320134610 "Вибуття коштів з каси установи"
  • 3210 03 560 "Збільшення дебіторської заборгованості за операціями з фінансовим органом за готівковими коштами"

Повернення грошових коштів власнику або передача їх за призначенням у встановленому порядку

Повідомлення

квитанція

Платіжне доручення

3 30401830 "Зменшення кредиторської заборгованості за коштами, отриманими в тимчасове розпорядження"

3 20121610 "Вибуття грошових коштів установи з рахунків в кредитній організації"

Облік операцій по руху грошових коштів на рахунку ведеться в Журналі операцій з безготівковими коштами.

Аналітичний облік ведеться в розрізі кожного рахунку в Картці обліку коштів і розрахунків та (або) в Журналі операцій з безготівковими коштами.

Приклади бухгалтерських записів за рахунком 0 20123 000 представлені в табл. 11.11.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >