Методика оцінки рівня якості товарів

Встановлення рівня якості товарів складається з наступних етапів:

 • 1) встановлення номенклатури показників якості товару;
 • 2) визначення чисельних значень показників якості товару;
 • 3) встановлення значимості показника якості товару;
 • 4) розрахунку комплексного узагальненого показника якості товару;
 • 5) визначення рівня якості оцінюваного товару.

Встановлення номенклатури показників якості товару

Воно проводиться з урахуванням показників якості для конкретного виду продукції, зазначених у таких документах: міжнародних стандартах (ІСО, МЕК та ін.); національних зарубіжних і вітчизняних стандартах; посібниках (інструкціях) з експлуатації зразків продукції даного виду; каталогах, проспектах і стандартах фірм - виготовлювачів даного виду продукції; описах винаходів, спрямованих на вдосконалення продукції даного виду (патентної інформації).

Облік номенклатури показників якості, встановлений міжнародним стандартом, є обов'язковою умовою реалізації цієї продукції на світовому ринку. Це стосується і національних стандартів країни, на ринку якої планується збут цієї продукції.

При реалізації продукції на внутрішньому ринку повинні використовуватися вітчизняні стандарти наступного призначення: стандарти загальних технічних вимог (ГОСТ ОТТ), стандарти системи показників якості продукції (ГОСТ СПКП з шифром 4). Більшість видів товарів охоплені стандартами СПКП. У них даються класифікація показників, області застосування окремих груп товарів з урахуванням їх специфіки. У стандартах СПКП, затверджених в 1980-1990-і рр., Виділені основні показники. На практиці саме по групі основних показників, що складають, але висловом маркетологів, "прицільна якість", здійснюється розрахунок узагальненого показника.

При відсутності стандарту СПКП можна скористатися таблицею застосованості показників якості, даної по Методичним вказівкам (18), але модифікованої нами (табл. 8). У таблиці вся промислова продукція для цілей оцінки рівня якості розділена на два класи:

перший - витрачається при використанні;

другий - що витрачає свій ресурс.

Таблиця 8

Застосованість показників якості товарів

Показники

Групи продукції

сировину і природне паливо

матеріали і продукти

витратні вироби

неремонтіруемих вироби

ремонтовані вироби легкої промисловості

ремонтовані складно-технічні вироби

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Група 5

Група 6

1. Функціональні

+

+

+

+

+

+

2. Ергономічні

-

(+)

(+)

+

+

+

3. Надійності:

безвідмовності;

-

-

-

+

(+)

+

довговічності;

-

-

-

+

+

+

сохраняемости;

+

+

+

+

+

(+)

ремонтопридатності

-

(+)

(-)

-

+

+

4. Естетичні

">

(+)

+

+

+

+

Примітка. У таблиці знак "+" означає застосовність, знак "-" - непрімсняемость, знак "(+)" - обмежену застосовність показників якості.

Перший клас продукції поділяється на три групи:

 • 1) сировину та природне паливо;
 • 2) матеріали та продукти;
 • 3) витратні вироби.

Другий клас продукції ділиться на три групи (в джерелі (20) - на дві):

 • 4) перемонтіруемие вироби;
 • 5) ремонтовані вироби легкої промисловості;
 • 6) ремонтовані складнотехнічних вироби.

До групі 1 належать корисні копалини, паливо, природні будівельні матеріали, дорогоцінні мінерали і т.п.

До групі 2 - мастила, матеріали для текстильної та легкої промисловості, лісоматеріали, електрорадіотехніческой матеріали, фотоматеріали, харчові продукти без тари тощо

До групі 3 - харчові продукти в промисловій упаковці, парфумерно-косметичні товари, балони з газом.

До групі 4 - електровакуумні й напівпровідникові прилади та інші радіодеталі, кріпильні вироби (болти, гайки, підшипники).

До групі 5 - вироби легкої промисловості, які безпосередньо обслуговують людини (одяг, взуття).

До групі 6 - складнотехнічних вироби (електроприлади, інструменти ін.). Вони виконують певну робочу функцію.

Важливим джерелом інформації служать каталоги та проспекти фірм-виробників. При цьому слід орієнтуватися на провідні у певній галузі фірми. Для встановлення провідних фірм застосовуються методи патентної статистики 1112] з урахуванням того, що ці фірми виявляють підвищену активність у патентуванні винаходів, спрямованих на вдосконалення продукції даного виду. Але перебільшувати значення цих джерел не слід, так як: часто невідомі способи та умови визначення фірмою подаються в цих документах показників; дані про показники мають часом рекламну спрямованість або характеризують максимально досяжні в спеціальних умовах або за спеціальними вимогами замовника значення показників.

Найбільш достовірним, але дуже поширеним джерелом інформації можуть бути дані про випробування відповідних зразків продукції зарубіжного та вітчизняного виробництва, здійснених за єдиною методикою в умовах однієї і тій же лабораторії. Такі порівняльні випробування під силу тільки головним випробувальним центрам на базі НДІ і КБ. Найбільш цінною інформацією є дані порівняльних випробувань, що містять відомості про випробування на надійність. Відомості про цих показниках, як правило, не наводяться в проспектах і каталогах фірм, що виробляють товари народного споживання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >