Навігація
Главная
Авторизация/Регистрация
 
Головна arrow Інвестування arrow Інноваційний менеджмент

Інноваційний менеджмент

Авторизируйтеся для можливості перегляду анотації
ПЕРЕДМОВА ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ПРОЦЕС: ОСНОВНІ ВИЗНАЧЕННЯ Основні поняття та визначення Класифікація інновацій, роль об'єктів інтелектуальної власності Структура інноваційного процесу ТЕНДЕНЦІЇ, РІЗНОВИДИ, ОСНОВНІ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Основні моделі та еволюція інноваційних процесів Циклічні закономірності в економіці, циклічність безперервного інноваційного розвитку ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ І ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ Основні організаційні форми підприємств інноваційного менеджменту Венчурні фірми Венчурні банки і фонди Фірми-Експлерент "Бізнес-ангели" як фінансові партнери Фірми-патієнти, віоленти і коммутанти Голокластер як інноваційна форма фінансово-промислової групи Організація інноваційного менеджменту на виробничому підприємстві РОЗРОБКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТІВ НОВОВВЕДЕНЬ Структура бізнес-плану інноваційного проекту Учасники проекту. Резюме проекту Галузь створюваної компанії і її продукція або послуга (концепція нового бізнесу). Аналіз ринку. Економіка створюваного підприємства. План маркетингу. План необхідної технічної доопрацювання нововведення. План виробництва. Управління персоналом. Загальна розклад по створенню підприємства. Оцінка ризиків. Фінансовий план проекту. Пропозиції щодо ступеня фінансової участі інвестора. Критичні технології, федеральні програми розвитку нових технологій Управління інноваційним проектом Аналіз та оцінка ефективності проектів: методи та система показників Різновиди і масштаби систем показників оцінки ефективності проектів Методи аналізу та оцінки ефективності проектів Система універсальних показником для оцінки ефективності проектуІндекс рентабельності інвестиційПеріод окупності (РР Payback Period)Внутрішня норма рентабельності (IRR - Intenal Rate Return) Методи і прийоми зниження ризиків інноваційних проектів ПРОГНОЗУВАННЯ В ІННОВАЦІЙНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ Методи і прийоми прогнозування в інноваційному процесі Функціонально-вартісний аналіз Маркетинг інновацій: аналіз і забезпечення попиту Договір на створення науково-технічної продукції ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ФУНДАМЕНТА ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ Інтелектуальна власність: загальні поняття, основні розділи Авторське право і суміжні права Авторське право Суміжні права Патентне право Знаки індивідуалізації учасників цивільного обороту і виробленої ними продукції Товарні знаки і знаки обслуговування Фірмове найменування Найменування місця походження товару Комерційне позначення Нетрадиційні види інтелектуальної власності Селекційне досягнення Топології інтегральних мікросхем Секрет виробництва (ноу-хау) Єдина технологія Наукове відкриття і раціоналізаторську пропозицію - "забуті ретрооб'екти" ІС Ліцензійний договір, види патентних ліцензій і платежів Введення об'єктів інтелектуальної власності в господарський оборот СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СТВОРЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЕФЕКТИВНОГО ІННОВАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ Стратегічні напрями забезпечення сталого інноваційного розвитку Правове напрямок інноваційної стратегії Інвестиційне напрямок інноваційної стратегії Організаційний напрям інноваційного розвинена Соціально-економічний напрямок ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В РОЛІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ Інноваційна діяльність на стадії попередження і профілактики кризи Інноваційний менеджмент в кризовій ситуації Посткризова діяльність щодо забезпечення розвитку
 
Наступна >
 
Дисципліни
Агропромышленность
Банковское дело
БЖД
Бухучет и аудит
География
Документоведение
Журналистика
Инвестирование
Информатика
История
Культурология
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Математика, химия, физика
Медицина
Менеджмент
Строительство
Педагогика
Политология
Политэкономия
Право
Психология
Религиоведение
Риторика
РПС
Социология
Статистика
Страховое дело
Техника
Товароведение
Туризм
Философия
Финансы
Экология
Экономика
Этика и эстетика
Прочие