ЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ

Загальні відомості

Між джерелом електричної енергії і електромеханічним перетворювачем (рис. 3.1) знаходиться важливий елемент - електричний перетворювач.

Електричний перетворювач перетворює основні ознаки електричного джерела e, K , (t) або / "" (Про і число фаз в відповідні ознаки, необхідні електромеханічним перетворювачем.

Електричні перетворювачі в електроприводі

Мал. 3.1. Електричні перетворювачі в електроприводі

У більшості випадків джерелом живлення служить промислова трифазна електрична мережа частотою /, "" = 50 Гц і лінійним напругою (діюче значення) (/ "" ", стандартні значення якого 220, 380, 440, 660 В, 3, 6, 10 кВ. на магістральному електричному транспорті поширена мережа постійного струму напругою 3000 В, на міському - напругою 600 В. В автономних установках використовуються акумулятори та мережі постійного струму з напругою 12, 24, 48 В, а також однофазні та трифазні мережі змінного струму підвищеної частоти (400- 1000 Гц). Розглянемо, ка кі функції виконують електричні перетворювачі, включені між промислової мережею і різними електромеханічними перетворювачами. Електричні перетворювачі незалежно від функціональних можливостей можуть мати властивості, як джерела напруги, так і джерела струму (рис. 3.1), т. е. можуть мати в ідеальному виконанні або горизонтальну , або вертикальну зовнішню характеристику

Електричний перетворювач, працюючи від джерела напруги - промислової мережі, може або зберегти на виході це властивість, або здійснити перетворення джерела напруги в джерело струму.

Маючи на вході змінну напругу незмінних амплітуди і частоти, електричний перетворювач може перетворити його як в змінну напругу тієї ж частоти, але іншого амплітуди, так і в змінну напругу з іншими амплітудою і частотою. У першому випадку електричний перетворювач називають перетворювачем напруги (ПН), у другому - перетворювачем частоти (ПЧ).

Електричний перетворювач може виконувати функцію випрямляча, м. Тобто перетворювати змінну напругу в постійне, або інвертора - перетворювати постійний струм в перемінний, якщо джерело енергії знаходиться на стороні постійної напруги.

Крім того, електричний перетворювач може бути імпульсним, т. Е. Перетворювати стандартне змінну напругу мережі в послідовність імпульсів, амплітуда, тривалість, шпаруватість, форма і інші ознаки яких визначаються специфічними особливостями роботи електромеханічного перетворювача.

Електричні перетворювачі за їх функціональними можливостями діляться на некеровані і керовані. До некерованим відносяться звичайні трансформатори, випрямлячі, деякі види найпростіших електромашинних агрегатів, параметричні джерела струму, до керованим - різні статичні пристрою, дія яких заснована на використанні керованих напівпровідникових ключів - елементів, які можуть перебувати або у включеному (R ~ 0), або у вимкненому (R → зі) стані.

Важливим функціональним ознакою електричного перетворювача є його здатність проводити енергію в одну (нереверсивний) або в обидві (реверсивний) сторони.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >