РОЗРАХУНОК РЕГУЛЮВАЛЬНИХ (ДОДАТКОВИХ) ОПОРІВ РЕЗИСТОРІВ

Розрахунок R, при пуску, регулювання швидкості і гальмуванні ДПТ може здійснюватися такими методами [5 |:

  • 1. За допустимому току якоря, як показано в п. 4.2.
  • 2. Методом відрізків.
  • 3. Методом пропорцій.

Для розрахунку R, повинні бути задані технічні дані двигуна, природні та штучні електромеханічні або механічні характеристики. З рівняння електромеханічної характеристики маємо

(4.20)

де

тоді

(4.21)

або

де S - відносний перепад швидкості.

Отже, відносний перепад швидкості визначатиме величину відносного опору кола якоря , звідки знаходиться R r

Припустимо, задані природна і штучна характеристики ДПТ незалежного збудження (рис. 4.7).

На механічних (електромеханічних) характеристиках ДПТ відрізки ab, ас, ad відповідають перепадів швидкості Л &>. Відрізок ab відповідає перепаду швидкості при номінальному режимі роботи ДПТ без додаткових опорів

відрізок ас - штучної характеристиці з включенням ; відрізок

Природна і штучна характеристики ДПТ незалежного збудження

Мал. 4.7. Природна і штучна характеристики ДПТ незалежного збудження

Тоді, використовуючи метод відрізків, визначаємо

Якщо задані характеристики двигуна, що працює в режимі динамічного гальмування (пряма 3 при включеному додатковому опорі , лінія 4 при Л, = 0), то величина дорівнює:

Для визначення додаткових опорів методом пропорцій досить скористатися співвідношенням:

звідки

(4.22)

Величина Л, знаходиться за емпіричною формулою

(4.23)

Зазначені методи використовуються і при розрахунку опорів пускового реостата. В цьому випадку необхідно побудувати пускову діаграму, визначивши кількість ступенів перемикання:

виконавши наступні умови: не повинен перевищувати струм перемикання ; при виключенні ступенів опорів кидок струму не повинен перевищувати . На рис. 4.8 представлена пускова діаграма ДПТ незалежного збудження при пуску в три ступені прискорення.

Пуск ДПТ НВ в три ступені прискорення

Мал. 4.8. Пуск ДПТ НВ в три ступені прискорення

РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ ДПТ НЕЗАЛЕЖНОГО ЗБУДЖЕННЯ ЗМІНОЮ МАГНІТНОГО ПОТОКУ

Даним способом можливе регулювання швидкості тільки вгору від основної, ослабленням магнітного потоку, так як номінальний струм збудження розрахований на оптимальний тепловий режим, а магнітна система ДПТ при близька до насичення.

З рівняння електромеханічної характеристики

випливає, що при ослабленні магнітного потоку збільшується як швидкість холостого ходу "так і нахил характеристик (рис. 4.9). Так як не залежить від потоку Ф, електромеханічні характеристики, отримані при різних значеннях потоку ( ), сходяться в одній точці. Момент в режимі короткого замикання ДПТ змінюється при зміні потоку

Електромеханічна характеристика при ослабленні магнітного потоку

Мал. 4.9. Електромеханічна характеристика при ослабленні магнітного потоку

Сімейство механічних характеристик ДПТ незалежного збудження при ослабленні потоку від представлено на рис. 4.10.

З рис. 4.10 видно, що при ослабленні потоку при роботі на штучних характеристиках допустиме навантаження (момент) знижується. дійсно

Магнітний потік на штучній механічної характеристиці визначається з співвідношень:

звідки

Корисна потужність на валу ДПТ

Отже, регулювання швидкості даними способом здійснюється при постійній потужності.

Механічна характеристика при ослабленні магнітного потоку

Мал. 4.10. Механічна характеристика при ослабленні магнітного потоку

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >