Місце і роль соціального страхування в системі соціального захисту населення

Інститут соціального страхування виник в результаті поєднання двох підходів до управління ризиковими подіями: соціального регулювання і страхування. В рамках поступового формування державної соціальної політики у всіх країнах почалася розробка певних соціальних орієнтирів і стандартів рівня і якості життя населення, в тому числі й створення комплексних систем соціального захисту. Страхування розглядалося органами державної влади в якості найбільш ефективного і вже апробованого практично механізму фінансового забезпечення нових соціальних цілей розвитку суспільства:

Соціальне страхування = Соціальна політика + Страхування.

Однак у процесі свого розвитку соціальне страхування в результаті взаємопроникнення двох складових трансформувалося в самостійну соціально-економічну систему, відмінну як від чисто страхової, так і від суто соціальної системи.

Соціальне страхування являє собою обов'язкову систему відносин з перерозподілу національного доходу, що полягають у формуванні з страхових внесків працівників і роботодавців спеціальних страхових фондів та використання коштів цих фондів для компенсації втрати трудового доходу застрахованих осіб внаслідок дії певних універсальних соціальних ризиків.

Соціальне страхування є обов'язковим, тобто вводиться державою в примусовому порядку. Умови та гарантії соціального страхування закріплюються державними законодавчими або нормативними актами. Основний принцип соціального страхування: внески та виплати - за трудовими доходами.

Класичне розуміння соціального страхування як механізму, що забезпечує отримання соціальних виплат при настанні певних подій в обмін на періодично вироблені відрахування із заробітку працівника, вперше було викладено У. Беверіджем в 1942 р в роботі "Social Insurance and Allied Services". Ідеї Бевериджа лягли в основу багатьох документів МОП та отримали розвиток в роботах таких західних учених, як А. Б. Аткінсон, Дж. А. Бріттейн, П. Ларок, Є. Д. Берковіц, Р. М. Болл.

У російському законодавстві використовується не просто термін "соціальне страхування", а "обов'язкове соціальне страхування", тим самим підкреслюється його державно регульований характер. У Законі про основи обов'язкового соціального страхування соціальне страхування визначається як "частина державної системи соціального захисту населення, специфікою якої є здійснюване відповідно до федерального

закону страхування працюючих громадян від можливої зміни матеріального і (або) соціального стану, в тому числі з незалежних від них обставин ".

Соціальне страхування володіє цілим рядом суттєвих ознак, які принципово відрізняють його від інших елементів системи соціального захисту:

  • - Предметом соціального страхування є тільки ті соціальні ризики, які можуть призвести до повної або часткової втрати трудового доходу;
  • - Соціальне страхування поширюється переважно на працююче (яке працювало) населення та членів їх сімей. Щоб стати учасником схеми соціального страхування, необхідно займатися трудовою діяльністю (від найманої праці до індивідуального підприємництва);
  • - Фінансовою основою соціального страхування є формування з внесків працівників і роботодавців спеціальних фондів, кошти яких розподіляють між учасниками, які отримали збиток від дії соціальних ризиків;
  • - У соціальному страхуванні діє принцип обмеженою еквівалентності внесків і виплат. Він означає, що страхові внески та страхові виплати еквівалентні не тільки один одному, але і тому заробітку (доходу), з якого вони обчислюються. Обмеження дії цього принципу виражається у встановленні меж при визначенні внесків і виплат, найчастіше - не нижче величини мінімального розміру оплати праці та не вище середнього (або іншого встановленого державою) рівня заробітної плати;
  • - Право громадян на виплати по соціальному страхуванню визначається обов'язком сплачувати страхові внески відповідно до встановлених державою (кваліфікаційними) умовами і фактом настання соціального ризику без додаткової перевірки нужденності в доході;
  • - Обов'язок по сплаті внесків на соціальне страхування несуть спільно працівники і роботодавці із залученням при необхідності фінансової участі держави.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >