ВИДИ КОНСТРУКТОРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ

До конструкторським документам (для стислості іменованим надалі словом "документ") відносять графічні і текстові документи, які окремо або в сукупності визначають склад і пристрій вироби і містять необхідні дані для його розробки або виготовлення, контролю, приймання, експлуатації і ремонту.

За ГОСТ 2.102-68 встановлюються наступні види конструкторських документів:

 • • креслення деталі; • специфікація;
 • • складальне креслення; • відомість специфікацій;
 • • креслення загального вигляду; • Пояснювальна записка;
 • • теоретичний креслення; • технічні умови;
 • • габаритне креслення; • таблиця;
 • • Ріжучий креслення; • розрахунок;
 • • монтажний креслення; • інструкція;
 • • пакувальний креслення; • патентний формуляр.
 • • схема;

У навчальному проектуванні переважно створюються конструкторські документи наступних видів:

 • • креслення деталі - документ, що містить зображення деталі та інші дані, необхідні для її виготовлення і контролю;
 • • складальне креслення (код СБ) - документ, що містить зображення складальної одиниці та інші дані, необхідні для її складання (виготовлення) та контролю (розробляється на підставі креслень загального вигляду і креслень окремих деталей);
 • • креслення загального вигляду (код ВО) - документ, що визначає конструкцію виробу, взаємодію його основних частин і пояснює принцип роботи виробу.

У навчальному проектуванні креслення загального вигляду включає в себе елементи:

 • • теоретичного креслення (код ТЧ), що визначає геометричну форму виробу і координати розташування складових частин;
 • • габаритного креслення (код ГЧ) (вказуються габаритні, установочні і приєднувальні розміри, причому установчі та приєднувальні розміри повинні бути з граничними відхиленнями);
 • • монтажного креслення (код МЧ), що містить дані для установки вироби на місці застосування.

Схема - документ, на якому показані у вигляді умовних зображень або позначень складові частини виробу і зв'язки між ними. Номенклатура різних видів схем і їх позначень встановлена ГОСТ 2.701-84.

Специфікація - документ, що визначає склад складальної одиниці або комплексу.

Пояснювальна записка (код ПЗ) - документ, що містить опис пристрою і принципу дії розроблюваного вироби, а також обгрунтування прийнятих при його розробці технічних і техніко-економічних рішень, супроводжувані необхідними розрахунками.

Технічні умови (код ТУ) - документ, що містить вимоги до виробу, його виготовлення, контролю, приймання та постачання, які недоцільно вказувати в інших конструкторських документах.

Таблиця (код ТБ) - документ, що містить в залежності від його призначення відповідні дані, зведені в таблицю.

Розрахунок (код РР) - документ, що містить розрахунки параметрів і величин, наприклад, розрахунок на міцність і т. П.

Розрізняють такі види комплектності конструкторських документів:

 • 1) основний конструкторський документ:
  • • для деталей - креслення деталі;
  • • для складальної одиниці, комплексу або комплекту - специфікація;
 • 2) основний комплект конструкторських документів, що представляє собою комплект конструкторських документів, що відносяться до всього виробу (наприклад, складальне креслення, принципова електрична схема, технічні умови та експлуатаційні документи);
 • 3) повний комплект конструкторських документів, що представляє собою основний комплект конструкторських документів на даний виріб і основні комплекти конструкторських документів на всі основні частини вироби, застосовані за своїми основними конструкторським документам.

Основним документам код не привласнюють.

Рівень оформлення навчальних конструкторських документів повинен відповідати оригіналам або подлинникам.

Оригінали - документи, виконані на будь-якому матеріалі і призначені для виконання по ним оригіналів.

Оригінали - документи, оформлені справжніми встановленими підписами, виконані на будь-якому матеріалі, що дозволяє багаторазове відтворення з них копій, і завізовані справжніми підписами осіб, які розробили даний документ.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >