Навігація
Головна
 
Головна arrow Техніка arrow Деталі машин. Курсове проектування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ОСНОВНИЙ НАПИС

Основну напис (рис. 2.1 і 2.2) розміщують у правому нижньому кутку документа.

На аркушах формату А4 за ГОСТ 2.301-68 основний напис слід розташовувати тільки уздовж короткої сторони.

У текстових документах (в специфікаціях, в пояснювальній записці) застосовують форму основного напису за формою 2 (рис. 2.1) - для першого або заголовного аркуша і за формою 2а (рис. 2.2) - для наступних аркушів.

Перелік що допускаються по ГОСТ 2.004-88 скорочень слів, що застосовуються в основних написах і специфікаціях, наведено в табл. 2.3.

У графах основних написів (номери граф на рис. 2.1 і рис. 2.2 вказані в дужках) наводять:

 • 1 - найменування виробу (деталі складальної одиниці, комплексу), а також найменування документа, якщо цим документом присвоєно код. Найменування записують в називному відмінку однини. На першому місці поміщають іменник. Приклад запису для текстового документа: "Привід червячно- ланцюгової. Пояснювальна записка";
 • 2 - позначення документа (с. 25-26).

Наприклад, для пояснювальної записки:

"МЕХ 52473.00.00. ПЗ";

 • 4 - літеру документа (при виконанні курсового проекту на основного напису пояснювальної записки проставляють літеру "Е", так як літерою повного комплекту конструкторської документації вироби слід вважати нижчу з літер, зазначених в документах, що входять в комплект);
 • 7 - порядковий номер аркуша (на документах, що складаються з одного аркуша, цю графу не заповнюють);
 • 8 - загальна кількість аркушів документа (пояснювальної записки, специфікації) - графу заповнюють тільки на першому аркуші;
 • 9 - назва підприємства-розробника (вуз, кафедра, шифр групи). Наприклад: ТПУ,

КТПМ, група 5602;

10, 11, 12, 13 - характер роботи, що виконується особою, яка підписала документ: в рядку "Р" (розробив) - прізвище та ініціали студента, його підпис і дата закінчення роботи над документом; в рядку "П" (перевірив) прізвище та ініціали викладача.

Підпис і дату викладач проставляє після перевірки і захисту проекту. Підписи осіб, які розробили документ, є обов'язковими. Решта рядків в графах 14-18 в навчальних проектах не заповнюють. В основному написі, виконаної за формою 2а, заповнюють тільки графи 2 і 7.

Таоліца 2.3 Скорочення слів

Повний

найменування

Скорочення по ГОСТ 2.0004 88

зміна

ИЗМ.

документ

Докумен.

підпис

Підпис.

розробив

Р

перевірив

П

технологічний

контроль

Т

Нормоконтроль

Н

затвердив

Украинское.

літера

ЛІТ.

лист

Л.

листів

л-в

формат

Ф-Т

позиція

поз.

позначення

Обозного.

кількість

КІЛЬКІСТЬ.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ТЕКСТІВ

Оригінали текстових документів виконують одним з наступних способів:

 • • машинописним - висота шрифту не менше 2,5 мм, стрічка тільки чорного кольору;
 • • рукописним - креслярським шрифтом за ГОСТ 2.304-81 з висотою букв і цифр не менш 2,5 мм;
 • • із застосуванням друкуючих і графічних пристроїв виведення ЕОМ. Допускається частину інформації (текст, таблиці, малюнки) виконувати будь-яким

поєднанням цих способів.

Навчальні текстові документи можна розглядати як оригінали і виконувати рукописним способом (тексту - не креслярським шрифтом, а основні написи, заголовки і формули - креслярським шрифтом) з чітким і ясним написанням цифр і букв чорним чорнилом, пастою і тушшю.

Вписувати (рукописним способом) в текстові документи, виготовлені машинописним способом, окремі слова, формули і умовні знаки, а також виконувати ілюстрації слід чорним чорнилом, пастою або тушшю.

Помилки, описки і графічні неточності виправляють підчисткою або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на те саме місце виправленого тексту

(Графіки). Після внесення виправлень документ повинен задовольняти вимогам мікрофільмування згідно з ГОСТ 13.102-80.

У текстовий документ включають:

 • • титульна сторінка;
 • • зміст;
 • • Основний текст;
 • • таблиці (можуть бути винесені в додатки);
 • • висновки і висновок;
 • • список використаної літератури;
 • • додатки.

Всі листи, крім титульного, слід пронумерувати.

Нумерація аркушів повинна бути наскрізною.

У загальну нумерацію необхідно включати:

 • • титульна сторінка;
 • • рисунки і таблиці, розташовані на окремих аркушах;
 • • список літератури;
 • • додатки.

Текстові документи, виконані рукописним способом, слід виконувати на одній стороні аркуша, а виконуються друкарським способом можна розмножувати методом двостороннього копіювання.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук