Навігація
Головна
 
Головна arrow Техніка arrow Деталі машин. Курсове проектування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ВИКЛАД ТЕКСТУ

Виклад тексту документа слід вести, керуючись положеннями, викладеними нижче правилами.

Повне найменування вироби на титульному аркуші, в основному написі і при першій згадці в тексті документа повинна відповідати його найменуванню в основному конструкторському документі (наприклад "Редуктор черв'ячний").

У наступному тексті порядок слів у найменуванні повинен бути прямий, тобто на першому місці наводять визначення (прикметник), а потім - іменник (наприклад, "черв'ячний редуктор розбирається ...").

Виклад тексту має бути коротким і чітким, термінологія і визначення повинні відповідати термінам, встановленим стандартами, а при їх відсутності - загальноприйнятим в науково-технічній літературі.

Виклад тексту слід вести, не використовуючи займенників. Наприклад: "... знаходимо ..., ... визначаємо ...", або в безособовій формі.

Скорочення слів в тексті і під ілюстраціями не допускається, крім скорочень, встановлених ГОСТ 2.004-88, ГОСТ 2.316-68, ГОСТ 7.11-78, ГОСТ 7.12- 77 і правилами орфографії.

Умовні літерні і графічні позначення.

математичні знаки

Умовні літерні позначення механічних, математичних та інших величин, а також умовні графічні позначення і математичні знаки, які використовуються в документах проекту, повинні відповідати встановленим стандартам.

Для символів переважно використовувати великі та малі літери латинського і грецького алфавітів.

В якості символів взяті, як правило, початкові літери англійської назви відповідної величини (табл. 2.4).

Крім основного символу, стандарти призводять запасний символ. Останній рекомендується використовувати в тих випадках, коли застосування основного символу небажано через можливе позначення різних величин одним і тим же символом.

У тексті перед позначенням будь-якого параметра слід давати його пояснення, наприклад, "довговічність Ь>.

Щоб встановити відмінності між різновидами однієї і тієї ж величини, позначеними одним і тим же символом, використовують індекси, в якості яких використовують також літери латинського і грецького алфавітів. Ці букви обрані в більшості випадків за вказаною вище правилу; наприклад: позначення сили тертя - / у, осьової сили -, радіальної сили - Г г , окружний сили -.

Для позначення порядкових номерів величин слід використовувати арабські (переважно) і римські цифри.

Слід застосовувати стандартизовані одиниці фізичних величин, їх найменування відповідно до ГОСТ 8.417-81. Одиниці виміру однієї і тієї ж величини в межах документа повинні бути постійними. Слід використовувати одиниці 5 /.

У тексті документа, за винятком формул, таблиць і малюнків, не допускається:

  • • скорочувати позначення фізичних величин, якщо їх вживають без цифр;
  • • застосовувати математичний знак "мінус" (-) перед негативними значеннями величин (слід писати слово "мінус");
  • • застосовувати знак "0" для позначення діаметра (слід писати слово "діаметр");
  • • застосовувати без числових значень математичні знаки "<, <,>,>, <, /, х, /, -, =, а також знаки № (номер),% (відсоток), ° (градус), '(хвилина) , "(секунда); при вживанні знаків без поєднання з числом в цифровій формі їх слід замінювати словами;
  • • застосовувати індекси стандартів, технічних умов та інших документів без

реєстраційного номера.

Таблиця 2.4

Величини, їх умовні позначення і одиниці

величина

одиниці

Найменування

Позна

чення

Найменування

позначення

російське

англійське

міждержавний

рідне

російське

Основні величини і їх одиниці в Міжнародній

системі 5

/

довжина

Довжина

A (L)

метр

т

м

маса

Маса

M

кілограм

Kg

кг

час

Час

ТАК

секунда

S

з

температура

Температура

TAG)

Калвін

до

До

Додаткові величини і їх одиниці

плоский кут

План куточок

Ф

радіан

лад

радий

Геометричні величини та їх одиниці

Висота

Висота

h (H)

метр

т

м

Діаметр

Діаметр

d (D)

метр

т

м

довжина

Довжина

KL)

метр

т

м

початкова

довідка

LR (LR)

метр

т

м

загальна

загальна кількість

метр

т

м

робоча

працює

/ і (LA

метр

т

м

базова

база

lh (Lb)

метр

т

м

Продовження табл. 2.4

величина

одиниці

Найменування

Позна

чення

позначення

російське

англійське

Найменування

міждержавний

рідне

російське

Плече (важеля)

Арм

a

метр

т

M

радіус

Radius

r (R)

метр

т

M

радіус кривизни

Радіус кривизни

P

метр

т

M

відстань

Простір

s

метр

т

M

товщина

Товщина

т

метр

т

M

Ширина

Ширина

б (В)

метр

т

M

крок

Крок

P

метр

т

M

Площа

Площа, (сгуа)

A (S)

квадратний метр

т ~

М "

Об `єм

Обсяг

V

кубічний метр

т *

M '*

Момент опору плоскої фігури:

Момент опору:

в

кубічний метр

т ер

М 3

осьової

осьовий

w x , w п

дюйм

кубічний метр

т ер

м 3

полярний

полярний

Wp

кубічний метр

т 5

М 3

Кінематичні величини і їх одиниці

переміщення

Shift

s

метр

т

M

швидкість:

Швидкість:

V

метр в секунду

м / с

м / с

лінійна

лінійний

V,

метр в секунду

м / с

м / с

середня

означає

V m

метр в секунду

м / с

м / с

абсолютна

абсолютний

волі

метр в секунду

м / с

м / с

переносна

витримати

до

метр в секунду

м / с

м / с

відносна

родич

Пт.

метр в секунду

м / с

м / с

швидкість

кутова

Кутова швидкість

(0

радіан в секунду

рад / с

рад / с

частота

періодичного

процесу

Частота пакетного процесу

/

герц

Гц

Гц

Частота обертів

Швидкість обертання

н

оберти за хвилину

min ~ l

хв -1

Силові та енергетичні

величини. їх одиниці

сила:

Сила:

F

ньютон

N

H

тяжкості

сила тяжіння

F *

ньютон

vV

Н

інерції

інерція

бути

ньютон

N

Н

тертя

тертя

Фр

ньютон

N

Н

реакції

реагуючи

О

НЬЮТОН

N

н

окружна

тангенціальний

F t

НЬЮТОН

N

н

радіальна

радіальний

F r

НЬЮТОН

N

н

осьова

осьовий

Fa

НЬЮТОН

N

н

Продовження табл. 2.4

величина

одиниці

Найменування

Позна

чення

Найменування

позначення

російське

англійське

міждержавний

рідне

російське

результуюча

результуючий

О

nyoton

N

H

поздовжня

поздовжня

F,

ньютон

N

H

поперечна

Поперечний

F,

nyoton

N

H

нормальна

нормальний

F "

ньютон

N

H

зчеплення

клей

F k

nyoton

N

H

гранична

обмеження

F m

ньютон

N

H

максимальна

максимум

Fmax

nyoton

N

H

мінімальна

minimum

б мін

ньютон

N

H

номінальна

номінальна

F n

ньютон

N

H

розрахункова

оцінений

F r

ньютон

N

H

питома

конкретний

F s

ньютон

N

H

момент:

Moment:

M

ньютон-метр

Нм

нм

сили

сили

м (F)

ньютон-метр

Нм

нм

пари сил

силові пари

M F

ньютон-метр

Нм

нм

крутний

Обертання

М Т

ньютон-метр

Нм

нм

крутний

крутіння

Мт (Т)

ниотон-метр

Нм

нм

вигинає

згинання

Mb

ньютон-метр

Нм

нм

тиск

Тиск

P

паскаль

Ну

по

потужність

Потужність

P

ват

W

Вт

Величини, що характеризують механічні властивості матеріалів

коефіцієнт

Пуассона

Рибна станція

Вт (| л)

-

-

-

модуль:

Модуль:

пружності

від еластичності

і

паскаль

Ну

по

зсуву

стрижка

G

паскаль

Ну

по

напруга:

Стрес:

паскаль

Ну

по

нормальне

нормальний

a

паскаль

Ну

по

дотичне

тангенціальний

Т.

паскаль

Ну

по

контактна

контакт

tf //

паскаль

Ну

по

допустиме

допустимий

a p , t p

паскаль

Ну

по

граничне

ліміт

Lim ^> ^ Ви

паскаль

Ну

по

твердість:

Твердість:

H

-

-

-

по Брінеллю

Брінелл

HB

-

-

-

по Роквеллу

Роквелл

HR

-

-

-

число циклів

зміни

напруг:

Кількість циклів зміни стресів

N

-

-

-

базове

Основний

Н ч

-

-

-

сумарне

сума

Nz

-

-

-

еквівалентну

еквівалент

Ne

Закінчення таїв. 2.4

величина

одиниці

Найменування

Обозна-

чення

Найменування

позначення

російське

англійське

міждержавний

рідне

російське

довговічність:

Довголіття:

Л

-

-

-

в годиннику

година

Lh

година

ч

ч

коефіцієнт

безпеки

(запасу

міцності)

Маржа безпеки

S (n)

-

-

-

Величини, що характеризують зубчасті, черв'ячні, ланцюгові і ремінні передачі

крок:

Висота:

Pit)

міліметр

тт

мм

нормальний

нормальний

Pn

міліметр

тт

мм

окружний

тангенціальний

Пі

міліметр

тт

мм

осьової

осьовий

Ну

міліметр

тт

мм

модуль:

Модуль:

m

міліметр

тт

мм

нормальний

нормальний

m "

міліметр

тт

мм

окружний

тангенціальний

m,

міліметр

тт

мм

осьової

осьовий

та

міліметр

тт

мм

Діаметр:

Діаметр:

д

міліметр

тт

мм

вершин

просунутий

д до

міліметр

тт

мм

западин (ніжка)

(стопи)

dr

міліметр

тт

мм

ділильний

Діаметр опори

д

міліметр

тт

мм

початковий

початковий

d <a

міліметр

тт

мм

Основний

основний

д б

міліметр

тт

мм

Число зубів:

Кількість зубів:

%

-

-

-

сумарне

сума

Z £

-

-

-

еквівалентну

еквівалент

від

-

-

-

міжосьова

відстань

Осьова відстань

а <_ч

міліметр

тт

мм

Ширина зубчастого вінця

Ширина зубчатого кільця

ьи

міліметр

тт

мм

передавальне

число

Коефіцієнт передачі

і

-

-

-

передавальне

відношення

Коефіцієнт зменшення

i

-

-

-

полюс

Pole

P

-

-

-

Таблиця 2.5

Позасистемні одиниці, які допускаються до застосування нарівні з одиницями 51

Найменування

величини

одиниця

Найменування

позначення

міжнародне

російське

час

хвилина

піп

хв

Година

І

ч

добу

с!

сут

плоский кут

градус

про

про

хвилина

9

9

секунда

І

1 "

Об `єм

літр

/ т

літр

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук