Навігація
Головна
 
Головна arrow Техніка arrow Деталі машин. Курсове проектування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

ТАБЛИЦІ

Статистичні дані проекту рекомендується оформляти у вигляді таблиць, які служать самостійним довідковим матеріалом.

Все табл, в межах документа слід пронумерувати арабськими цифрами.

За ГОСТ 2.105-95 над правим верхнім кутом табл, завадять слово "Таблиця" із зазначенням її порядкового номера, але без знака "№".

При наявності тематичного заголовка його записують на рядку, наступного слідом за номером табл, симетрично щодо тексту.

Таблицю, залежно від її розміру, поміщають під текстом, в якому вперше дано посилання на неї, або на наступній сторінці, а при необхідності - в додатку до документа.

При перенесенні табл, на інший аркуш над нею в крайньому правому положенні записують слово "Продовження" із зазначенням порядкового номера табл, (наприклад, "Продовження табл. 92").

Порядкові номери можна вказати в графі (боковику таблиці) перед найменуванням показників, параметрів та інших даних.

Для полегшення посилань в тексті пояснювальної записки допускається нумерація граф таблиці.

При показниках, що мають різні одиниці фізичних величин, в табл, їх вказують в заголовку кожної графи. Якщо всі показники, наведені в графах таблиці, виражені однією і тією ж одиницею фізичної величини, то її позначення необхідно помістити над табл, в крайньому правому положенні, а при діленні табл, на частини - над кожною її частиною (праворуч). Якщо в більшості граф табл, наведені показники, виражені в одних і тих же одиницях фізичних величин, то над табл, слід писати найменування переважаючого показника і позначення його фізичної величини, наприклад, розміри в міліметрах, а короткий зміст інших граф приводити найменування показника і ( або) позначення інших одиниць фізичних величин.

Якщо всі дані в рядку мають одну одиницю величини, її вказують в боковику таблиці.

Слова "більш", "менше", "в межах" і т. П. Слід поміщати в боковику табл, або в заголовку графи.

Якщо повторюваний в графі текст складається з одного слова, то допускається його замінювати лапками, а якщо з двох і більше слів, то при першому повторенні його слід заміняти словами "те саме", а далі - лапками.

Не допускається ставити лапки замість повторюваних цифр, марок, умовних позначень (знаків), математичних і хімічних символів. Замість відсутніх даних в табл, ставлять прочерк.

Цифри в графах мають гак, щоб класи чисел у всіх графах були точно один під іншим. Числові значення величин в одній графі рекомендується записувати з однаковим числом десяткових знаків (при необхідності числа доповнювати після ком відповідним числом нулів).

Дробові числа наводять у вигляді десяткових дробів, крім розмірів в дюймах.

При вказівці в таблицях послідовних інтервалів числових значень величин рекомендується писати "від", "до", "св." або ставити тире (наприклад, "10-25").

Примітки краще переносити в текст або під таблицю. У тих випадках, коли примітка є до кожного рядка, переважно давати його внизу таблиці.

При цьому слово "Примітка" не пишуть і після знака виноски відразу ж поміщають текст. В якості знака виноски застосовують зірочки "*".

На всі таблиці повинні бути посилання в тексті. При цьому слово "таблиця" пишеться скорочено і вказується її номер, наприклад, "в табл. 4 ...".

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук