Навігація
Головна
 
Головна arrow Техніка arrow Деталі машин. Курсове проектування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Специфікацію - документ, що визначає склад виробу і всієї конструкторської документації, що відноситься до цього виробу, слід складати на окремих аркушах формату А4 на кожну складальну одиницю, комплекс і комплект.

Форми специфікацій на заголовному і на наступних аркушах представлені на рис. 2.8 і рис. 2.9.

Залежно від складу на яку складають специфікацію вироби специфікація може складатися з розділів, які слід розташовувати зверху вниз в такій послідовності:

 • а) документація; б) комплекси;
 • в) складальні одиниці; г) деталі;
 • д) стандартні вироби; з) комплекти;
 • ж) матеріали; е) інші вироби.

Найменування розділів записують у вигляді заголовків в графі "Найменування" малими літерами (крім першої - прописної) і підкреслюють. Нижче заголовка повинна бути залишена одна вільна рядок, вище - не менше одного вільного рядка.

В розділ "Документація" вносять всі документи на яку складають специфікацію вироби, крім його специфікації, а також документи записуються в специфікацію неспеціфіціруемих складових частин (деталей) (якщо такі використовуються в проекті), крім їх робочих креслень.

У розділи "Комплекси", "Складальні одиниці" і "Деталі" вносять комплекси, складальні одиниці і деталі складають специфікацію вироби.

У розділі "Стандартні вироби" записують вироби, застосовані за державними стандартами; галузевим стандартам; стандартам підприємств.

Форма специфікації на заголовному аркуші

Мал. 2.8. Форма специфікації на заголовному аркуші

Форма специфікації на наступних аркушах

Мал. 2.9. Форма специфікації на наступних аркушах

В межах кожної категорії стандартів вироби записують по групах в залежності від функціонального призначення (наприклад: підшипники, кріпильні деталі і т. П.), В межах кожної групи - в алфавітному порядку найменувань виробів, в межах кожного найменування - в порядку зростання позначень стандартів, в межах кожного позначення стандартів в порядку зростання основних параметрів або розмірів виробу.

В розділ "Інші вироби" записують вироби, взяті з каталогів, прейскурантів та інших джерел, за винятком стандартних виробів. Порядок запису подібний до порядку записи розділу "Стандартні вироби".

В розділ "Матеріали" вносять всі матеріали на яку складають специфікацію вироби в такій послідовності: метали чорні; метали магнітоелектричні і феромагнітні; метали кольорові; кабелі, проводи й шнури; пластмаси та прес-матеріали; паперові, текстильні і лісові матеріали; гумові, мінеральні, керамічні і скляні матеріали; лаки, фарби, нафтопродукти і хімікати; інші матеріали.

В межах виду матеріалів їх записують в алфавітному порядку найменувань, в межах найменування - по зростанню розмірів або інших параметрів. Графи специфікації заповнюють наступним чином.

У графі "ФОРМАТ" вказують формати документів, що мають позначення в графі "Ідентифікація".

Якщо документ виконаний на декількох аркушах різного формату, то в графі ставлять "зірочку" (*), а в 1рафе "ПРИМІТКА" перераховують всі формати з проставлянням знака "зірочка", наприклад: * ЛЗ, Л4, Л4 х 3.

Для деталей, на які немає креслень, в графі вказують "БЧ".

Для документів, записаних в розділи "Стандартні вироби", "Інші вироби" і "Матеріали", графу "ФОРМАТ" не заповнюють.

У графі "ЗОНА" вказують позначення зони, де знаходиться номер позиції записуваної частини виробу (якщо поле креслення розбите на зони по ГОСТ 2.104-68).

У графі "ПОЗ." вказують порядкові номери складових частин в послідовності їх записи в специфікації.

Графу не заповнюють для розділів "Документація" і "комплекти".

У графі "Ідентифікація" вказують:

 • • для розділу "Документація" - позначення записуваних документів;
 • • для розділів "Комплекси", "Складальні одиниці", "Деталі" і "комплекти" - позначення основних конструкторських документів на записувані вироби; для деталей, випущених без креслень, - присвоєне їм позначення (якщо таке є).

Графу "Ідентифікація" не заповнюють для розділів "Стандартні вироби", "Інші вироби" і "Матеріали".

У графі "Найменування" указують:

 • • в розділі "Документація" для документів на яку складають специфікацію вироби - тільки їх найменування, наприклад, "Складальне креслення", "Технічні умови", "Пояснювальна записка"; для документів на неспеціфіціруемие частини - найменування вироби і документа;
 • • в розділах "Комплекси", "Складальні одиниці", "Деталі" і "комплекти" - найменування виробів відповідно до їх основним написом на основних конструкторських документах; для деталей без креслення вказують найменування і матеріали, а також розміри, необхідні для їх виготовлення;
 • • в розділі "Стандартні вироби" - найменування і позначення деталей;
 • • в розділі "Інші вироби" - найменування і умовні позначення виробів за документами на їх поставку з зазначенням позначень цих документів;
 • • в розділі "Матеріали" - позначення матеріалу.

Допускається для виробів і матеріалів, що відрізняються розмірами і іншими даними і застосованих за одним документом:

 • • загальну частину найменування з позначенням документа записувати на кожному аркуші специфікації один раз у вигляді заголовка;
 • • під загальним найменуванням записувати для кожного виробу і матеріалу тільки їх параметри і розміри.

Якщо основні параметри або розміри вироби позначаються одним числом або літерою, то не допускається користуватися зазначеним припущенням. Тоді записують, наприклад, наступним чином:

"Підшипники ГОСТ 333-79:

підшипник 7208;

підшипник 7509 ".

У графі "КОЛ." вказують кількість складових частин на одне спеціфіціруемое виріб; в розділі "Матеріали" - загальна кількість матеріалу на один виріб із зазначенням одиниці величини. Останні допускається записувати в графі "Примітки".

Кількість таких матеріалів, як припій, клей, електроди для зварювання, в специфікації не вказують. Ці відомості дають на полі креслення.

У розділі "Документація" графу "КОЛ." не заповнюють.

Після кожного розділу специфікації необхідно залишати кілька вільних рядків для додаткових записів.

При цьому слід резервувати і номера позицій, які проставляють в специфікації при заповненні резервних рядків.

Наявність розділів специфікації залежить від складу на яку складають специфікацію вироби.

Допускається суміщення специфікації зі складальним кресленням за умови його розміщення на аркуші формату АЛ.

При цьому основний напис виконують згідно з ДСТУ 2.104-68 (форма 1) із зазначенням позначення основного конструкторського документа.

 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук