Навігація
Головна
 
Головна arrow Техніка arrow Деталі машин. Курсове проектування
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >

З.4. ШОРСТКІСТЬ ПОВЕРХНІ

2.4.З.4.1. загальні положення

Шорсткість поверхні - це сукупність нерівностей поверхні з відносно малими кроками, виділена, наприклад, за допомогою базової довжини.

ГОСТ 2789-73 встановлює перелік параметрів і типів напрямків нерівностей, які повинні застосовуватися при встановленні вимог та контролі шорсткостей поверхні, числові значення параметрів і загальні вказівки щодо встановлення вимог до шорсткості поверхні.

Вимоги до шорсткості поверхні повинні встановлюватися, виходячи з функціонального призначення поверхні, для забезпечення заданої якості виробів. Якщо в цьому немає необхідності, то вимоги до шорсткості поверхні не встановлюються.

2.4.З.4.2. Позначення шорсткості поверхні

Мал. 2.57

Структура позначення шорсткості поверхні (рис. 2.57) повинна відповідати ГОСТ 2.309-73.

При наявності в позначенні шорсткості тільки значення її параметра застосовують знак без полки.

За ГОСТ 2.309-73 для позначення шорсткості поверхні на кресленнях використовують знаки, зазначені на рис. 2.58-2.61, де

 • 1 - параметр (параметри) шорсткості за ГОСТ 2789-73;
 • 2 - вид обробки поверхні і (або) інші додаткові вказівки;
 • 3 - базова довжина по ГОСТ 2789-73;
 • 4 - умовне позначення напрямку микронеровностей.

Якщо вид обробки конструктором не вказується, то застосовується знак по рис. 2.58, якщо вказується, то - по рис. 2.59. Висоту Л приймають рівною висоті розмірних чисел на кресленні, висоту Я, в залежності від обсягу записи, приймають рівною (1,5-3) Л. Товщина ліній знаків приблизно повинна дорівнювати 0,55, де 5 - товщина основних ліній креслення.

Якщо поверхня утворюється без зняття матеріалу (наприклад, штампуванням і т. П.), То застосовують знак по рис. 2.60.

Стан поверхні, позначеної знаком (рис. 2.60), має задовольняти вимогам, встановленим відповідним стандартом, причому на цей документ має бути посилання у вигляді вказівки сортаменту матеріалу в 1рафе 3 основний напису креслення (рис. 2.1).

Мал. 2.58

Мал. 2.59

Мал. 2.60

Допускається застосовувати спрощене позначення шорсткості поверхні з роз'ясненням його в технічних вимогах креслення (рис. 2.61). При цьому використовують знак і малі літери російського алфавіту в алфавітному порядку, без повторень і, як правило, без пропусків.

Мал. 2.61

Шорсткість поверхні по ГОСТ 2789-73 характеризується шістьма параметрами:

Я а - середнє арифметичне відхилення профілю, мкм;

Л. - висота нерівностей профілю по десяти точках, мкм;

/? Тах "найбільша висота нерівностей профілю, мкм;

 • - середній крок нерівностей;
 • 5 - середній крок місцевих виступів профілю;
 • - відносна опорна довжина профілю, де р - значення рівня перетину профілю.

Числові значення параметрів шорсткості наведені в табл. П.75, П.76. Параметри шорсткості відносяться до нормального перетину.

Вимоги до шорсткості поверхні повинні встановлюватися шляхом вказівки параметра шорсткості (одного або декількох з перерахованих вище шести параметрів), числового значення обраного параметра і базової довжини, на якій відбувається визначення параметра.

У більшості випадків в проектах досить проставляти один з двох перших, зазначених вище, параметрів - Я а чи Я., причому параметр Я а найбільш прийнятний.

Якщо параметри Я а , Я., /? Піх визначаються відповідно до табл. П.75, П.76 на базових довжинах, які відповідають базовим довжинах по ГОСТ 2789-73, то ці базові довжини не вказуються у вимогах до шорсткості.

При необхідності встановлюються вимоги до напрямку нерівностей поверхні (табл. 2.15), до способу або послідовності способів отримання (обробки) поверхні.

Напрямок розтину не обмовляється, якщо вимоги технічної документації відносяться до напрямку перетину на поверхні, яке відповідає найбільшим значенням висотних параметрів.

Значення параметрів шорсткості поверхні виробів, в залежності від їх призначення, характеру з'єднання деталей, розмірів, різних видів обробки, наведені в табл. 2.16 і п.75-п.86.

Значення параметрів шорсткості в позначенні записують за такими правилами:

• значення параметра Я (1 вказують без символу (наприклад 1,25), а інших

параметрів - після відповідного символу (наприклад, /?.40);

• при вказівці більше одного параметра шорсткості їх значення записують

зверху вниз (рис. 2.57) в наступному порядку:

 • - параметр висоти нерівностей профілю,
 • - параметр кроку нерівностей профілю,
 • - відносна опорна довжина профілю;
 • • при вказівці Я а чи Я : базову довжину в позначенні нс призводять, якщо визначення параметра проводиться за нормами по ГОСТ 2789-73;
 • • вид обробки вказують тільки в тому випадку, якщо він є єдино можливим для отримання необхідної якості поверхні;
 • • при необхідності вказуються напрямки нерівностей (по ГОСТ 2.309-73).

Таблиця 2.15

Типи напрямків нерівностей поверхонь

2.4.З.4.З. Вибір і вказівка на кресленні шорсткості поверхні

Вибір параметрів шорсткості слід проводити з урахуванням призначення і експлуатаційних властивостей поверхні деталі. Необхідно враховувати і раціональність методу обробки.

З висотних параметрів бажано призначати Я а . Найбільші допустимі значення цього параметра рекомендується встановлювати з наступних умов:

 • • при допуск форми 60% від допуску розміру Т р Я а <0,057 ^;
 • • при допуск форми 40% від допуску розміру Т р Я а <0,025Т р .

При необхідності нормувати параметр Я ,:

 • • при допуск форми 60% від допуску розміру Т р Я. <0,2 Т р
 • • при допуск форми 40% від допуску розміру Т р Я, <0,1 Т р .

Співвідношення при допуск форми 60% відповідають нормальній (Н) відносної геометричної точності, при 40% - підвищеної (П).

Орієнтовно шорсткість поверхні можна призначати, використовуючи дані табл. 2.16.

Таблиця 2.16

Параметри шорсткості в залежності від характеру і призначення поверхонь виробів

Параметри шорсткості, мкм

Характеристика і призначення поверхні

Я.

Я. 1250 Я. 630

Поверхні виливків, одержуваних литтям в землю; зварних швів

Я, 320 Я г 160

Поверхні: дуже грубі, що не піддаються механічній обробці; виливків підвищеної якості, отриманих литтям у землю. Неробочі контури деталей (зачищення поверхні виливків, поковок)

Я. 100

Поверхні отворів і фасок з-під свердла, зенковок. Оброблення кромок під зварювання

Я. 80

Поверхні: грубі, не стикаються один з одним, деталей експлуатаційного і технологічного обладнання, пристосувань; бічних і задніх стінок шасі, обшивок; наскрізних отворів квалитета 14 під болти, гвинти, заклепки та ін.

Я. 40

Поверхні: кронштейнів, муфт, втулок, кілець, фланців, коліс і інших деталей, не стикаються з іншими поверхнями і не використовуються в якості технологічних баз; вільні поверхні пружин стиснення; наскрізних отворів квалитета 12 під болти, гвинти, заклепки та ін.

Я, 20

Поверхні: деталей, прилеглих до інших поверхонь; НЕ труться і нс піддаються зносу; опорних площин корпусів, кронштейнів, кришок; торців бобишек; Зенковать під гвинти. Канавки, фаски, галтелі валів. Неробочі поверхні пазів шпон на валах

Я. 0,1

Поверхні базові точних приладів

Продовження табл. 2.16

Параметри шорсткості, мкм

Характеристика і призначення поверхні

до

Я а 100-50

Неробочі контури деталей. Поверхні деталей, що встановлюються на бетонних, цегляних і дерев'яних підставах

"" 25

Отвори на прохід кріпильних деталей. Виточки, проточки, отвори олійних каналів на силових валах, кромки деталі під зварні шви. Опорні поверхні пружин стиснення. Підошви станин, корпусів, лап

я а 12,5

Внутрішній діаметр шліцьових з'єднань (нешліфовані). Вільні неспряжуваних торцеві поверхні валів, муфт, втулок. Поверхні головок гвинтів. Неробочі торцеві поверхні зубчастих і черв'ячних коліс і зірочок. Канавки, фаски, виточки, зенковки, заокруглення і т. П. Болти і гайки нормальної і підвищеної точності (крім різьби)

"" 6,3

Торцеві поверхні під підшипники кочення. Поверхні втулок, кілець, маточин, прилеглі до інших поверхонь, але не є посадочними. Неробочі торці валів, втулок, планок. Шейки валів 12-го квалітету діаметром (80-500) мм. Поверхні отворів 11-го і 12-го квалітету діаметром (18-500) мм

"" 3,2

Канавки під ущільнювальні гумові кільця рухомих і нерухомих торцевих з'єднань. Радіуси заокруглень на силових валах. Поверхні осей для ексцентриків. Опорні площині рейок. Поверхні виступаючих частин швидко обертових деталей. Шейки валів 9-го квалітету діаметром (80-500) мм, 11-го квалітету діаметром (3-300) мм. Поверхні отворів 7-т квалитета діаметром (80-500) мм 9-го квалітету діаметром (18-300) мм, 11-го квалітету діаметром (1-10) мм. Отвори в нерухомих з'єднаннях всіх квалитетов. Отвори в рухомих з'єднаннях 10-го і 11-го квалітетів.

Торцеві поверхні під підшипники кочення 0-го і 6-го класів. Торцеві поверхні втулок, кілець, маточин коліс і шківів. Неробочі поверхні пазів шпон коліс

Я * 2,5

Поверхні (прилягають один до одного, але не труться, високої якості) деталей, граничні відхилення яких знаходяться в межах допусків на неточність виготовлення до 7-го квалітету включно. Бічні поверхні зубів 8-й і 9-го ступенів точності (в тому числі черв'ячних). Робочі поверхні шківів, зірочок і шпонкових пазів на валах

Я а 1,6

Зовнішні діаметри шліцьового з'єднання. Отвори приганяли і регульованих з'єднань (вкладиші підшипників і ін.) З допуском зазору-натягу (25-40) мкм. Циліндри, що працюють з гумовими манжетами. Поверхні, що труться мапонагруженних деталей. Посадочні поверхні отворів і валів під нерухомі посадки. шейки валів

 • 6-го квалітету діаметром (120-500) мм, 8-го квалітету діаметром (6-80) мм. Поверхні отворів 6-го квалітету діаметром (50-500) мм,
 • 7-го квалітету діаметром (10-180) мм, 9-го квалітету діаметром (1-18) мм. Отвори в рухомих з'єднаннях 7-го і 8-го квалітетів. Бічні поверхні зубів коліс 7-го ступеня точності (в тому числі черв'ячних). Робочі поверхні пазів шпон коліс

Продовження табл. 2.16

Параметри шорсткості, мкм

Характеристика і призначення поверхні

Л, 1.25

Поверхні: труться, до яких не пред'являються високі вимоги щодо зносостійкості і стабільності збереження зазору або взаємного розташування, опорні, центруючі; базові, призначені для установки деталей, відхилення яких знаходяться в межах допусків на неточність виготовлення 8 і більше точних квалитетов; муфт зчеплення робочі. Поверхні роз'єму герметичних з'єднань без прокладок. Отвори корпусів під підшипники кочення 0-го і 6-го класів. Поверхні валів під підшипники кочення 0-го і 6-го класів. Бічні поверхні зубів коліс 6-го ступеня точності (в тому числі черв'ячних). Робоча поверхня витка черв'яка черв'ячної передачі 9-го ступеня точності

К, 0,63

Поверхні дзеркала циліндрів, які працюють з гумовими манжетами. Вали в приганяли і регульованих з'єднаннях з допуском зазора- натягу (7-25) мкм. Поверхні, що труться навантажених деталей. Посадочні поверхні 7-го квалітету з тривалим збереженням заданої посадки - осі ексцентриків, точні черв'яки, зубчасті колеса. Парні поверхні бронзових зубчастих коліс. Робочі шийки розподільних валів. Штоки і шийки валів в ущільненнях. шейки валів

 • 5-го квалітету діаметром (30-500) мм, 6-го квалітету діаметром (10 120) мм. Поверхні отворів 5-го квалітету діаметром (3-50) мм,
 • 6-го квалітету діаметром (1-10) мм. Поверхні валів під підшипники кочення 0-го і 6-го класів. Робоча поверхня витка черв'яка черв'ячної передачі 8-го ступеня точності

я * 0,4

Шейки валів 5-го квалітету діаметром понад 1 мм до 30 мм, 6-го квалітету діаметром понад 1 мм до 10 мм. Вали в приганяли і регульованих з'єднаннях (шийки шпинделів, золотники) з допуском зазора- натягу (16-25) мкм.

Отвори приганяли і регульованих з'єднань (вкладиші підшипників) з допуском зазору-натягу (4-7) мкм. Труться елементи сільнонагруженних деталей. Циліндри, що працюють з поршневими кільцями

Я * 0,32

Поверхні: труться, добре протистоять зносу; деталей з підвищеними вимогами до точності і корозійної стійкості; точних кульових з'єднань; ущільнюють. Труться елементи сільнонагруженних деталей (робоча поверхня витка черв'яка черв'ячної передачі 6-й і 7-го ступенів точності). Поверхні валів під гумові манжети

Я, 0,2

Поверхні деталей, що працюють на тертя, від зносу яких залежить точність роботи механізму

Я "0,16

Поверхні: труться, особливо відповідальних деталей; кочення високої якості; площин, для забезпечення контролю яких необхідна Прітіраемость (контроль інтерференційним способом); відображення напрямних; пазів високої точності

Закінчення табл. 2.16

Параметри шорсткості, мкм

Характеристика і призначення поверхні

/г"о.1

Робочі шийки валів прецизійних швидкохідних верстатів і механізмів. Шейки валів в приганяли з'єднаннях з допуском зазору - натягу (2,5-6) мкм. Поверхні отворів прішняемих і регульованих з'єднань з допуском зазору - натягу до 2,5 мкм

0,08

Поверхні: кочення високої точності, наприклад: робочі поверхні підшипників, фрикційних механізмів та ін .; полірованих деталей без гальванічних покриттів з метою підвищення відображення теплових променів

0,04

Поверхні: кочення вищої точності, наприклад робочі поверхні особливо відповідальних підшипників

Згідно ГОСТ 2.309-73 позначення шорсткості поверхні на зображенні вироби слід розташовувати на лініях контуру, виносних лініях або на полицях ліній-виносок.

При вказівці однаковою шорсткості для всіх поверхонь вироби позначення шорсткості поміщають лише в правому верхньому куті креслення (рис. 2.62). Розміри і товщина ліній знака при цьому повинні бути в 1,5 рази більше, ніж в позначеннях, що наносяться на зображення деталі. Однакову шорсткість для частини поверхні

деталі вказують, як на рис. 2.63, 2.64, де умовне позначення (V) показує, що всі поверхні, на яких на зображенні не нанесені позначення шорсткості, повинні мати шорсткість, зазначену перед обозна-

Мал. 2.62

Мал. 2.63

Мал. 2.64

чением (V).

Шорсткість поверхні, не оброблюваної за даним кресленням, слід вказувати так, як показано на рис. 2.64, 2.65. На рис. 2.64 показаний випадок, коли інші поверхні зберігаються в стані поставки, а на рис. 2.65 - коли аналогічні поверхні отримані без зняття матеріалу (наприклад, литтям).

При однаковій шорсткості поверхонь, що утворюють контур, її позначають тільки один раз (рис. 2.66). Якщо шорсткість двох поверхонь, що мають однаковий розмір, різна, то її слід позначати так, як показано на рис. 2.67.

Позначення шорсткості робочих поверхонь зубів зубчастих коліс, шліців і т. П., При відсутності на кресленні їх профілю, умовно наносять на лінії ділильної окружності.

Мал. 2.65

Мал. 2.66

Мал. 2.67

Розташування на кресленні деталі розмірів, позначень баз, допусків форми, шорсткості

Для зручності читання креслення всі відомості, необхідні для виготовлення деталі, повинні бути нанесені на поле креслення в певній системі.

На кресленнях деталей - тіл обертання (коліс, валів, черв'яків, склянок і т. П.) Слід розташовувати:

 • • осьові лінійні розміри - під зображенням деталі в декількох рівнях;
 • • умовні позначення баз - під зображенням деталі;
 • • умовні позначення допусків форми і розташування поверхонь - над зображенням деталі на одному - двох рівнях;
 • • умовні позначення параметрів шорсткості - на верхніх частинах зображення деталі, а на торцевих поверхнях - під зображенням деталі, причому умовні позначення шорсткості мають в безпосередній близькості від розмірної лінії;
 • • полки ліній-виносок, що вказують поверхні для термообробки і покриттів, - над зображенням деталі.
 
Якщо Ви помітили помилку в тексті позначте слово та натисніть Shift + Enter
< Попередня   ЗМІСТ   Наступна >
 
Дисципліни
Агропромисловість
Аудит та Бухоблік
Банківська справа
БЖД
Географія
Документознавство
Екологія
Економіка
Етика та Естетика
Журналістика
Інвестування
Інформатика
Історія
Культурологія
Література
Логіка
Логістика
Маркетинг
Медицина
Нерухомість
Менеджмент
Педагогіка
Політологія
Політекономія
Право
Природознавство
Психологія
Релігієзнавство
Риторика
Соціологія
Статистика
Техніка
Страхова справа
Товарознавство
Туризм
Філософія
Фінанси
Пошук