СПОСОБИ ЗМІЦНЕННЯ ЗУБІВ

При хіміко-термічній обробці відбувається, в основному, зміна структури поверхневого шару матеріалу, в результаті чого підвищуються твердість, зносостійкість і стійкість проти корозії.

Найбільш поширеними видами хіміко-термічної обробки є цементація і азотування (табл. 3.3).

Таблиця 3.3

Види хіміко-термічної обробки стали _____

Хіміко термічна обробка

насичення

елементами

поверхневих

шарів

призначення

Галузь застосування

*

Вуглецем на задану глибину (після цементації рекомендується гарт і низький відпустку)

Отримання поверхневого шару високої твердості 500НУ 600НУ, зносостійкості при наявності в'язкого серцевини деталей. Забезпечує високу навантажувальну здатність і стабільність властивостей.

Недоліки способу - велика викривлення

Підвищення поверхневої твердості 800 # До-1200 # К, знос

Високона- навантажені передачі малих і середніх розмірів різних ступенів точності

Азотування

Азотом на задану глибину (перед азотуванням проводять загартування і високий відпустку)

кістки, межі витривалості, корозійної і ерозійної стійкості деталей.

Забезпечує високу навантажувальну здатність практично без викривлення.

Необхідно спеціальне обладнання для

Швидкохідні точні передачі, що працюють без ударів

ментів

Закінчення табл. 3.3

Хіміко термічна обробка

Насичення елементами поверхневих шарів

призначення

Галузь застосування

високотемпературне

ціанування

(Азотонауглерожіваніе)

Азотом і вуглецем на задану глибину (після ціанування рекомендується поверхневий наклей). Глибина шару азотування не повинна перевищувати (5-6)% перерізу (товщини) деталі

Підвищення поверхневої твердості 650 # Р-850 /// / , зносостійкості, межі витривалості при вигині і контактної витривалості деталей з низьковуглецевих і середньовуглецевих сталей (наприклад 35,40, 35Х та ін.)

Для передач, які відчувають значні динамічні навантаження, застосовувати ціанування не рекомендується

Термообробка металів - процес теплової обробки металів і сплавів з метою зміни їх структури, а, отже, і властивостей, що полягає в нагріванні до певної температури, витримці при цій температурі і послідовному охолодженні із заданою швидкістю.

Способи термообробки зубчастих коліс зі сталі залежать від необхідної несучої здатності зубчастих коліс, марки стали, обладнання та трудомісткості виготовлення.

Основні види термообробки наведені в табл. 3.4.

Таблиця 3.4

Основні види термообробки стали

Вид тер- мообра-

Технологічні процеси при термообробці

призначення

результат

термообробки

область

застосування

Нормалізація (отжиг нормалізаційний)

Нагрівання, витримка і подальше охолодження на спокійному повітрі

Виправлення структури перегрітої стали, зняття внутрішніх напружень в деталях з конструкційних сталей і поліпшення їх оброблюваності; збільшення глибини прокалі- ваності деталей із сталей перед загартуванням

Дозволяє отримати лише низьку навантажувальну здатність.

Використовують для поковок і виливків з середньовуглецевих сталей; зберігає точність при механічній обробці; передачі добре і швидко прірабативаются

Редуктори великих розмірів, індивідуальне виробництво, малонагру- женние передачі

Закінчення табл. 3.4

вид термообробки

Технологічні процеси при термообробці

призначення

результат

термообробки

область

застосування

загартування

безперервна

Нагрівання, витримка і подальше різке охолодження

Отримання в поєднанні з відпусткою високої твердості і зносостійкості сталевих деталей

Підвищує здатність навантаження до середньої. Технологія проста, викривлення помірне. прірабативаются погано

Дрібні тихохідні зубчасті колеса низькою точності

поверхнева

Нагрівання поверхневого шару і подальше швидке охолодження

Для деталей, до яких пред'являють вимоги поверхневої твердості

При нагріванні ТВЧ дає середню навантажувальну здатність при досить простої технології. Передачі погано прірабативаются.

Втрачається точність внаслідок викривлення.

Розміри зубчастих коліс практично нс обмежені. При модулях, менших 5 мм, зуб прожарюється наскрізь

Тихохідні передачі низької точності. Можна збільшити навантажувальну здатність передачі за рахунок поєднання шестерні, загартованої при нагріванні ТВЧ, і поліпшеного колеса

поліпшення

Загартування сталі і подальший високий відпустку (відпуск - нагрівання до 500-680 ° С і подальше повільне або швидке охолодження)

Забезпечення поєднання високої міцності і пластичності при остаточній термообробці деталей з конструкційних сталей, що зазнають в роботі ударні і вібраційні навантаження

Забезпечує властивості, аналогічні одержуваних при нормалізації, але нарізування зубів важче через велику їх твердості. Заготовки - середні за розмірами поковки і відливки з середньовуглецевих сталей

Редуктори середніх розмірів і передачі з невеликими навантаженнями

3.2.2.4. Вимоги до термообробних деталям

Деталі повинні мати максимально прості геометричні форми, без виступаючих гострих граней і різких переходів від одного перерізу до другого.

Перепад між сусідніми діаметрами деталі бажано призначати за рекомендацією:

Необхідно передбачати технологічні припуски на викривлення, які при подальшій обробці дозволяють виправити розміри і форму деталей.

У місцях контролю твердості встановлюють більш широкі допуски на розміри, так як це пов'язано з подальшою зачисткою поверхні деталі.

Шорсткість поверхні деталей, що піддаються остаточній термообробці, повинна бути не менше RA0 (при цементації і азотуванні - не менше R.20). Шорсткість поверхні деталі, на якій проводять контроль твердості, повинна бути до проведення термообробки нс менш R. 20 при завданні твердості в одиницях IIRCе і не менше R a 2,5 - при завданні твердості в одиницях HV.

Для цементованих деталей рекомендується застосовувати конструкційні низьковуглецевих сталі, що містять не більше 0,25% вуглецю. Рекомендована глибина цементованного шару, мм: 0,3-0,6; 0,5-0,8; 0,9-1,2; 1,2-1,5; 1,6-2; 2,1-2,5.

Для збереження твердості загартованого цементованного шару рекомендується припуск па шліфування призначати в таких межах:

  • • не більше 20% глибини шару при повній його глибині до 2 мм;
  • • не більше 25% глибини шару при повній його глибині понад 2 мм.

Для деталей, в яких за умовами експлуатації потрібно міцніша серцевина, допускається застосування сталей з вмістом вуглецю до 0,35%.

Деталі найпростішої форми постійної товщини в основному піддаються загартуванню з нагріванням струмом високої частоти.

Глибина І загартованого шару, в залежності від діаметра деталі d, для діапазону діаметрів (10-100) мм, визначається за формулою:

Отримане значення округлити до стандартного числа (табл. П.50, при цьому округлене значення не повинно відрізнятися від розрахункового більш ніж на 30%).

3.2.2.5. Визначення допустимих напружень матеріалів для зубчастих коліс

У табл. 3.5 наведено алгоритм визначення допустимих напружень матеріалів для зубчастих коліс.

Таблиця 3.5

Алгоритм визначення допустимих напружень матеріалів для зубчастих коліс

Продовження табл. 3.5

Продовження табл. 3.5

Закінчення табл. 3.5

Таблиця 3.6

Межі витривалості ^ т /, і значення Б Гр

Вид термообробки і марки стали

Твердість зубів, НЯС

_Про

° / -1 Пт Ь

на поверхні

в серцевині

цементація

легованих

сталей

стали марок 20ХН2М, 12ХН2, 12ХНЗА і ін.

57-63

32-45

950

1,7

стали марок 18ХТТ, ЗОХГТ, 12Х2Н4А та ін.

57-63

32-45

800

1,7

Нітроцементація легованих сталей

сталь 25ХГМ

57-63

32-45

1000

1,7

стали марок 25ХГТ, ЗОХГТ і ін.

57-63

32 ^ 15

750

1,7

Загартування при нагріванні струмом високої частоти по всьому контуру

стали зниженою прокаливаемости (наприклад, 55ПП)

58-62

28-35

900

1,7

стали марок 60ХВ, 60Х, 60ХН та ін.

54-60

25-35

700

1,7

стали марок 35ХМА, 40Х, 40ХН та ін.

48-60

25-35

600

1,7

Нормалізація або поліпшення

(180-350) ///?

1,35 // Я + 100

1,65

Азотування легованих сталей

24-40

18 # ДСсердц + 50

2,0

Взаімоперевод твердостей по Брінеллю, Роквеллу і Вікерсом наведено в табл. п.6

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >