ЦИЛІНДРИЧНІ ЗУБЧАСТІ ПЕРЕДАЧІ

Загальні відомості

Індекс п встановлений для величин, що відносяться до нормального перетину. Індекс I встановлений для величин, що відносяться до окружного {торця) перетину. У тих випадках, коли не може бути різночитання і неясності, індекси п і / можна виключити.

На рис. 3.1 представлений вихідний контур зубчастих циліндричних коліс евольвентного зачеплення по ГОСТ 13755-81 і конічних коліс з прямими і тангенціальними зубами по ГОСТ 13754-81.

Терміни параметрів нормального вихідного контуру і нормального вихідного виробляє контуру, виражених в частках модуля нормального вихідного контуру, утворюють додаванням слова "коефіцієнт" перед терміном відповідного параметра і знака "*", наприклад з * - коефіцієнт радіального зазору пари вихідних контурів.

Під вихідним контуром коліс (рис. 3.1) мають на увазі контур зубів рейки в нормальному до напрямку зубів перетині.

Модуль т (т ") слід встановлювати по ГОСТ 9563-74 (табл. П.200).

Радіальний зазор з - 0,25т, радіус кривизни перехідної кривої зуба = 0,4т. Допускається збільшення радіусу р /, якщо це нс порушує правильності зачеплення, а також збільшення з до 0,35 / "(при обробці коліс здолбяком і Шевера) і до 0,4 /" (при шліфуванні зубів).

Основні елементи зубчастого зачеплення вказані на рис. 3.2, 3.3.

Щоб підвищити міцність зубів на вигин, знизити контактні напруги на їх поверхні і зменшити знос за рахунок відносного ковзання профілів, рекомендується проводити змішання інструменту для циліндричних (і конічних) зубчастих передач, у яких * 1 г .

Найбільший ефект досягається в наступних випадках:

• при зміщенні передач, у яких шестерня має мале число зубів (г <18),

так як при цьому усувається підріз біля кореня зуба;

• при великих передавальних числах, так як в цьому випадку значно знижується відносне ковзання профілів.

Положення вихідного виробляє контуру щодо нарізається колеса, при якому делительная пряма рейка стосується ділильної окружності колеса, називають номінальним становищем (рис. 3.3, а). Колесо, зуби якого утворені при номінальному положенні вихідною що виконує рейки, називають колесом без зміщення.

Якщо вихідна виробляє рейка в станочном зачепленні зміщена з номінального положення і встановлена так, що се делительная пряма нс стосується ділильної окружності нарізається колеса, то в результаті обробки вийде колесо зі зміщенням.

Відстань від ділильної прямий вихідною що виконує рейки (або результат- нот контуру) до ділильної окружності колеса є величиною зміщення.

Ставлення зміщення вихідного контуру до розрахункового модулю називають коефіцієнтом зсуву х.

Якщо делительная пряма лінія вихідного контуру не перетинає делительную окружність зубчастого колеса і не стикається з нею (рис. 3.3, б) - зміщення називають позитивним (х> 0).

Мал. 3.1

Якщо делительная пряма лінія вихідного контуру перетинає делительную окружність зубчастого колеса (рис. 3.3, в), зміщення називають негативним (* <0).

Мал. 3.2

При номінальному положенні вихідного контуру зсув дорівнює нулю (.р = 0). Коефіцієнт зміщення х забезпечується установкою інструменту щодо заготовки зубчастого колеса в станочном зачепленні.

Значення найменшого числа зубів г т4п зубчастого колеса з коефіцієнтом

зміщення х = 0 при станочном зачепленні з вихідною що виконує рейкою наведені в табл. П.199.

Коефіцієнти зміщення у зубчастих коліс рекомендується вибирати:

  • • для прямозубой передачі - по табл. П. 195;
  • • косозубой і шевронною передач - по табл. П. 196.

Основні елементи зубчастого зачеплення зі зміщенням вказані на рис. 3.4, на якому представлено зачеплення зубчастого колеса зі зміщенням вихідної виробляє рейкою в перерізі, паралельному торця, і на рис 3.5, на якому показана товщина зуба по постійній хорді і висота до постійної хорди в нормальному перетині.

Мал. 3.3

Мал. 3.4

Мал. 3.5

Косозубая передача працює більш плавно і передає велику потужність, ніж прямозубая, при тих же габаритних розмірах.

Недоліком косозубих передач є що виникає в зачепленні осьова сила Р а .

Лінії зубів мають праве або ліве напрямок.

Правою називають таку лінію, точка на якій рухається за годинниковою стрілкою при видаленні уздовж зуба, якщо дивитися на колесо з боку його торця (рис. 3.6).

Кути нахилу двох сполучених коліс рівні.

Схема розгортки делительного циліндра зубчастого колеса показана на рис. 3.7.

Основні елементи і параметри зубчастих шестерні і колеса внутрішнього зачеплення показані на рис. 3.8.

На рис. 3.9 приведена схема вимірювання довжини загальної нормалі колеса з внутрішнім зачепленням.

На рис. 3.10 наведені основні елементи при визначенні положення ролика (кульки) в западині колеса з внутрішніми зубами.

Лінії гвинтових зубів коліс

Мал. 3.6. Лінії гвинтових зубів коліс: а - права: б-девая

Мал. 3.7

Мал. 3.8

Мал. 3.9

Мал. 3.10

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >