ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ КРЕСЛЕНЬ

Правила виконання креслень зубчастих циліндричних коліс встановлено ГОСТ 2.403-75.

На кресленні циліндричного зубчастого колеса повинні бути:

 • • зображені види і розрізи циліндричного колеса;
 • • нанесена необхідна текстова частина;
 • • вказані габаритні та інші розміри, необхідні для виготовлення колеса;
 • • умовні позначення баз;
 • • допуски форми та розташування поверхонь;
 • • параметри шорсткості;
 • • технічні вимоги:
 • • вимоги до матеріалу, заготівлі, термічній обробці;
 • • вказівки про розміри (розміри для довідок, радіуси заокруглень і т. П.);
 • • не вказані граничні відхилення розмірів;
 • • параметри, що характеризують зубчастий вінець:
 • - діаметр вершин зубів;
 • - ширина зубчастого вінця;
 • - розмір фасок або радіуси кривизни ліній притуплення на крайках зубів (допускається вказувати в технічних вимогах креслення замість вказівки їх на зображенні зубчастої деталі);
 • - шорсткість бічних поверхонь зубів.

Таблиця параметрів (рис. 3.20, 3.21) повинна складатися з трьох частин, які розділяються суцільними основними лініями.

Мал. 3.21

Мал. 3.20

Перша частина містить основні параметри для нарізування зубів, в якій повинні бути вказані:

 • • модуль;
 • • число зубів колеса;
 • • кут нахилу зуба;
 • • напрямок лінії зуба з

написом "Ліве", "Правое" або "Шеврон";

 • • вихідний контур (для стандартного контуру вказується посилання на відповідний стандарт, для нестандартного контуру вказується величина кута профілю);
 • • коефіцієнт висоти головки;
 • • коефіцієнт радіального зазору і коефіцієнт радіуса кривизни перехідної кривої;
 • • коефіцієнт зміщення з відповідним знаком; при відсутності зміщення слід проставляти 0;
 • • ступінь точності і вид сполучення по нормам бічного зазору.

У другій частині таблиці параметрів вінця наводять дані для контролю взаємного положення різнойменних профілів зубів (в даному курсовому проекті не розробляються).

У третій частині таблиці повинні бути приведені довідкові дані:

 • • ділильний діаметр;
 • • для коліс вказують позначення сполучається шестерні або рейки;
 • • при необхідності приводять інші довідкові дані, (наприклад: крок зачеплення, осьової крок, хід зуба, розміри елементів зубів для контролю).

Якщо зубчасте колесо має два і більше вінця, то кожен вінець і відповідна колонка таблиці повинні бути позначені однією великою літерою українського алфавіту (рис. 3.21,3.25).

Позначення даних в таблиці - по ГОСТ 2.403-75.

Невикористані рядки в табл, може бути виключений або прокреслювати. При зображенні видів і перетинів зубчастих циліндричних коліс слід керуватися такими основними правилами.

1. Зуби коліс викреслюють в осьових розрізах і перетинах.

В інших випадках зуби і витки не креслить і зображувані деталі обмежують поверхнями виступів (рис. 3.22-3.25).

Якщо необхідно показати профіль зуба, викреслюють зуб на виносному елементі; допускається показувати їх на обмеженій ділянці зображення деталі (рис. 3.23).

 • 2. Кола і утворюють поверхонь виступів зубів показують суцільними основними лініями, в тому числі і в зоні зачеплення (рис. 3.22-3.25).
 • 3. На кресленнях зубчастих коліс показують ділильні окружності, ділильні лінії. утворюють ділильних циліндрів (рис. 3.22-3.25).
 • 4. На складальних кресленнях зубчастих передач показують початкові окружності, початкові лінії, що утворюють початкових поверхонь (рис. 3.24).
 • 5. Ділильні, початкові, розрахункові окружності, а також лінії і утворюють ділильних, початкових і розрахункових поверхонь, показують штрих-пунктирними тонкими лініями (рис. 3.22-3.25).
 • 6. Кола і утворюють поверхонь западин зубів в розрізах і перетинах показують на всьому протязі суцільними основними лініями.

На видах циліндричних зубчастих коліс допускається показувати окружності і утворюють поверхонь западин зубів або витків, при цьому їх наносять суцільними тонкими лініями (рис. 3.22-3.25).

7. Якщо січна площина проходить перпендикулярно до осі зубчастого колеса, то зубчасті колеса допускаегся показувати не кавалками; при необхідності показати їх кавалками, застосовують місцевий розріз і проводять штрихування до лінії поверхні западин.

Якщо січна площина проходить через осі обох зубчастих коліс, що знаходяться в зачепленні, то на розрізі в зоні зачеплення зуб одного з коліс (переважно ведучого) показують розташованим перед зубом сопрягаемого колеса (рис. 3.24, а).

У перерахованих випадках невидимі контури допускається не наносити, якщо це не ускладнює читання креслення.

Мал. 3.22

Мал. 3.23

Мал. 3.24

Мал. 3.25

8. Якщо необхідно показати напрямок зубів зубчастого колеса, то на зображення поверхні зубів наносять (як правило, поблизу осі) три суцільних тонких лінії з відповідним нахилом.

На зображенні зубчастого зачеплення напрямок зубів вказують тільки на одному з елементів зачеплення (рис. 3.24, б, в, г).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >