КОНСТРУЮВАННЯ ВАЛІВ-ШЕСТЕРЕНЬ

Використовуються два конструктивних поєднання шестерень зубчастих передач з валом:

 • • вал-шестерня - шестерня виготовляється заодно з валом (рис. 3.32,3.33);
 • • шестерня з'єднується з валом за допомогою шпонкових, шліцьових та інших сполук (насадна шестерня).

Мал. 3.32

Якість (жорсткість, точність та ін.) Вала-шестерні буде вищою, а вартість виготовлення нижче, ніж сумарна вартість вала і насадной шестерні, тому їх використовують досить часто.

Крім того, вали- шестерні використовують при шестернях невеликого діаметра (щодо діаметра вала), коли неможливо застосувати з'єднання, що передають крутний момент з шестерні на вал або навпаки.

Основним недоліком цієї конструкції є те, що при виході з ладу зубчастого вінця доводиться міняти і вал.

На рис. 3.32, а показана конструкція валу-шестерні, яка забезпечують нарізування зубів з вільним виходом інструменту.

При великих передавальних числах зовнішній діаметр шестерні, як правило, мало відрізняється від діаметра вала і вали-шестерні конструюють по рис. 3.32, 6. У цьому випадку зуби нарізають на поверхні вала. Бажано уникати врізних шестерень, так як в цьому випадку ускладнюється зубофрезерування і шліфування зубів.

На рис. 3.33 показана конструкція консольного валу-шестерні. Така конструкція досить часто використовується для циліндричної передачі внутрішнього зачеплення.

Мал. 3.33

ДОПУСКИ ЦИЛІНДРИЧНИХ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ

Допуски поширюються на евольвентні циліндричні зубчасті передачі зовнішнього і внутрішнього зачеплення з прямозубими, косозубимі і шевронними зубчастими колесами з ділильним діаметром до 4000 мм, шириною вінця або полушеврона до 400 мм, з модулем зубів від 1 до 16 мм і з вихідним контуром по ГОСТ 13755- 81.

З.2.З.7.1. Ступені точності н вила сполучень
 • 1. Ступені точності зубчастих коліс і передач позначають в порядку убування точності цифрами 5, 6, 7, 8, 9, 10.
 • 2. Для кожного ступеня точності зубчастих коліс і передач встановлені норми:
  • • кінематичної точності;
  • • плавності роботи;
  • • контакту зубів коліс і передач.
 • 3. Допускається комбінування норм кінематичної точності коліс і передач, норм плавності роботи і норм контакту зубів різних ступенів точності.
 • 4. При комбінуванні норм різних ступенів точності норми плавності роботи зубчастих коліс і передач можуть бути не більше ніж на два ступені точніше або на одну ступінь грубіше норм кінематичної точності.

Норми контакту зубів можуть призначатися за будь-яким ступенями, більш точним, ніж норми плавності роботи зубчастих коліс і передач, а для передач з коефіцієнтом осьового перекриття з р <1,25 - також і па одну ступінь грубіше норм плавності.

5. Незалежно від ступеня точності зубчастих коліс і передач види сполучень зубчастих коліс у передачі наведені в табл. 3.18.

Таблиця 3.18

Види сполучень і величини гарантованих бічних зазорів

Види допуску на бічний зазор позначають в порядку його зростання буквами d, с, b, a, z, у, х.

При відсутності спеціальних вимог до партії або до комплекту передач видам сполучень D, С, В нА відповідають види допуску d, с, b і а.

 • 6. Норми бічного зазору і відповідність між видом сполучення зубчастих коліс в передачі і видом допуску на бічний зазор дозволяється змінювати, використовуючи при цьому і види допуску z, у і х.
 • 7. Точність виготовлення циліндричних зубчастих коліс і передач визначається ступенем точності, а вимоги до бічного зазору - видом сполучення за нормами бічного зазору.
 • 8. ГОСТ 1643-81 передбачає:
  • • допуски на ділильні діаметри до 6300 мм;
  • • ширину вінця або полушеврона до 1250 мм;
  • • модулі зубів до 56 мм;
  • • ступеня точності 1,2, 3,4, 5, 11, 12;
  • • види сполучень Е і Н
  • • додаткові види норм.

Ступені точності 11 і 12 застосовуються для зубчастих коліс без механічної обробки по бічних поверхнях зуба.

 • 9. Галузевий стандарт міністерства верстатобудівної та інструментальної промисловості ОСТ 2 Н36-1-74 передбачає:
  • • ступеня точності 5-9;
  • • один вид сполучення - В.

Приклади позначення:

 • 1. Точність передачі зі ступенем точності за всіма трьома нормам, з видом сполучення коліс С і відповідністю між видами сполучення та допуску на бічний зазор:
 • 7-С ГОСТ 1643-81.

Примітка. Для передач, у яких величина гарантованого бічного зазору не відповідає жодному із зазначених видів сполучень, буква, що позначає вид сполучення, не вказується.

В цьому випадку вказують:

 • • величину прийнятого гарантованого бічного зазору в мкм;
 • • вид допуску на бічний зазор.
 • 2. Точність передачі зі ступенем точності 7, гарантованим боковим зазором 600 мкм (що не відповідає жодному із зазначених видів сполучення для заданого міжосьової відстані 450 мм) і допуском на бічній зазор виду у:
 • 7- 600 у ГОСТ 1643-81

При комбінуванні норм різних ступенів точності і зміні відповідності між видом сполучення і видом допуску на бічний зазор точність зубчастих коліс і передач позначають послідовним написанням трьох цифр і двох літер. Між собою і від разом пишуться букв цифри поділяються тире.

Перша цифра позначає ступінь по нормам кінематичної точності. Друга цифра позначає ступінь по нормам плавності роботи.

Третя цифра позначає ступінь по нормам контакту зубів.

Перша буква позначає вид сполучення.

Друга літера позначає вид допуску на бічний зазор.

Приклад позначення:

Точність передачі зі ступенем 8 по нормам кінематичної точності, зі ступенем 7 по нормам плавності роботи, ступенем 6 по нормам контакту зубів, з видом сполучення коліс В і видом допуску на бічний зазор а:

8- 7-6-Ва ГОСТ 1643-81.

З.2.З.7.2. норми точності

1. Допуски і відхилення за нормами кінематичної точності, нормами плавності роботи і нормам контакту зубів для різних ступенів точності зубчастих коліс і передач; встановлюються по табл. 11.204-11.209.

Значення в дужках дані для довідок.

 • 2. Показниками кінематичної точності є:
  • • для зубчастих коліс:

/ у ,, і У Нг - при ступенях точності 6, 7, 8;

Г "і Уц> ~ при ступенях точності 6, 7, 8;

/ У '- при ступенях точності 9, 10;

Г п . - при ступенях точності 7, 8 і діаметрах зубчастих коліс понад 1600 мм, а також при ступенях точності 9, 10 і при будь-яких діаметрах зубчастих коліс;

 • • для передач:
 • - при ступенях точності 6, 7, 8.

Примітка. Допускається, щоб одна з величин, що входять в комплекс, перевершувала граничне значення, якщо сумарний вплив обох величин не перевищує / у .. 3.1 Покажчики плавності роботи:

• при ступеня точності 6, 7, 8 з коефіцієнтом осьового перекриття ер не менше

зазначеного в табл. 3.19:

- для зубчастих коліс:

Лаг і / г - при ступенях точності 6, 7, 8;

//> "- при ступенях точності 7, 8;

- для передач:

/ 2ког - при ступенях точності 6, 7, 8.

Для ступенів точності 6, 7, 8 з коефіцієнтом осьового перекриття ер, меншу за зазначену в табл. 3.19, і ступенів точності 9, 10 при будь-якому показнику плавності роботи:

• для зубчастих коліс:

/ РЬг і - при ступенях точності 6, 7, 8;

/ Р1г - при ступенях точності 6, 7, 8;

/ Г - при ступенях точності 6, 7, 8, 9, 10;

• для передач:

Лгог - при ступенях точності 6,7, 8.

Примітка. Натомість відхилення кроку в якості одного з показників можна застосовувати різницю кроків У рг .

Таблиця 3.19

Коефіцієнт осьового перекриття в залежності від ступенів точності

ступінь точності

6

7

8

Ч

2

2,5

8,5

 • 4. Показниками, що визначають контакт зубів в передачі, є:
  • • для зубчастих коліс:
  • - з коефіцієнтом осьового перекриття 8р понад 1,25:

Ррхнг і р кг Р рх "г І / РЬ ,;

- з коефіцієнтом осьового перекриття 8р до 1,25:

або / V;

 • • для передач:
 • - з нерегульованим розташуванням осей:

* Сумарне пляма контакту / г і /;

- з регульованим розташуванням осей:

* Сумарне пляма контакту.

Примітка. Допускається оцінювати точність зубчастих коліс за сумарним плямі контакту їх зубів із зубами вимірювального зубчастого колеса. При цьому відносні розміри сумарного плями контакту повинні бути відповідно збільшені в порівнянні з вказаними в табл. П.209.

 • 5. Залежності граничних відхилень і допусків від геометричних параметрів зубчастих коліс дані в табл. П.216.
 • 6. У табл. П.217 наведені поля допусків діаметра вершин зубів (1 а і ширини зубчастого вінця Ь циліндричних коліс, а в табл. П.218 наведені допуски на торцеве биття зубчастого вінця циліндричних коліс при с / = 100 мм з модулем / м / 1 мм.
3.2.3.7.3. Норми бічного зазору
 • 1. Величини гарантованого бічного зазору у п т | п і граничних відхилень міжосьової відстані / а для різних видів сполучень встановлюються, незалежно від ступенів точності і їх комбінування, по табл. П.210.
 • 2. Показниками, що забезпечують гарантований бічний зазор, є:
  • • для зубчастих коліс - А ^ Уте (табл. П.211-П.213) або А се (табл. П.214);
  • • для передач з нерегульованим розташуванням осей - / а
  • • для передач з регульованим розташуванням осей - j n т ш.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >