МАРКУВАННЯ ПІДШИПНИКІВ КОЧЕННЯ

Маркування підшипників складається з їх умовного позначення відповідно до ГОСТ 3189-89 і умовного позначення підприємства-виготовлювача.

ГОСТ 3189-89 встановлює систему умовних позначень підшипників і поширюється на кулькові і роликові підшипники (крім роликових і голчастих підшипників без кілець по ГОСТ 4060-78 і ГОСТ 24310-80).

Маркування в залежності від застосовуваного технологічного процесу наносять на будь-які поверхні підшипника, крім поверхонь кочення, будь-яким способом, що не викликає корозії підшипників.

Основне умовне позначення підшипника складається з семи основних знаків, що позначають наступні ознаки:

 • • розмірну серію ширини;
 • • конструктивне виконання;
 • • тип підшипника;
 • • клас точності;
 • • розмірну серію діаметрів;
 • • внутрішній діаметр підшипника.

Основне умовне позначення підшипника характеризує основне виконання:

 • • з кільцями і тілами кочення з підшипникової сталі ШХ15;
 • • класу точності 0;
 • • з сепаратором, встановленими для основного конструктивного виконання згідно з галузевою документації.

Порядок розташування знаків основного умовного позначення для підшипників з діаметром отвору від 10 до 500 мм підшипників наведено на наведеній нижче схемі.

Додаткові знаки умовного позначення розташовують праворуч і ліворуч від основного умовного позначення. Додаткові знаки праворуч починають з великої літери, а додаткові знаки ліворуч відокремлені від основного умовного позначення знаком "тире".

Умовне позначення підшипника, що складається з основних знаків і додаткових знаків, є повним умовний позначенням.

Основне умовне позначення є окремим випадком повного умовного позначення.

Розшифровку знаків виконують в порядку перерахування справа наліво.

1. Позначення внутрішнього діаметра підшипника.

Крайні два числових знака справа позначають умовний внутрішній діаметр підшипника.

Умовний внутрішній діаметр позначають часткою від ділення номінального значення цього діаметра на число 5.

Позначення діаметрів отвору підшипників від 10 до 17 мм наведені в табл. 4.4.1.

Таблиця 4.4.1

Внутрішній діаметр підшипника, мм

Умовний внутрішній діаметр

10

00

12

01

15

02

17

03

2. Позначення розмірних серій.

Третій цифровий сигнал справа, що позначає серію діаметрів, спільно з сьомим справа знаком, що позначає серію ширин (висот), позначають розмірну серію підшипника.

Серія ширини (висот), що має знак 0, в умовному позначенні нс вказується.

3. Позначення типів підшипників.

Четвертий числовий знак праворуч позначає тип підшипника.

Типи підшипників встановлені ГОСТ 3395-89 (табл. 4.4.2).

Таблиця 4.4.2

Тип підшипника

четвертий

знак

кулькові

0

Кульковий радіальний сферичний

1

Роликовий радіальний з короткими циліндричними роликами

2

Роликовий радіальний сферичний

3

Роликовий голчастий або з довгими циліндричними роликами

4

Роликовий радіальний з крученими роликами

5

Кульковий радіально-завзятий

6

роликовий конічний

7

Кульковий завзятий або упорно-радіальний

8

Роликовий завзятий або упорно-радіальний

9

4. Позначення конструктивного виконання.

П'ятий і шостий числові знаки праворуч схеми позначають конструктивні виконання підшипників, які для кожного типу підшипників по ГОСТ 3395- 89 позначають цифрами від 00 до 99.

Позначення серії ширин, конструктивного виконання і типу підшипника, що має знак 0 (00), стоїть лівіше за останню значущу цифру, опускають, якщо серія ширин позначена знаком 0. У цьому випадку умовне позначення підшипника може складатися з двох, трьох або чотирьох цифр.

Приклади основних умовних позначень:

 • 32205 - підшипник роликовий радіальний з короткими циліндричними роликами без бортів на внутрішньому кільці з діаметром отвору 25 мм, серії діаметрів 2, серії ширин 0;
 • 4074103 - підшипник радіальний роликовий голчастий з масивними кільцями з діаметром отвору 17 мм, серії діаметрів 1, серії ширин 4.

У табл. П.155-П. 160 наведені параметри найбільш поширених типорозмірів підшипників кочення.

При виборі типу і розмірів шарико- і роликопідшипників враховують такі чинники:

 • • значення і напрям навантаження (радіальна, осьова, комбінована);
 • • характер навантаження (постійна, змінна, ударна);
 • • частоту обертання кільця підшипника;
 • • необхідну довговічність (термін служби, виражений в годинах або мільйонах обертів);
 • • навколишнє середовище (температуру, вологість, кислотність і т. П.);
 • • особливі вимоги, обумовлені конструкцією вузла машини або механізму (необхідність самоустанавліваемості підшипника в опорі з метою компенсації перекосів вала або корпуса, забезпечення переміщення вала в осьовому напрямку і т. П.).

Коефіцієнти тертя і допустимі окружні швидкості для стандартних підшипників наведені в табл. П.161.

Коефіцієнт тертя підшипників кочення визначають, як відношення окружної сили тертя на діаметрі з1 вала до діючої на підшипник навантаженні

де / ^ р - момент тертя, Н мм; с / - діаметр вала, мм.

Допустиму частоту обертання оцінюють величиною умовної окружної швидкості у 0 по центровий лінії тіл кочення або по середньому діаметру підшипника </ = 0,5 (Л + <Л:

де (I - внутрішній діаметр підшипника; Про - зовнішній діаметр підшипника; у 0 - умовна окружна швидкість; п - частота обертання обертового кільця підшипника, об / хв.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >