КОНСТРУКЦІЇ ВАЛІВ

Шпонкові пази, різьблення під настановні гайки, поперечні наскрізні отвори під штифти або отвори під установочні гвинти, канавки, а також різкі зміни перетинів вала викликають концентрацію напруг, що зменшують його міцність від утоми. Тому, але можливості, слід уникати елементів, що викликають концентрацію напруг.

При проектуванні вала слід користуватися рекомендаціями, викладеними в розд. 5.3.4.

Вхідні (швидкохідні) вали

5.З.5.1.1. Вхідні (швидкохідні) вали-шестерні

Швидкохідні вали-шестерні мають вхідні кінцеві ділянки, ділянки для установки підшипників і ділянки, на яких нарізають зуби шестерень циліндричних або конічних зубчастих передач.

Огляд конструкцій валів-шестерень наведено в розд. 3.2.3.6 і 3.2.4.5, а валов- черв'яків - в розд. 3.3.2.6.

Визначення діаметрів валів в місцях установки підшипників і вхідних консольних ділянок розглянуто в розд. 5.3.2.

Зуби НЕ консольного валу-шестерні циліндричної зубчастої передачі нарізають на середній ділянці вала. Діаметр його найчастіше визначається розміром </ б | , Величину якого знаходять з умови надійного контакту торців вала і внутрішнього кільця підшипника. Конструкція вала в цьому місці залежить від передавального числа і величини міжосьової відстані передачі.

При невеликих передавальних числах і відносно великій межоссвом відстані діаметр окружності западин шестерні більше діаметру </ б1 вала (рис. 5.9, а).

При великих передавальних числах і відносно малому міжосьовій відстані діаметр с! (] << / б1 , тоді конструкцію вала виконують але одному з вари-

антів, показаних на рис. 5.9, б, в, г, передбачаючи ділянки виходу фрези, нарізані зуби. Діаметр Д }) фрези приймають в залежності від модуля т.

ш, мм

2-2,25

2,5-2,75

3-3,75

4-4,5

5-5,5

6-7

Аь, мм

90

100

112

125

140

125

Довжину ділянки / вих визначають графічно.

Іноді зовнішній діаметр А а шестерні виявляється менше діаметра * / б1 . У цих випадках обточують вал в середній частині по зовнішньому діаметру шестерні (рис. 5.9, б, г). Ділянка виходу фрези допускається поширювати на торець вала, за яким встановлюється підшипник кочення (рис. 5.9, г).

Мал. 5.9

Компонування вузлів валу-шестерні циліндричної внутрішнього зачеплення і конічної передач досить часто виконують, розташовуючи шестерню консольно щодо підшипникових опор (рис. 5.10, 5.11). Регулювання підшипників в цих випадках виробляють переміщенням по валу підшипників:

  • • переміщенням по валу підшипників за допомогою круглої шлицевой гайки (3) з подальшим її стопоріння багатолапчата шайбою (4) (рис. 5.10);
  • • зміною сумарної товщини регулювальних прокладок (1) (рис. 5.11). Зміною сумарної товщини регулювальних прокладок (2) в невеликих

межах регулюють осьове положення шестерні, що особливо важливо при регулюванні конічного зачеплення.

Для виходу резьбонарезного інструменту при нарізанні різьби на валу передбачають канавки, розміри яких наведені в табл. П.113. Основне застосування мають канавки по типу I. Канавки по типу II застосовують при малій втомної міцності вала.

Також на валу виконують канавку під язичок стопорною шайби (табл. П.127).

Мал. 5.11

5.3.5.1.2. Вхідні (швидкохідні) вали з насадной шестернею

Компонування вузлів швидкохідних валів з насадной шестернею, що знаходиться між опорами, аналогічні компонування тихохідних валів (розд. 5.3.5.2).

Компонування вузлів шестерні конічної передач виконують аналогічно схемам, представленим на рис. 5.10, 5.11, вводячи додаткове торцеве кріплення шестерні. Інші варіанти кріплення представлені на рис. 5.12.

Можливе використання прорізний (корончатой) шестигранною гайки зі шплинтом, характе

Мал. 5.12.

ристики яких наведені в табл. П.296. Приклад виконання подібного вузла наведено на рис. 5.13.

Компонування вузла вала з насадной шестернею циліндричної передачі внутрішнього зачеплення відрізняється від компонування вузла швидкохідного вала з насадной конічної шестернею тим, що в таких передачах з метою зменшення консольного вильоту тихохідного колеса торцеве кріплення шестерні доцільно компонувати всередині шестерні. Приклад виконання подібного вузла наведено на рис. 5.14.

Мал. 5.13

Мал. 5.14

Вихідні (тихохідні) вали

5.З.5.2.1. Вихідні (тихохідні) вали з розташуванням колеса між підшипниками

Тихохідні вали мають кінцеву ділянку, в середній частині вала між підшипниковими опорами розміщують зубчасте колесо.

Типові конструкції вузлів з тихохідними валами представлені на рис. 5.15-5.19.

У сполученні колеса з валом використана посадка з натягом (рекомендації по посадкам коліс см. В розд. 2.4.3.1.3). Підшипники встановлені до упору в торці вала.

Між правим (за схемами) підшипником і колесом встановлена дистанційна втулка.

На рис. 5.15-5.17 втулка встановлена відповідно до рекомендацій розд. 4.2.2.4 (рис. 4.6) по діаметру поверхні сполучення вала з колесом.

Мал. 5.15

На рис. 5.18 втулка встановлена по діаметру поверхні сполучення вала з підшипником.

Варіант по рис. 5.15-5.17 переважно в порівнянні з варіантом на рис. 5.18, так як в цих випадках центрування колеса щодо вала при його монтажі значно простіше.

Мал. 5.16

Мал. 5.17

Вали слід конструювати по можливості з мінімальним числом уступів. У цьому випадку досягається істотне скорочення витрати металу на виготовлення вала, що особливо важливо в умовах великосерійного виробництва.

Для підвищення технологічності конструкції радіуси жолобників і розміри фасок на одному валу бажано приймати однаковими.

Ширину канавок для виходу інструменту також потрібно приймати однаковою. Якщо на валу передбачено кілька шпонкових пазів, то для зручності фрезерування їх розташовують на одній що утворює вала і виконують однієї ширини, обраної за меншим діаметру вала.

Для зменшення номенклатури шліцьових фрез і скорочення часу на їх перестановку розміри шліців на різних ділянках вала приймають однаковими.

Мал. 5.18

5.З.5.2.2. Вихідні (тихохідні) вали з консольним розташуванням колеса

У деяких випадках, наприклад, при застосуванні циліндричних передач з внутрішнім зачепленням або конічних передач з невеликим значенням передавального числа не представляється можливим використовувати схему вала з розташуванням вихідного колеса між опорами. У цьому випадку доводиться використовувати консольне розташування колеса.

При конструюванні таких вузлів можна використовувати рекомендації, наведені в розд. 5.3.5.1.2.

Приклад подібної конструкції наведено на рис. 5.19.

Мал. 5.19

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >