РОЗРАХУНОК ВАЛІВ НА СТАТИЧНУ МІЦНІСТЬ

Розрахунок вала на статичну міцність зводиться до визначення напружень і до визначення коефіцієнта безпеки і порівняно отриманих значень з допустимими.

Напруження в найбільш небезпечному перерізі вала визначають за формулою

де М - максимальний згинальний момент, Нм; Т - крутний момент, що підводиться до валу, Нм; IV - момент опору, мм 3 ; ст - напруги в найбільш небезпечному перерізі вала, Н / мм 2 ; з р - допустимі напруження для матеріалу вала, Н / мм 2 .

Значення моментів опору різних видів перетинів наведені в табл. П.184.

де про т - межа плинності матеріалу валу, Н / мм; значення про т наведені в табл. П.2; 5 Т - допустимий коефіцієнт безпеки за межею текучості.

Коефіцієнт безпеки за межею текучості визначається за наведеною нижче формулою, і його величина, отримана в результаті розрахунку, порівнюється з допустимою величиною.

де

У формулах (5.31), (5.32):

Л / тах - найбільше значення згинального моменту в перерізі, Нм; Т тах - найбільше значення крутного моменту в перерізі, Нм; £> тах - найбільше значення перерізують сили в розраховується перерізі, Н; з т , т. р - межа плинності матеріалу валу по нормальних і дотичних напруг, Н / мм 2 (табл. П.2); А - площа розглянутого перетину, мм 2 .

Для більшості редукторних і приводних валів найбільші короткочасні навантаження пропорційні довготривалим. У цьому випадку для визначення короткочасних навантажень досить помножити значення довготривалих розрахункових зусиль на коефіцієнт пропорційності, який може бути прийнятий рівним відношенню пускового моменту приводного електродвигуна до номінального моменту.

РОЗРАХУНОК ВАЛІВ ПА ВИТРИВАЛІСТЬ

У декількох (найбільш небезпечних) перетинах вала, обираних з урахуванням концентраторів і епюр моментів, визначають величину коефіцієнта безпеки (коефіцієнта запасу міцності) на витривалість 5 і порівнюють се з допустимою величиною Б р :

де 5 З , 5 Т - коефіцієнти безпеки, відповідно, за нормальними і по дотичним напруженням; А_ ,, Т_, - меж витривалості, відповідно, за нормальними і по дотичним напруженням, Н / мм 2 ; а ", т й - амплітуда, відповідно, нормальних і дотичних напружень, Н / мм 2 ; а т , т т - середня напруга циклу, відповідно, нормальних і дотичних напружень, Н / мм 2 ;

у т - коефіцієнти, що враховують вплив асиметрії циклу на міцність, відповідно, при вигині і при крученні.

Величини А_ і Т_ | визначають через величину тимчасового опору а в по наступним емпіричним співвідношенням: для вуглецевих сталей:

для легованих сталей:

для чавуну:

для кольорових металів:

Механічні характеристики ст н , т т матеріалів наведені в табл. П.2. Амплітудні і середні значення нормальних і дотичних напружень визначають по залежностях:

Згинальний момент дорівнює

де М х і Му згинальні моменти у взаємно перпендикулярних площинах.

Величини згинальних моментів М х і М у визначаються по епюрах згинальних моментів в найбільш небезпечних перетинах вала.

Впливом осьових і перерізують сил на напругу зазвичай нехтують. Для валів і осей призначають коефіцієнт асиметрії циклу зміни нормальних напружень

• для обертових щодо векторів навантажень

• для не обертається щодо векторів навантажень

Зазвичай приймають:

• для валів нереверсіруемих передач

• для валів оборотним передач

Коефіцієнти асиметрії циклу визначають за формулами:

де <т 0 , т 0 - нормальне і дотичне напруження пульсуючого циклу. Коефіцієнт у. в середньому дорівнює:

Величина у а , в залежності від матеріалу і його характеристик, приймається рівною:

• для вуглецевих сталей з тимчасовим опором а в = (350-550) МПа

• для вуглецевих сталей з тимчасовим опором а "= (650-750) МПа

• для легованих сталей

Значення К а , К х , е ст , £ г наведені в табл. П.185-П.191.

Допустимий коефіцієнт безпеки при розрахунку на витривалість може бути представлений у вигляді добутку трьох складових:

де 5 ^ 1 - враховує ступінь відповідальності деталі; 5 р2 - враховує точність розрахункових навантажень; 5 р3 - враховує надійність обраного матеріалу.

Величина З р] вибирається з діапазону 1,3-1,5. Причому великі значення відповідають більшій відповідальності деталі з точки зору наслідків, викликаних поломкою деталі.

Величина $ ^ 2 приймається в межах 1,1-1,5 і може бути меншою або більшою залежно від точності розрахунку навантажень.

Коефіцієнт 5 ^, 3 приймається рівним:

• для деталей з прокату або кування

• для термооброблених деталей

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >