ДОПУСКИ РОЗМІРІВ, ФОРМИ, РОЗТАШУВАННЯ І НЕРІВНОСТЕЙ ПОВЕРХОНЬ ВИЛИВКІВ

Взаємозв'язок між номінальним розміром до необроблюваної поверхні деталі, номінальним і граничним розмірами виливка і допуском на ці розміри виливки повинна відповідати рис. 8.5.

Взаємозв'язок між номінальним розміром до оброблюваної поверхні деталі, номінальним і граничними розмірами виливка, припуском на обробку різанням на сторону і допуском на виливок повинна відповідати рис. 8.6 при обробці кожної поверхні виливки від всієї бази і рис. 8.7 при обробці виливків типу тіл обертання або протилежних поверхонь симетричних виливків від загальної бази.

Позначення розмірів на рис. 8.5, 8.7:

£ д , й д - номінальний розмір деталі;

/ 0 , £) 0 - номінальний розмір виливка;

Дуа "А> а - найменший розмір виливка;

^ ПРО 'А) Б - найбільший розмір виливка;

Т 0 - допуск виливки;

г - припуск на обробку металів різанням (середній).

Під номінальним розміром при встановленні припусків на механічну обробку слід розуміти номінальну відстань між обробленою поверхнею і базою її обробки різанням, а при обробці поверхонь обертання - їх номінальний діаметр.

У похилих, конічних і фасонних поверхонь, заданих координатами від однієї бази (крім поверхонь, ухил яких викликаний формувальними ухилами), за номінальний розмір при призначенні допусків і припусків слід приймати найбільший з розмірів.

Норми точності виливки (ГОСТ 26645-85) встановлюють залежно від призначення і конструктивно-технологічних особливостей виливки, умов її експлуатації і виготовлення.

Допуски лінійних розмірів виливків, змінюваних і незмінних обробкою, повинні відповідати зазначеним в табл. П.ЗОЗ. Класи їх точності і позначення на кресленнях встановлюють по галузевим нормативно-технічних документів.

Для оброблюваних поверхонь виливків встановлено симетричне розташування полів допусків, для необроблюваних поверхонь допускається симетричне і несиметричне (частково або повністю) розташування полів допусків розмірів, форми і розташування.

Допуски круглості, співвісності, симетричності, перетину осей, позиційні допуски в диаметральном вираженні не повинні перевищувати допуски на розміри, наведені в табл. П.ЗОЗ.

Мал. 8.5

Мал. 8.6

Мал. 8.7

Допуски кутових розмірів у перерахунку на лінійні не повинні перевищувати значень допусків з табл. 11.303 для лінійних розмірів відповідних класів точності.

Допуски форми та розташування поверхонь виливків (відхилення від прямолінійності, площинності, паралельності, перпендикулярності, заданого профілю) в диаметральном вираженні повинні відповідати зазначеним в табл. П.304.

Допуски нерівностей поверхонь виливків необхідно приймати відповідно до таблиці П.305.

Шорсткість поверхонь виливків згідно з точністю їх поверхонь приведена в табл. П.306.

Класи розмірної точності, одержувані в залежності від способу лиття та типу сплаву, наведені в табл. П.307.

Значення загального припуску на обробку (на сторону) кожної поверхні, ступеня точності поверхонь виливків, ступеня викривлення їх елементів, а також класи точності мас виливків необхідно вибирати за таблицями ГОСТ 26645-85.

Позначення точності виливків

Відповідно до ГОСТ 26645-85 в позначення точності виливки входять наступні її параметри: клас розмірної точності, ступінь викривлення, ступінь точності поверхонь, клас точності маси і допуск зміщення.

Приклад умовного позначення точності виливки 8-го класу розмірної точності, 5-го ступеня викривлення, 4-го ступеня точності поверхонь, 7-го класу точності маси і допуском зміщення 0,8 мм:

Точність виливки 8-5-4-7 Див 0,8 ГОСТ 26645-85.

Ненормуємі показники точності виливків замінюють нулями, а позначення зміщення опускають:

Точність виливки 8-0-0-7 ГОСТ 26645-85.

У технічних вимогах креслень литих деталей допускається вказувати скорочену номенклатуру норм точності виливки, при цьому вказівка класів розмірної точності і маси виливка є обов'язковим:

Точність виливки 8-0-0-7 ГОСТ26645-85.

При проектуванні литих деталей і складанні на них конструкторської документації необхідно враховувати вказівки ГОСТ, номера яких наведені в табл. 8.1.

Таблиця 8.1

Стандарти на відливання

ГОСТ

Найменування

977-88

Відлиття сталеві. Загальні технічні умови

1583-93

Алюміній сплави. Технічні умови

3212-92

Комплекти модельні. Ухили формувальні. Основні розміри

7769-82

Чавун легований для виливків зі спеціальними властивостями. марки

21357-87

Виливки з хладостойкой і зносостійкого стали. Загальні технічні умови

26358-84

Виливки з чавуну. Загальні технічні умови

26645-85

Виливки з металів і сплавів

Допуски розмірів, маси і припуски на механічну обробку

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >