Критичні технології, федеральні програми розвитку нових технологій

Стратегічний вибір головних напрямків інноваційного розвитку заснований на їх пріоритетності, чим і повинна бути визначена державна науково-технічна політика в розробці різного роду програм розвитку. Пріоритетні напрями в інноваційному розвитку визначені переліком міжгалузевих технологій, які називають критичними технологіями і які мають істотне значення для еволюції одночасно багатьох галузей науки і техніки, забезпечуючи досягнення конкурентоспроможності інновацій на ринку товарів і послуг. Критичні технології повинні також надавати позитивний вплив на якість життя в цілому, сприятиме покращенню екологічної ситуації в навколишньому середовищі, тобто сприяти просуванню суспільства по шляху глобального сталого розвитку.

Всього виокремлюють сім пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, в кожному з яких визначені основні комплекси критичних технологій (їх 52) і конкретні критичні технології (їх 243). Пріоритетні напрямки: 1) інформаційні та телекомунікаційні технології і електроніка (7 комплексів критичних технологій); 2) виробничі технології (10 комплексів); 3) нові матеріали та хімічні технології (8 комплексів); 4) технології живих систем (8 комплексів); 5) транспорт (6 комплексів); 6) паливо та енергетика (7 комплексів, 5-й з яких присвячений актуальнейшей сьогодні відновлюваній енергетиці); 7) екологія та раціональне природокористування (6 комплексів).

Критичні технології служать сполучними ланками між різними галузями господарства країни. Саме освоєння таких технологій може забезпечити сталий просування Росії у складі СОТ. Стан більшості існуючих у країні підприємств не вiдповiдає вимогам здійснення критичних технологій, необхідна істотна, а подекуди і повна реконструкція обладнання як основного, так і допоміжного виробництв, у тому числі (і в першу чергу) систем очисних, що нейтралізують і утилізують споруд. Необхідно поступово всі виробничі підприємства країни переводити на замкнуті цикли виробництва: без шкідливих відходів для навколишнього середовища. Замкнуті цикли виробництва сталі досить давно звичайним умовою для підприємств країн Європейського союзу, де законодавства жорстко карають за перевищення норм викидів шкідливих речовин. Причому самі граничні норми постійно посилюються. Наприклад, на сучасних сміттєспалювальних комбінатах Італії виходять гази проходять безперервний контроль і у випадку перевищення допустимого рівня концентрації якого-небудь що становить, спрямовуються на додаткову обробку для доведення до прийнятного рівня нейтралізації перед викидом в атмосферу. На деяких анілінових фабриках Європи (наприклад, в Австрії) очисні споруди дозволяють очищати і нейтралізувати відходи до такої міри, що у водоймах, куди скидаються ці стоки, розводять форель (ця риба відчуває нікчемні микропримеси отруйних речовин, розчинених у воді). Ці приклади показують реальну можливість досягнення умов сталого виробництва та сталого розвитку навколишньої природи, двох обов'язкових умов еволюції життя на Землі.

Розробка і освоєння пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки здійснюється, як правило, в рамках федеральних програм, що містять плани наукових досліджень і розробок, технологічного забезпечення виробництва, кошторису витрат, обсяги ресурсів, кадрове та територіальне забезпечення, відповідальних виконавців, терміни виконання. Федеральні програми затверджуються урядом країни. В якості державного замовника може виступати як Міністерство освіти і науки, так і галузеві міністерства за напрямками. Окремі напрямки можуть бути здійснені також у рамках конкурсних проектів-грантів, тендерів тощо, організованих спеціалізованими фондами (наприклад, Фондом сприяння розвитку малих підприємств у науково-технічній сфері, Російським фондом фундаментальних досліджень та ін.).

Для здійснення федеральних програм організовуються Державні (Федеральні) наукові центри на базі НДІ, вузів, підприємств, що мають унікальні досягнення у відповідній галузі знань. Якщо такі центри створюються в малих містах, то на їх основі створюються "наукогради" - містоутворюючі науково-технічні комплекси (наприклад, м Пущино на Оці - центр біології, біоніки, біоінженерії; р Зеленоград - центр мікроелектроніки).

Управління федеральними програмами в країні сьогодні недосконале і недостатньо ефективно. Частка бюджетного фінансування "в науку" хоча й регулярно зростає, але ще недостатніми темпами і не досягла ще необхідних величин. Частка венчурного фінансування, яка за кордоном складає основну частину інвестицій в інновації, у нас в країні вкрай мала через нерозвиненість венчурних банківської і фондову систем.

Програма являє собою комплекс окремих проектів, спрямованих на досягнення єдиної мети. Тому управління програмою почасти зводиться до управління проектами. Одна з обов'язкових умов формування програми - диверсифікація проектів таким чином, щоб якомога більше знизити проектні ризики, тобто щоб великі "безпрограшні" проекти компенсували можливі втрати від невдачі в інших, менш значущих проектах.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >