Управління інноваційним проектом

Процес управління інноваційним проектом включає всі основні його етапи, починаючи з науково-дослідних робіт (НДР) і закінчуючи освоєнням (комерціалізацією) на ринку. Цей процес починається практично з моменту створення інтелектуального продукту (нововведення), з якого ще треба створити інновацію, пройшовши тривалий шлях: розробки, проектування, захисту інтелектуальної власності, техніко-економічного обґрунтування проекту, бізнес- планування, пошуку ресурсів: фінансових, матеріальних, людських , тимчасових, потім пошуку інвестора і укладення з ним угоди про співпрацю. Далі необхідно забезпечення проведення всіх етапів маркетингу, підготовка виробництва, випуск і збут продукції, організація мережі збутових і обслуговуючих організацій, організація контролю фінансових потоків, управління соціальними процесами, управління ризиками та багато іншого. Часовий інтервал інноваційного проекту зазвичай обмежується роком після терміну окупності інвестицій, у той час як тривалість життєвого циклу інновації істотно довше.

У зв'язку зі складністю і різноманіттям видів робіт у процесі створення інновації пред'являються і високі вимоги до кваліфікації інноваційних менеджерів, які повинні володіти знаннями та вміннями при оптимізації всіх наявних і залученні необхідних додаткових ресурсів для успішного проведення всіх етапів інноваційного процесу. Таких фахівців іноді називають "системника", тобто працівниками, що володіють системними знаннями, багатосторонніми знаннями про проект (в даному випадку система - це проект).

Інноваційний менеджер - можливо, сама висока кваліфікація менеджера взагалі, так як жодна спеціалізація в менеджменті не вимагає такого обсягу знань і практичних навичок: інноваційний менеджер крім традиційних знань з економіки, а також по всіх функціональних розділах менеджменту повинен володіти основами інженерних, технічних знань в тієї галузі, де здійснюється виробництво інновації, володіти знаннями основ патентування, захисту та комерціалізації інтелектуальної власності. Слід підкреслити особливі складність і відповідальність управління по стадіях інноваційного процесу у зв'язку з величезними ймовірними ризиками, супроводжуючими цей процес.

Тут доречно розглянути два поняття - два методи управління бізнес-процесами: інжиніринг та реінжиніринг. Інжиніринг - це раціоналізація, тобто поліпшення, удосконалення якого-небудь процесу (використання поліпшують інновацій). Інжиніринг призводить до незначних підвищень ефективності показників діяльності: на 10_ 50%. Реінжиніринг - це використання радикальних інновацій, що приводить до підвищення ефективності економічних показників на десятки і сотні відсотків. Інноваційний менеджер повинен використовувати обидва ці методи у своїй діяльності: стратегія дій грунтується на реинжиниринге, а тактика повсякденній діяльності - інжиніринг.

Весь інноваційний проект можна підрозділити на три великі частини (стадії): 1) проектна; 2) виробнича; 3) комерціалізація. Кожна з стадій інноваційного процесу має свою специфіку управління.

Розглянемо їх послідовно.

Проектна стадія включає наукові дослідження (фундаментальні та прикладні) і дослідно-конструкторські роботи (див. Главу 1). Підсумковим результатом цієї стадії є комплект робочої конструкторської документації (РКД), що включає графічну (креслення) і текстову (ТУ і РЕ - див. Гл. 1) частини. Крім того, найважливішими додатками до РКД служать дослідний зразок і протокол його випробувань, зазвичай согласуемое із замовником проекту (якщо такий є) або спеціальною службою нагляду (як, наприклад, в охороні здоров'я або в енергетиці).

Управління на проектній стадії вимагає від менеджера ерудиції у сфері науки, здатності орієнтуватися в сучасних методах досліджень, знати основні нормативні документи, стандарти, використовувані при проектуванні, інфраструктуру контролю, нагляду та затвердження документації, реєстрації технічних умов. При цьому менеджер повинен вчасно надати сприяння розробникам у підготовці заявок на об'єкти інтелектуальної власності.

У цей же період, як ми пам'ятаємо, необхідні першого зусилля з маркетингу, причому тут у менеджера особлива відповідальність перед майбутнім виробництвом: на які обсяги продукції він зможе домовитися з потенційними споживачами, такими і стануть обсяги закуповуваного сировини, матеріалів, комплектуючих, устаткування і т .буд. А адже на цій стадії необхідно умовити споживачів практично "втемну", так як реалізована в майбутньому продукція може істотно відрізнятися від дослідних зразків, а реклама товару ще практично відсутня. Тому ця стадія маркетингу пов'язана з особливо великим ризиком. Для зниження такого ризику організація-виробник зазвичай інтегрується з організацією-споживачем, формуючи елементарний кластер. А зниження ризику поставок сировини, матеріалів та іншого для виробничого процесу, як відомо, можна досягти, формуючи кластери з організаціями-постачальниками.

Особливе місце займає управління персоналом. У зв'язку з тим, що на проектній стадії кадровий склад представляють в основному висококваліфіковані працівники, а нерідко і видатні особистості, вчені, методи управління ними повинні бути нестандартними, а побудова організаційної структури - близьким до едхократіческой, тобто коли на перше місце виходять НЕ посадові відзнаки, а професійні якості, знання, кваліфікація (в наступному розділі про це буде сказано більш докладно).

Виробнича стадія управління починається з технологічної підготовки виробництва і закінчується підготовкою продукції до збуту. Технологічна підготовка виробництва (ТПП) - етап, від якого залежить стан всього майбутнього виробництва, його можна порівняти з підготовкою армії до вирішального бою. У період ТПП розробляється технологічний процес (ТП) виробництва, що визначає кожну операцію, обладнання, виконавців, трудовитрати, мережевий графік робіт з визначенням критичного шляху, план здійснення комунікацій, контроль якості виробів, план поставок і план збуту. Для перевірки правильності розробки ТП спочатку запускають контрольну партію продукції, після чого або коректують ТП або РКД, або, якщо немає зауважень, починають виробничий процес продукції.

Управління в період виробництва має ряд специфічних особливостей:

  • 1) менеджер повинен знати ТП пооперационно, тобто знати кожне робоче місце, володіти основними навичками виробництва;
  • 2) менеджер повинен забезпечувати безперебійність і стабільність виробничого процесу: здійснювати планування і контроль матеріально-технічного постачання кожного робочого місця, сприяти стійким комунікативним зв'язкам у рамках ТП;
  • 3) постійний обов'язок менеджера в роботі з персоналом - це підтримка високого рівня мотивації на підвищення продуктивності праці.

Стадія комерціалізації включає не тільки збут і реалізацію продукції, а й комерційні угоди з продажу прав на використання інтелектуальної власності. На цій стадії починається посилена маркетингова кампанія. Враховуючи, що продукція не відома для ринку і споживача, необхідно організувати і розгорнути широку рекламну кампанію, витрати на яку можуть включати значну частку в інвестиційній сумі і потім з доходу від реалізації нової продукції. Тут потрібні зусилля фахівця-маркетолога, що володіє навичками рекламної діяльності, здатного укладати довгострокові контракти на нову продукцію.

Збутова діяльність на цій стадії включає: упаковку, транспортування, узгодження ціни на продукцію, складування, зберігання, управління запасами. Останнє визначається оптимізацією обсягів продукції на складах для покриття: раптового попиту, непередбаченої зупинки виробництва, перебоїв з поставками сировини, матеріалів або комплектуючих. У той же час запаси продукції не повинні приносити збитки організації. Особливі вимоги на сучасному ринку пред'являються до якості упаковки, її зовнішньому вигляду, дизайну, привабливості для споживача і одночасно надійності при транспортуваннях. Слід пам'ятати, що упаковка - це "маленька реклама" продукції: на ній може розміщуватися як зображення товару, його характеристика, так і реквізити виробника, його товарний знак. Як правило, сучасні великі виробничі підприємства мають власні магазини і станції сервісного (гарантійного) обслуговування.

Набагато гірше сьогодні йде справа з комерціалізацією інтелектуальної власності. Тут позначається безліч факторів: недолік фахівців в області патентно-ліцензійної діяльності, недосконалість законодавства і банківської системи в країні, відсутність спеціалізованих консультаційних фірм. Реалізація патентних ліцензій - один з найприбутковіших видів бізнесу за кордоном. Необхідно і в нашій країні створювати стійкий механізм угод подібного роду. Це один із способів прискорення дифузії інновацій. Тому комерціалізація прав на інтелектуальну власність вигідна не тільки організаціям, але і в значній мірі країні. Істотне розширення цього ринку можна очікувати після грунтовної коригування патентного права (в Цивільному кодексі РФ, ч. 4). Зокрема, після скасування мит (заміни їх відстроченої вигодою) дохід від продажу прав на інтелектуальну власність або від суми інвестицій в інноваційний проект, не тільки багаторазово покриє всі втрати Роспатенту від відсутності мит, але і принесе величезну користь всім учасникам "патентного процесу", і в першу чергу самій державі. Управління у сфері інтелектуальної власності, а тим більше її реалізацією на ринку, вимагає особливо високою і різнобічної кваліфікації менеджера: питання тут украй специфічні. До речі, у цьому зв'язку необхідно, на наш погляд, суттєва зміна стандарту навчання інноваційного менеджменту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >