З ТАРИФИ НА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГІЮ

Ринок електроенергії в даний час тільки формується, вводячи в цю сферу такі поняття, як менеджмент і маркетинг.

Аналіз тарифних систем в електроенергетиці є одним з найважливіших маркетингових досліджень і спрямований на вирішення таких завдань, як підвищення конкурентоспроможності на ринку, підтримання стабільного фінансового стану, швидка адаптація до змін у зовнішньому середовищі, мінімізація ринку при обґрунтуванні інвестиційних рішень, ціноутворення на електроенергію і послуги з електропостачання.

Правильно сформований тариф нe тільки стимулює попит на електроенергію, але і допомагає згладити суперечності між постачальниками, споживачами і владою регіону. Конфлікти інтересів часто виникають через відсутність ефективної взаємодії енергопостачальної організації та споживачів при розробці та регулювання тарифів.

Принципи ціноутворення на електроенергію

При розробці тарифів враховуються дві основні техніко економічні особливості енергетичного виробництва:

  • 1. Збіг у часі виробництва і споживання електроенергії.
  • 2. Нерівномірність споживання протягом доби і протягом року.

При формуванні тарифів на електроенергію в регіоні можна

виділити три послідовних стадії: визначення сукупної вартості обслуговування і середнього тарифу; диференціація тарифних ставок по групам і категоріям споживачів відповідно до витратами електропостачання та розрахунок базових (прейскурантних) тарифів; розробка спеціальних тарифів, спрямованих на реалізацію певних цілей і відхиляються індивідуальних витрат електропостачання.

Вартість обслуговування споживачів регіону

Сукупна вартість обслуговування являє собою необхідну валову виручку енергокомпанії в розрахунковому періоді; вона включає сумарні поточні витрати і прибуток і є основою для визначення середнього по регіону тарифу. Для його розрахунку слід вартість обслуговування розділити на обсяг електроспоживання за розрахунковий період. Середні тарифи диференціюються по регіонах країни в залежності від умов енергетичного виробництва і характеру електричних навантажень.

У вертикально інтегрованої енергокомпанії сумарні витрати зазвичай включають витрати на виробництво, передачу та розподіл електроенергії. Виділяються змінна складова витрат, яка залежить від обсягу виробництва, і постійна, що залежить тільки від встановленої потужності енергоустановок і вартості основних фондів компанії.

Постійні витрати відіграють особливу роль в електроенергетиці внаслідок високої капіталомісткості галузі, необхідність створення пікових і резервних потужностей і підтримання їх в постійній готовності до електропостачання.

Склад постійних і змінних витрат повинен встановлюватися нормативними калькуляціями, затвердженими Федеральною енергетичною комісією. Для оптимізації витрат енергокомпанії нормативний підхід повинен бути доповнений вибором постачальників палива, обладнання та ремонтних послуг виключно на конкурсних засадах.

Особлива проблема - встановлення норми прибутку у вартості обслуговування. До сих пір прибуток в більшості російських енергокомпаній розраховується але численних статтях видатків, які компанія збирається фінансувати з прибутку. Очевидно, що такий метод формування прибутку ініціює зростання середніх тарифів.

Рішення проблеми полягає в переході при розробці тарифів до норми прибутку на інвестований капітал. Норма прибутку повинна бути достатньою, щоб гарантувати фінансову стабільність енергокомпанії при необхідності залучати додатковий капітал.

Викладені вище пропозиції щодо вдосконалення регулювання вартості обслуговування в вертикально інтегрованої компанії в сукупності дозволяють оптимізувати среднерегиональной тариф на електроенергію на більш низькому рівні і стабілізувати його динаміку в перспективі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >