ВИДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ

Існують наступні види контролю якості електричної

енергії в залежності від цілей його проведення:

 • • періодичний контроль КЕ - контроль, здійснюваний з метою управління КЕ, при якому надходження інформації про контрольовані показниках і їх оцінка відбувається періодично з інтервалами, які визначаються організацією, яка здійснює контроль КЕ, але не рідше меж, встановлених ГОСТ 13109-97;
 • • при визначенні технічних умов (ТУ), дозволів чи інших документів на приєднання;
 • • при визначенні умов договору між енергопостачальною організацією та споживачем;
 • • при допуску до експлуатації електроустановок споживачів, які погіршують КЕ;
 • • розгляд претензій продавця або покупця електричної енергії до її якості проводиться за постановою судів при розгляді претензій до КЕ конфліктуючих Сторін;
 • • сертифікаційні випробування КЕ проводяться з метою сертифікації електричної енергії;
 • • інспекційний контроль якості сертифікованої електричної енергії - з метою перевірки відповідності електричної енергії нормам ГОСТ 13109-97;
 • • випробування ЕЕ при здійсненні державного нагляду - випробування, що проводяться органами державного нагляду з метою перевірки відповідності ЕЕ встановленим ГОСТ 13109-97 гребо- ваниям до її якості.

Контроль КЕ здійснюється акредитованими випробувальними лабораторіями, органами державного енергетичного нагляду та органами державного нагляду за дотриманням вимог державних стандартів при проведенні сертифікаційних випробувань ЕЕ, арбітражних випробуваннях ЕЕ, здійсненні інспекційного контролю за сертифікованою ЕЕ, а також при здійсненні державного нагляду за якістю електричної енергії та дотриманням обов'язкових вимог державних стандартів.

В процесі експлуатації періодичний контроль якості електричної енергії виконується енергопостачальними та енeргопотрeбляющімі організаціями для проведення технологічного контролю чи інших видів контролю КЕ.

НОРМАЛЬНО І ГРАНИЧНО ДОПУСТИМІ ЗНАЧЕННЯ УСТАЛЕНОГО ВІДХИЛЕННЯ НАПРУГИ

Договірні умови між енергопостачальною організацією і споживачем по сталому відхиленню напруги в точці загального приєднання залежать від закону регулювання напруги в центрі живлення (ЦП). При цьому виходять з таких міркувань.

При відсутності регулювання напруги в центрі живлення напруга на його шинах буде мінімальним в режимі найбільших навантажень і максимальним в режимі найменших навантажень.

При наявності зустрічного регулювання напруги в центрі живлення напруга на його шинах буде мінімальним в режимі найменших навантажень і максимальним в режимі найбільших навантажень.

У першому випадку по сталому відхиленню напруги встановлюються окремо діапазони допустимих значень: для режимів найбільших навантажень ЦП гранично допустимі значення і нормально допустимі значення ; для режимів найменших навантажень ЦП - гранично допустимі значення і нормально допустимі значення . Дотримання встановлених трeбованій перевіряється окремо в режимах найбільших і найменших навантажень ЦП за кожні 24 год періоду спостережень.

У другому випадку, коли в ЦП здійснюється зустрічне регулювання напруги, допускається за погодженням із споживачем проводити перевірку виконання встановлених вимог без поділу окремо на режими найбільших і найменших навантажень.

В цьому випадку всі виміряні протягом кожної доби періоду спостережень значення усталеного відхилення напруги повинні знаходитися в межах , а 95% виміряних значень повинні знаходитися в пределаx , що визначаються за формулами

 • (4.31)
 • (4.32)

Інтервали часу найбільших і найменших навантажень ЦП визначають наступним чином:

 • • вибирають типовий добовий графік навантаження центру харчування, до якого приєднана розглянута розподільна мережа, для зимового і літнього періоду;
 • • на часовому відрізку, рівному 24 год, визначають середнє значення добового навантаження;
 • • інтервали часу, протягом якого дійсна добове навантаження, більше середнього се значення, відповідають інтервалам найбільшого навантаження ( t 2 - t з);
 • • інтервали часу, протягом якого дійсна добове навантаження, менше, ніж середнє її значення, відповідають інтервалам найменшого навантаження ( t 1 - t 2 і t 3 - t 4).

Як пунктів контролю можуть розглядатися:

 • • висновки елсктропрісмніков (ЕП);
 • • ввідно-розподільний пристрій 220-380 В (ВРУ);
 • • шини 0,4 кВ трансформаторної підстанції 6-10 / 0,4 (ТП);
 • • шини 6-10 кВ (ТП);
 • • шини розподільних підстанцій 6-10 кВ (РП);
 • • шини 6-10 кВ підстанцій 35-220 / 6-10 кВ, які є центрами харчування розподільних мереж;
 • • шини 35-220 кВ грансформагорних підстанцій 35-220 / 6-10 кВ. Втрати напруги в мережі, приєднаної до пункту контролю, можуть бути визначені розрахунком на основі даних про навантаження трансформаторів ТП і лініях 0,38-35 кВ або шляхом безпосереднього їх вимірювання.

У режимі найбільших навантажень слід визначати такі втрати напруги:

 • • у внутрішньобудинкової мережі - від ВРУ до найближчого і найбільш віддаленого електроприймачів і ;
 • • в мережі 0,4 кВ ТП - сумарні втрати напруги до найбільш близького і найбільш віддаленого електроприймачів і ;
 • • в мережі 6-10 кВ РП (ЦП) - втрати напруги до найближчої і найбільш віддаленої ТП ( і ), а також втрати до найближчої ТП найбільш віддаленої ділянки мережі, трансформатори якого мають найбільший номер відгалуження перемикача без збудження (ПБЗ) - , і втрати напруги до найбільш віддаленої ТП найближчого ділянки мережі, трансформатори якого мають відгалуження ПБЗ, встановлене на № 1 -
 • • в трансформаторах ΔU T добавка напруги Е т відповідає встановленим регулювального відгалуження.

З достатньою для практичних розрахунків точністю втрати напруги в елементах мережі в режимі найменших навантажень ЦП можуть бути визначені за формулою

 • (4.33)
 • (4.34)

де I I , I II - навантаження елемента мережі відповідно в режимі найбільших і найменших навантажень ЦП; ΔU l , ΔU u - втрати напруги на елементі мережі відповідно в режимі найбільших і найменших навантажень ЦП.

Фактичні значення втрат напруги в елементах електричної мережі, як правило, не повинні перевищувати наступних значень:

 • • для внутрішньобудинкових мереж з урахуванням можливої нeсіммeтріі навантажень - 3%;
 • • для мереж напругою до 1000 В, включаючи внутрішньобудинкові мережі, - 5-6%;
 • • для електричних мереж напругою 6-35 кВ, включаючи втрати в трансформаторах 6-35 / 0,4 кВ і з огляду на можливі неоднорідності навантажень ТП, - 5-6%.

Вибір регулювальних відгалужень мережевих трансформаторів ТП слід здійснювати в залежності від втрат напруги в мережі від ЦП до найближчого і найбільш віддаленого електроприймачів в мережі даного трансформатора в режимі найбільших навантажень ЦП.

Рекомендується наступний порядок вибору регулювальних відгалужень трансформаторів ТП:

 • • поділяють приєднаної до ЦП розподільну мережу на зони шириною 2,5% по втраті напруги від шин ЦП до найближчого до шин низької напруги ТП елeктропріeмніка;
 • • приймають в кожній зоні для трансформаторів ТП одне і те ж регулювальне відгалуження. На трансформаторах, приєднаних до розподільної мережі, в зоні втрат напруги від 0 до 2,5% - регулювальний відгалуження № 1, в зоні втрат напруги від 2,5 до 5% - № 2, від 5 до 7,5% - № 3 і т.д.
 • • визначають межі допустимих значень усталеного відхилення напруги в ЦП, виходячи з існуючих втрат напруги в мережі і прийнятих регулювальних відгалужень трансформаторів;
 • • визначають межі допустимих значень усталеного відхилення напруги в ЦП, виходячи з існуючих втрат напруги в мережі і прийнятих регулювальних відгалужень трансформаторів;
 • • перевіряють відповідність кордонів допустимих значень усталеного відхилення напруги в ЦП з фактично підтримуваним режимом напруги в ЦП і при необхідності проводять корекцію регулювальних відгалужень мережевих трансформаторів або закону регулювання в ЦП з метою забезпечення вимог ГОСТ 13109-97 на висновках електроприймачів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >