СХЕМИ ВКЛЮЧЕННЯ ТРИФАЗНИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ НАПРУГОЮ ВИЩЕ 1000 В

У трифазних трипровідних мережах напругою 6-10 кВ і вище для вимірювань електроенергії застосовують двоелементний лічильники активної енергії типу САЗУ-І670М, вимірювальні ТТ і трансформатори напруги (ТН), включені за схемою, наведеною на рис. 8.9.

Схема включення двоелементною лічильника активної енергії і Трьохелементний лічильника реактивної енергії в трьохпровідний ланцюг з двома вимірювальними ТТ і ТН

Мал. 8.9. Схема включення двоелементною лічильника активної енергії і Трьохелементний лічильника реактивної енергії в трьохпровідний ланцюг з двома вимірювальними ТТ і ТН.

Прямий порядок чергування фаз АВС обов'язковий

Векторна діаграма вимірювання електроенергії двоелементною рахунок чи кому

Мал. 8.10. Векторна діаграма вимірювання електроенергії двоелементною рахунок чи кому

Вимірювання електроенергії двоелементною лічильником САЗУ- І670М розглянемо на прикладі векторної діаграми (рис. 8.10) лінійних напруг U AB = Uсв = 100 В і струмів I A = Ic = 1 А з кутом фазового зсуву φ = 30 °.

Першим вимірювальним елементом лічильника вимірюється активна потужність:

Другим вимірювальним елементом лічильника вимірюється активна потужність:

Активна потужність, яка вимірюється лічильником Р = Р1 + P2 = 150 Вт.

При відсутності струму I A при напрузі U A на першому вимірювальному елементі лічильника абсолютна похибка вимірювань електроенергії δ A складе 50 Вт, або -33%.

При відсутності струму Ic або напруги Uc на другому вимірювальному елементі лічильника похибку вимірювань електроенергії δc складе 100 Вт, або -66%.

При відсутності напруги фази В на лічильнику похибка вимірювань електроенергії складе -50%.

Якщо навантаження на даному приєднання активна (cosφ = l), то похибки вимірювань електроенергії в названих вище випадках складають: δ A = -50%, = δ B -50%, δ c = -50%.

У режимі холостого ходу силового трансформатора (індуктивний характер навантаження при cos φ = 0,17; φ = 80 °) активна потужність, яка вимірюється першим елементом лічильника:

другим елементом лічильника:

Активна потужність, яка вимірюється лічильником, складе

У цьому режимі при відсутності напруги Uc внаслідок перегоряння запобіжника ТН або пошкодження вторинних ланцюгів диск лічильника буде обертатися у зворотний бік, спотворюючи результати вимірів.

Згідно типової інструкції з обліку електроенергії [27] рекомендується застосовувати трьохелементні лічильники. Схема включення цих лічильників (рис. 8.11) забезпечує їх роботу в класі точності в різних режимах роботи мережі. Підключення заземленою фази В на середній елемент лічильника забезпечує можливість установки прямого порядку чергування фаз напруг і перевірки схеми включення.

Активна потужність, яка вимірюється лічильником:

Крім цього, необхідно перевірити відповідність коефіцієнтів трансформації вимірювальних трансформаторів ТТ і ТН, зазначених на табличках, до їх паспортних даних та, нарешті, похибки лічильника.

Схема включення трьохелементної лічильників активної та реактивної енергії в чьотирьох мережу з трьома ТТ і заземленою фазою В ТН

Мал. 8.11. Схема включення трьохелементної лічильників активної та реактивної енергії в чьотирьох мережу з трьома ТТ і заземленою фазою В ТН. Прямий порядок чергування фаз АВС обов'язковий (ланцюга напруга ення електронних лічильників показані умовно)

На основі аналізу цих даних робиться висновок про правильність схеми включення і попередній висновок про достовірності вимірювань електроенергії.

На рис. 8.12 представлена векторна діаграма і схема приєднання проводів для вимірювань електроенергії трьохелементної лічильником.

Щоб уникнути помилок в схемі підключення лічильника, необхідно перед перевіркою уточнити у диспетчера енергосистеми і за показаннями щитових приладів на підстанції напрямок передачі активної і реактивної потужності на підприємстві, що перевіряється приєднання.

Векторна діаграма і схема приєднання проводів для вимірювань електроенергії трьохелементної лічильником

Мал. 8.12. Векторна діаграма і схема приєднання проводів для вимірювань електроенергії трьохелементної лічильником

Незважаючи на це, при підключенні лічильника (приєднанням проводів до лічильника) можна припуститися помилки. Наприклад, можливе створення додаткового фазового зсуву, що відрізняється від дійсного на 60 °.

Включення трeхелeмeнтних електронних лічильників в схему з двома ТТ виконується двома способами:

1. Установкою зовнішньої перемички на колодці затискачів лічильника між клемою напруги середнього елемента і загальним висновком лічильника (рис. 8.13).

Цією перемичкою перший і третій вимірювальні елементи лічильника переводяться на лінійні напруги U AB і U cB cледует помститися, що не на всіх типах трьохелементної лічильників допускається установка такої перемички.

2. Включенням кола струму середнього елемента лічильника на суму струмів фаз А і В з зворотною полярністю (рис. 8.14).

Схема включення лічильника активної енергії і Трьохелементний лічильника реактивної енергії в трьохпровідний ланцюг з двома вимірювальними ТТ і ТН

Мал. 8.13. Схема включення лічильника активної енергії і Трьохелементний лічильника реактивної енергії в трьохпровідний ланцюг з двома вимірювальними ТТ і ТН.

Прямий порядок чергування фаз АВС обов'язковий

Схема включення трьохелементної лічильників активної та реактивної енергії в чьотирьох ланцюг з двома ТТ

Мал. 8.14. Схема включення трьохелементної лічильників активної та реактивної енергії в чьотирьох ланцюг з двома ТТ.

Прямий порядок чергування фаз АВС обов'язковий (ланцюга напруги електронних лічильників показані умовно)

Щоб забезпечити необхідну точність вимірювань електричної енергії, необхідно виконувати вимоги ПУЕ [28], типової інструкції з обліку електроенергії [27], методику виконання вимірювань електроенергії [26], правил і норм застосування засобів обліку [21- 25, 28, 29] та ін .

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >