Непропорційне перестрахування

При непропорційному перестрахуванні страхові премії та страхові відшкодування розподіляються між перестрахувальником і перестраховиком не в однаковій пропорції. Виплати перестрахувальника в непропорційному перестрахуванні визначаються величиною збитку, що перевищує пріоритет. Під пріоритетом розуміється величина максимально можливого збитку, що приймається перестрахувальником на себе. Для перестраховика також встановлюється верхня межа відповідальності. Величина винагороди перестрахувальника визначається як фіксована сума для всього перестрахуватися портфеля незалежно від кожного окремого ризику, комісії і Тантьєма не предусматриваются.

Існує два види договорів непропорційного перестрахування:

 • - Перестрахування ексцедента збитку;
 • - Перестрахування ексцедента збитковості.

Перестрахування ексцедента збитку

Об'єктом перестрахування ексцедента збитку є збиток, що перевищує пріоритет. Для перестраховика встановлюється ліміт відповідальності, і перестрахувальник зобов'язується відшкодувати перестрахувальникові всі збитки в межах цього ліміту. Договір ексцедента збитку може покривати збитки по одному ризику або по певній кількості різних ризиків, які є результатом одного події і призводять до перевищення пріоритету (кумулятивний збиток). Виплати перестраховика за договором ексцедента збитку проводяться, як правило, одночасно з виплатами страховика. При цьому ліміт відповідальності перестраховика за даним договором зменшується на суму виплаченого збитку і може виникнути ситуація, коли покриття буде вичерпано до закінчення терміну страхування. Для того щоб ризики перестраховика залишилися перестрахованими, у договорі робиться застереження про автоматичне відновленні відповідальності перестраховика. Відновлення бувають платні (тобто за додаткову перестрахувальну премію) і безкоштовні. Кількість відновлень може бути обмеженим і необмеженим.

Перестрахування ексцедента збитку виробляється в основному в тих випадках, коли страховик прагне забезпечити фінансову стійкість страхових операцій в цілому по портфелю, а не по конкретному ризику. Як правило, договори ексцедента збитку полягають у облігаторній формі. Договори ексцедента збитку часто укладаються на додаток до договорів квотного перестрахування та перестрахування на базі ексцедента сум.

Приклад

Величина максимального збитку по деякому ризику дорівнює 5 млн руб. Ліміт відповідальності перестраховика дорівнює різниці між пріоритетом і максимальним збитком. Перестрахувальник встановлює пріоритет у розмірі 500 тис. Руб. Таким чином, ліміт договору перестрахування ексцедента збитку становитиме 4500000 руб. понад 500 тис. руб.

Перестрахування ексцедента збитковості (договір stop loss - "стоп лосс")

Об'єктом страхування зазвичай є перевищення за підсумками року відносини проведених виплат до страхової премії понад певної величини (пріоритету). Виходячи з аналізу ймовірності перевищення страховик вирішує, який відсоток залишиться на власному утриманні. Ліміт відповідальності перестраховика встановлюється тільки по тій частині портфеля перестраховика, по якій є ексцедент, і обов'язково має верхнє обмеження. Особливу увагу при розрахунках пріоритету і ліміту відповідальності перестраховика звертається на те, щоб прямий страховик отримав не гарантований прибуток при реалізації договору, а тільки захист від додаткових або надзвичайних втрат.

Мета договору перестрахування збитковості полягає в захисті страховика від надзвичайно високої збитковості. Як правило, висока збитковість характерна для великих, але рідкісних ризиків (стихійних лих, катастроф) або є результатом кумуляції. Договори ексцедента збитковості використовуються досить рідко, оскільки далеко не всі компанії працюють із великими ризиками, крім того, договори технічно складні. В якості об'єкта страхування в договорі перестрахування ексцедента збитковості може використовуватися також перевищення відношення проведених страхових виплат до страхової суми понад пріоритету за підсумками року.

Приклад

Середня збитковість портфеля по переданим у перестрахування ризиків становить 60%. Встановлений пріоритет з перестрахування на базі ексцедента збитковості - 85%. Максимальна відповідальність перестраховика - збитковість, рівна 115%. Таким чином, перестрахуватися є ексцедент у розмірі 85-115%.

Компетенції

У результаті вивчення даної теми ви зможете:

■ визначати значення і розкривати зміст наступних основних понять і термінів:

 • - Перестрахування;
 • - Перестрахувальник;
 • - Перестрахувальник;
 • - Ретроцессия;
 • - Сліп;
 • - Власне утримання;
 • - Лінія;
 • - Пріоритет;
 • - Ексцедент;
 • - Перестрахувальний килим;
 • - Бордеро;

■ навчитися на практиці:

визначати:

 • - Поняття і принципи перестрахування;
 • - Особливості основних учасників перестрахувального ринку;
 • - Форми перестрахування (факультативне, облігаторне, змішані);
 • - Пропорційне і непропорційне перестрахування; виділяти:
 • - Особливості законодавчого та нормативного регулювання перестрахування;
 • - Специфіку перестрахувального договору;
 • - Особливості розподілу зобов'язань при різних формах і методах перестрахування;
 • - Сфери застосування різних форм і методів перестрахування.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >