ТРУДОВА ПЕНСІЯ ПО СТАРОСТІ

Поняття трудової пенсії по старості

Трудова пенсія по старості має ряд характерних ознак в порівнянні з іншими виплатами по соціальному забезпеченню. По-перше, право на таку пенсію виникає тільки після досягнення встановленого в законі віку. По-друге, вона надається тільки особам, які мають стаж певної тривалості (страховий, спеціальний). По-третє, вона призначається довічно.

Поняття трудової пенсії закріплено в ст. 2 Закону про трудові пенсії. Трудова пенсія - це щомісячна грошова виплата з метою компенсації застрахованим особам заробітної плати та інших виплат і винагород, втрачених ними в зв'язку з настанням непрацездатності внаслідок старості або інвалідності, а непрацездатних членів сім'ї застрахованих осіб - заробітної плати та інших виплат і винагород годувальника, втрачених в зв'язку зі смертю цих застрахованих осіб. При цьому наступ непрацездатності та втрата заробітної плати та інших виплат і винагород у таких випадках передбачаються і не вимагають доказів.

Наведене родове поняття не виключає наукової розробки видових понять - "трудова пенсія по старості", "трудова пенсія по інвалідності", "трудова пенсія у зв'язку з втратою годувальника".

Трудова пенсія по старості - це довічна щомісячна виплата, що призначається з метою часткової компенсації втраченого заробітку або трудового доходу особам, які досягли пенсійного віку і мають встановлений страховий стаж.

Страховим випадком, що дає право на трудову пенсію по старості, є досягнення пенсійного віку.

На загальних підставах право на трудову пенсію мають чоловіки, які досягли 60 років, і жінки, які досягли 55 років, чия трудова діяльність проходила в нормальних умовах праці.

Крім досягнення пенсійного віку, для набуття права на трудову пенсію по старості необхідно мати страховий стаж. Для осіб, які працювали в нормальних умовах праці, мінімальна тривалість страхового стажу становить п'ять років. З 2015 р для набуття права на трудову пенсію по старості встановлюється мінімальна тривалість страхового стажу - 15 років. Максимальний страховий стаж, необхідний для виникнення права на трудову пенсію по старості в повному розмірі, становитиме 35 років, що суперечить Конвенції МОП № 102 "Про мінімальні норми соціального забезпечення" (1952), відповідно до якої він не повинен перевищувати 30 років.

При відсутності мінімального страхового стажу - п'ять років (з 2015 р - 15 років) - особи, які досягли 65 років (чоловіки) і 60 років (жінки), можуть звернутися за соціальною пенсією.

До досягнення нормального пенсійного віку, але не раніше ніж за два роки трудова пенсія по старості може призначатися за їх згодою безробітним громадянам, звільненим у зв'язку з ліквідацією організації, припиненням діяльності індивідуальним підприємцем або скороченням чисельності або штату працівників, якщо за висновком служби зайнятості відсутня можливість для їх працевлаштування.

Це правило поширюється і на дострокові пенсії (ст. 32 Закону про зайнятість населення). Додатковою умовою є наявність у безробітного громадянина страхового стажу тривалістю не менше 25 (для чоловіків) і 20 років (для жінок) або стажу, що дає право на дострокову пенсію відповідно до ст. 27 і 28 Закону про трудові пенсії.

Одночасно з трудовою пенсією в даному випадку може призначатися і пенсія за вислугу років відповідно до ст. 7 Закону про державне пенсійне забезпечення. При укладанні безробітним трудового договору або відновлення іншої діяльності, що включається до страхового стажу, виплата пенсії припиняється.

У зв'язку зі складною демографічною ситуацією в країні знову виникає дискусія про підвищення пенсійного віку. До висновку про неминучість прийняття такого рішення прийшли експерти Світового банку в доповіді "Система пенсійного забезпечення в Росії" (2005), які рекомендували збільшити його до 65 років. Правда, вони запропонували здійснювати перехід поступово, наприклад підвищуючи пенсійний вік на місяць щорічно.

Відповідно до Конвенції МОП № 102 "Про мінімальні норми соціального забезпечення" (1952 г.) нормальним пенсійним віком вважається однаковий для чоловіків і жінок вік - 65 років. Національне законодавство різних країн може встановлювати і більш високий вік з урахуванням середньої тривалості життя та економічного становища країни.

Старіння населення - проблема, що стоїть перед багатьма економічно розвиненими країнами. Цей процес призводить до зміни співвідношення між кількістю працюючих осіб, із заробітку яких сплачуються страхові внески, та кількістю пенсіонерів, які отримують пенсії із солідарної системи фінансування, на користь останніх. Частка платників скорочується, а частка одержувачів зростає, що призводить до виникнення дефіциту коштів і потребує коригування умов пенсійного забезпечення або підвищення розмірів пенсійних внесків. За даними статистики для нормального фінансування пенсійної системи мінімально необхідне співвідношення між кількістю працюючих осіб та пенсіонерів повинно бути не менше 3 до 1.

Одним з варіантів вирішення фінансових проблем пенсійної системи є підвищення пенсійного віку і (або) збільшення страхового стажу, що дає право на отримання повної пенсії.

У 1990-х рр. з метою фінансової стабілізації пенсійної системи в ряді країн ЄЕС пенсійний вік був підвищений (наприклад, в Греції для чоловіків і жінок до 65 років з 1992 р, в Італії з 1995 р з 55 років до 57 років для жінок, з 60 до 62 років для чоловіків). У Великобританії поступове збільшення віку виходу на пенсію для жінок з 60 до 65 років здійснюється поетапно з 2010 до 2020 р

У Німеччині підвищення цього віку для чоловіків з 63 до 65 років, а для жінок з 60 до 65 років здійснюється з 2001 по 2012 р

Підвищення пенсійного віку сталося і в державах - учасницях СНД. Такий же пенсійний вік, як і в Росії, зберігся тільки в Білорусі, Узбекистані та Україні. В інших державах в результаті проведених пенсійних реформ він змінився. Так, в Азербайджані, Молдові, Туркменістані пенсійний вік становить 62 роки (чоловіки) і 57 років (жінки). У Вірменії в 2005 р він досяг 63 і 60 років відповідно, подальше підвищення пенсійного віку жінок до 63 років вироблялося поступово до 2011 р У Казахстані та Киргизстані пенсійний вік збільшений відповідно до 63 і 58 років.

При цьому середня тривалість життя в країнах СНД залишається невисокою. Вона перевищує 70 років тільки в Вірменії та Азербайджані. В інших країнах вона становить: Білорусь - 68,5 року, Казахстан - 66 років, Киргизстан - 68 років, Молдова - 68 років, Таджикистан - 68 років, Туркменістан - 67 років, Узбекистан - 70 років, Україна - 68 років.

Таким чином, в більшості економічно розвинених країн і державах СНД пенсійний вік вищий, ніж в Росії. Однак встановлення імперативної норми, що збільшує пенсійний вік, призведе до того, що багато громадян Росії фактично не зможуть реалізувати своє право на пенсію. Щоб змінити ситуацію, з 2007 р Уряд РФ вдається до безпрецедентних заходів зі стимулювання народжуваності та скорочення рівня смертності в країні (материнський капітал на другого і наступних дітей, профілактика захворюваності, високо-технологічна медична допомога, екстрена медична допомога особам, які постраждали в автокатастрофах, і ін.). Але ці заходи приведуть до реального поліпшення демографічної ситуації через десятиліття, а проблему дефіциту поточних надходжень в ПФР необхідно вирішувати сьогодні.

Що стосується підвищення пенсійного віку, то ця пропозиція є вкрай непопулярним серед населення Росії. Тому керівництво країни розглядає його як самий останній спосіб фінансової стабілізації бюджету ПФР, коли інші можливості будуть вичерпані.

У зв'язку з цим заслуговує на увагу і детального вивчення досвід тих країн, в яких діє гнучкий пенсійний вік. Він дозволяє йти на пенсію в установленому часовому проміжку, наприклад від 60 до 65 років, зі скороченням розміру пенсії пропорційно кількості недоопрацьованих років. Після досягнення 65 років при наявності необхідного страхового (або трудового) стажу пенсія по старості призначається в повному розмірі. У Стратегії довгострокового розвитку пенсійної системи, реалізація якої почнеться в 2015 р, закладений механізм матеріального стимулювання пізнішого виходу на пенсію. Він полягає в наступному: якщо чоловік або жінка, які досягли пенсійного віку, продовжать працювати без отримання пенсії, то за кожен рік додаткового стажу розмір пенсії буде підвищуватися на певний коефіцієнт.

З урахуванням середньої тривалості життя чоловіків найбільш прийнятним рішенням для нашої країни може бути поступове збільшення пенсійного віку жінок до 60 років, відкладене в часі, наприклад до 2030 р

Нарівні з громадянами України право на трудову пенсію мають іноземні громадяни та особи без громадянства, які постійно проживають в Росії, якщо федеральним законом або міжнародним договором РФ не передбачено інше.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >