ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МИТНИМИ ОРГАНАМИ

До заходів забезпечення виробництва, які можуть застосовувати митні органи РФ при порушенні справ про адміністративні правопорушення, КпАП РФ відносить наступні.

Доставлення - примусове перепровадження фізичної особи з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення при неможливості його складання на місці виявлення адміністративного правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим. Посадовими особами митних органів доставлення здійснюється при виявленні порушень митних правил в службове приміщення митного органу (ст. 27.2).

Адміністративне затримання - короткочасне обмеження свободи фізичної особи. Може бути застосовано у виняткових випадках, якщо це необхідно для забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи про адміністративне правопорушення, виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення (адміністративне затримання посадові особи митних органів вправі здійснювати при виявленні порушень митних правил), проводиться посадовими особами митних органів РФ , безпосередньо які виявили адміністративне правопорушення (ст. 27.3).

Особистий огляд , огляд речей, огляд транспортного засобу, що знаходяться при фізичній особі, - обстеження речей, проведене без порушення їх конструктивної цілісності, а також огляд належать юридичній особі приміщень, територій, що знаходяться там речей і документів проводиться у разі необхідності з метою виявлення знарядь вчинення або предметів адміністративного правопорушення посадовими особами, уповноваженими складати протоколи про адміністративні правопорушення (ст. 27.7).

Вилучення речей і документів. Вилучення речей, що з'явилися знаряддям вчинення або предметами адміністративного правопорушення, і документів, що мають значення доказів у справі про адміністративне правопорушення та виявлених на місці вчинення адміністративного правопорушення або при здійсненні особистого огляду, огляду речей, що знаходяться при фізичній особі, і огляді транспортного засобу, здійснюється особами , зазначеними в ст. 27.2, 27.3, 28.3, в присутності двох понятих. Про вилучення у фізичної особи в зазначених випадках речей і документів складається протокол або робиться відповідний запис у протоколі про доставлянні або в протоколі про адміністративне затримання (ст. 27.10).

Дана міра забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення може бути застосована по відношенню до юридичної особи посадовою особою, уповноваженою складати протокол про адміністративне правопорушення, у разі виявлення речей, що з'явилися знаряддям вчинення або предметами адміністративного правопорушення, при здійсненні огляду належать юридичній особі територій, приміщень відповідно зі ст. 27.8.

За змістом ч. 5 ст. 27.10 протокол про вилучення речей і документів, виявлених у юридичної особи, підлягає складанню поряд зі складанням протоколу про огляд належать юридичній особі приміщень, територій й перебувають там речей і документів - в останньому випадку обов'язкове складання зазначеного протоколу передбачено ч. 4 ст. 27.8.

Арешт товарів, транспортних засобів та інших речей , що з'явилися знаряддям вчинення або предметами адміністративного правопорушення, полягає в складанні опису зазначених товарів, транспортних засобів та інших речей з оголошенням особі, щодо якої застосовано даний захід забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення, або його законному представнику про заборону розпоряджатися (а в разі необхідності і користуватися) ними і застосовується в разі, якщо зазначені товари, транспортні засоби та інші речі вилучити н можливо і (або) їх збереження може бути забезпечена без вилучення. Товари, транспортні засоби та інші речі, на які накладено арешт, можуть бути передані на відповідальне зберігання іншим особам, призначеним посадовою особою, який наклав арешт.

Арешт товарів, транспортних засобів та інших речей здійснюється в присутності власника речей і двох понятих. Про випадки, що не терплять зволікання, при яких дана міра забезпечення провадження у справі може бути застосована під час відсутності власника заарештованих речей.

Про арешт товарів, транспортних засобів та інших речей складається протокол незалежно від складання протоколу про застосування інших заходів забезпечення провадження у справі, а також протоколу про адміністративне правопорушення (ст. 27.14).

Наслідком застосування даної міри забезпечення відповідно до ч. 1 ст. 27.14 є заборона розпоряджатися заарештованими речами. У той же час посадова особа, яка здійснює арешт речей згідно ч. 2 даної статті, має право прийняти рішення і про заборону користуватися даними речами. Оскільки при застосуванні арешту речей не передбачено складання інших документів, крім опису заарештованих речей, а також протоколу, в опису і (або) в протоколі повинні бути також вказані відомості про застосування заборони користуватися речами, на які накладено арешт.

Питання про речі, на які накладено арешт, має бути вирішено в постанові по справі про адміністративне правопорушення (ч. 3 ст. 29.10).

Можливість застосування посадовими особами митних органів такого заходу забезпечення виробництва, як привід фізичної особи або законного представника юридичної особи, щодо яких ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, законного представника неповнолітньої особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, а також свідка, передбачена ч. 3 ст. 29.4, п. 8 ч. 1 ст. 29.7 КоАП РФ, з яких випливає, що такий захід забезпечення застосовується тільки на стадії розгляду і не застосовується на стадії порушення справи про адміністративне правопорушення. При цьому привід здійснюється органом внутрішніх справ (міліцією) на підставі визначення судді, органу, посадової особи, які розглядають справу про адміністративне правопорушення, в порядку, встановленому федеральним органом виконавчої влади в галузі внутрішніх справ (ст. 27.15 КоАП РФ).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >